MS (Mustafa Sahin) Bladed Rüzgar Türbin Simülasyon Modeli ve Bazı Önemli Yetenekleri

2021-07-01
Bu çalışma, pal elemanı momentum (BEM) teorisi üzerine kurulan MS (Mustafa SAHİN) Bladed Rüzgar Türbini Simülasyon Modelinin tanıtılması, özellikleri ve bazı önemli yeteneklerinin uygulamalarla göstermek amacıyla hazırlanmıştır.
EMO Bilimsel Dergi

Suggestions

MS Bladed Rüzgar Türbin Simülasyon Modeli ve Bazı Örnek Uygulamalar
Şahin, Mustafa (2019-12-14)
Bu çalışma, pal elemanı momentum (BEM) teorisi üzerine kurulan MS (Mustafa SAHİN) Bladed Rüzgar Türbini Simülasyon Modelinin tanıtılması, özellikleri ve model ile yapılabilen bazı örnek uygulamaları göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmada, modelin çalışma mantığı, kullanım amaçları ve bu amaçlardan bazıları örnek uygulamalarla açıklanmıştır.
Instructional design process dynamics of pdmoocs
Eşfer, Sezin; Çağıltay, Kürşat; Department of Computer Education and Instructional Technology (2020-11-17)
This study explores the dynamics of the Instructional Design (ID) process for 100 Massive Open Online Courses created for professional development (pdMOOCs). By closely observing the Bilgeİş Project, a European Union project, the researcher has analyzed all e-mails, course, and project documents in the project process and conducted interviews with project practitioners. Therefore, the suggestions for an effective and efficient ID process of pdMOOCs emerged in the study. Since the main interest is in the ID ...
Me-Top-Avhrr Uydu Verisi Kullanılarak Etkili Kar Kaplı Alan Algoritmasının Geliştirilmesi
Akyürek, Sevda Zuhal(2012-12-31)
Bu çalışmada özellikle METOP-AVHRR uydu verisi kullanılarak dağlık alanlar için etkili kar kaplı alan algoritması geliştirilecektir. Uygun topoğrafik düzeltme algortiması belirlenerek METOP-AVHRR görüntüsünün topoğrafik düzeltmesi yapılıp günlük etkili kar kaplı alan ürünü gerçek zamanlı olarak tüm Türkiye için üretilecektir. Ayrıca elde edilen ürünün doğrulama çalışmaları da yapılması hedeflenmektedir. Doğrulama çalışması için otomatik bir yazılım geliştirilecektir. Gerçek zamanlı olarak geliştirilecek et...
Yapay Potansiyel Fonksiyonlar ve Panel Metodu Kullanarak Dizilim Denetimi ve Robot Seyrüseferi
Merheb, Abdel Razzak; Gazi, Veysel; Sezer Uzol, Nilay (2014-11-07)
Bu çalışmada, potansiyel akış hesaplamaları robot sürülerine çarpışmasız seyrüsefer algoritması geliştirmek için kullanılmıştır. Akışkanlar mekaniğinde iyi bilinen, sıkıştırılmayan viskos olmayan potansiyel akış genel denklemlerini akışın yüzeyine paralel olma koşulunu sağlayarak çözen panel metodu kullanılarak, sürü erkinleri için hedefe giden güvenli (engellerle kesişmeyen) yollar bulunmaktadır. Ayrıca, yapay potansiyel fonksiyonları robot sürüsünün önceden belirlenmiş bir geometrik şekli koruması için ku...
ATV Tabanli İnsansız Kara Aracı Geliştirilmesi
Bayar, Gökhan; Konukseven, Erhan İlhan; Koku, Ahmet Buğra; Balkan, Raif Tuna (2007-11-01)
ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü ve ASELSAN işbirliği ile yürütülen İnsansız Kara Aracı Projesi (1KAP) ile ATV (All Terrain Vehicle) tipi mevcut bir araç kullanılarak istenildiği takdirde uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen gerektiğinde ise otonom olarak kullanılabilen bir robot kara aracının tasarımı ve ilk örnek üretimi amaçlanmıştır. Bu makalede mevcut ATV tipi aracın kontrolünü gerçekleştirmek için araç üzerinde yapılan mekanik düzenlemelerden bahsedilecektir.
Citation Formats
M. Şahin, “MS (Mustafa Sahin) Bladed Rüzgar Türbin Simülasyon Modeli ve Bazı Önemli Yetenekleri,” EMO Bilimsel Dergi, vol. 2021, pp. 1–12, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/pub/emobd/issue/63482/672620.