Department of History

Browse
Search within this community and its collections:
Collections in this community

Filters

Entity Type
Publication (336)
Thesis (81)
Project (22)
Open Course (1)

Has File(s)
No (335)
Yes (105)

Author
Pamir Dietrich, Ayşe (78)
Orbay, Kayhan (37)
Gürsel, Bahar (29)
Dietrich, Richard (25)
Soykut, Mustafa (25)

Subject
History (18)
Turkey (16)
Tarih (13)
Social Sciences and Humanities (7)
Sosyal Bilimler (7)

Date Issued
1971 - 1979 (1)
1980 - 1999 (19)
2000 - 2019 (349)
2020 - 2023 (71)

Item Type
Journal Article (128)
Book Chapter (59)
Master Thesis (59)
Other (39)
Conference Paper (33)

Recent Submissions

Türkiye’de Sağ Siyaset ve Filistin Meselesi
Zorbay, Taner (2023-12-08)
Nicholas of Cusa and Muhammad: A Critical Revisit
Soykut, Mustafa (2023-12-01)
Türkiye’nin Kültür Diplomasisi: YTB, TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü
Zorbay, Taner (2023-11-23)
Demokrat Parti’nin Son Yılları: 27 Mayıs İhtilali’ne Giden Süreç
Zorbay, Taner (Atatürk Araştırma Merkezi, 2023-10-01)
Intellectual activism and pivotal paradigms in casting the model woman of the early Turkish Republic: the voices of Şükûfe Nihal and Nezihe Muhittin
Zorlu Durukan, Şefika Akile (2023-09-01)
Feminist historiography on the late Ottoman and early Turkish Republican era treats female women’s rights advocates typically as merely activists or literary figures and rarely focuses on their intellectual property, which...
Osmanlı şehirlerinde afetler sonrası Kamusal alanın imarı: 18. Yüzyılda Edirne
Karagedikli, Gürer (2023-07-01)
Osmanlı şehirlerini vuran afetler hakkında arşiv belgeleri hem yerel hem de merkezi karar alıcıların bu tür doğal afetler sonrasındaki tutumunu görmemiz ve ne tür tercihlerle hareket ettiklerini anlamamız için önemli veril...
A Strange Affliction from Abroad: The Ottoman Chief Imperial Physician’s (d. 1692) Treatise on the Polish Plait (Plica Polonica)
Arslan, Sara Nur (2023-04-01)
Empire's Nursery: Children's Literature and the Origins of the American Century
Gürsel, Bahar (2023-03-01)
Being and Becoming in the Malay World: Digital Archives Research and a Virtual Exhibition
Gürsel, Bahar (2023-02-16)
Review of RUSSIAN ‘HYBRID WARFARE’ AND THE ANNEXATION OF CRIMEA: THE MODERN APPLICATION OF SOVIET POLITICAL WARFARE
Dietrich, Richard (2023-01-01)
This book is an invaluable source for understanding the strategies employed in the Soviet Union’s successful invasions of Czechoslovakia in 1968 and Afghanistan in 1979, as well as the Russians’ annexation of Crimea in 201...
The great Anglo-Russian naval alliance of the eighteenth century and beyond
Dietrich, Richard (2023-01-01)
Organized into a Preface, ten chapters and a Conclusion, this book examines the long, generally informal naval alliance between Russia and Great Britain that began with Peter the Great’s brief stint as a trainee shipwright...
Review of THE BOLSHEVIKS AND BRITAIN DURING THE RUSSIAN REVOLUTION AND CIVIL WAR, 1917-24
Dietrich, Richard (2023-01-01)
This book examines Soviet-British relations during the Revolution and Civil War, and is comprised of 10 chapters which deal with various significant issues in Soviet-British relations. The introduction outlines the topics ...
The Cairo Geniza as a Source for Turkish History
Dietrich, Richard (2023-01-01)
Abstract The information in the Cairo Geniza documents has contributed greatly to our understanding of medieval Jewish and, to a lesser degree, Islamic social and economic life. In addition, these documents have also furth...
Keşmir: Jeopolitik Hayaller ve Gerçekler
Zorbay, Taner (2022-12-10)
Dış Politikada Denge Siyaseti: Türkiye-İran İlişkileri Örneği
Zorbay, Taner (2022-12-10)
İki Amerikalı Kadının Gözlemleri Bağlamında 1950’lerde Ankara’nın Sosyokültürel Yapısı
Çiftçi, Gizem Mahmuriye (2022-12-01)
Soğuk Savaş döneminde gelişen ve değişen Türk-Amerikan ilişkileri kapsamında, çeşitli nedenlerle Türkiye’ye gelen Amerikalılar, özellikle 1950’li yıllarda iki ülke arasındaki karşılıklı kültür alışverişinin ve anlayışın ar...
Küresel Hakimiyete Karşı Yerel Bir Zaferi Yeniden Hatırlamak: Çanakkale Muharebeleri
Zorbay, Taner (Berikan Elektronik Basım Yayın, 2022-12-01)
İmtiyazla Mülksüzleştirme: Osmanlı İmparatorluğu ve Erken Dönem Türkiye Cumhuriyeti’nde Orman Müşterekleri
Dursun, Selçuk (İletişim Yayınevi, 2022-12-01)
Identity and future: Western Balkans between European and Turkish Foreign Policy Initiatives
Zorbay, Taner (2022-11-17)
An American journalist, author and photographer in “the land of big hats and long gowns”: Frank G. Carpenter’s depictions of Korea, 1888-1924
Gürsel, Bahar (2022-10-20)
Citation Formats