Spor yapan üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite seviyelerinin belirlenmesi.

2016-04-01
Yıldırım, Ahmet
Hürmeriç Altunsöz, Irmak

Suggestions

Spor yapan üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite seviyelerinin belirlenmesi
Yıldırım, Ahmet; Hürmeriç Altunsöz, Irmak (2016-04-24)
Effects of swiss ball training on knee joint reposition sense, core strength and dynamic balance in sedentary collegiate students
Cuğ, Mutlu; Korkusuz, Feza; Department of Physical Education and Sports (2012)
The purpose of this study was to investigate the effects of Swiss ball training on (1) knee joint reposition sense (knee proprioception), (2) core muscle strength and (3) dynamic balance in sedentary collegiate students. In this thesis, two different participant groups and two different training methods were used. In order to evaluate the effect of Swiss ball training on knee proprioception and core strength, 3 days per week training was conducted throughout 10 weeks (Study 1). In order to evaluate the effe...
Spor ve fiziksel aktivite merkezlerinin fiziksel aktivitelere katılmaya etkileri: Kanada verilerine dayanılarak yapılmış bir ampirik çalışma
Sarı, Nazmi (ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2022-6-01)
Sağlık ekonomisi ve spor ekonomisi yazınında düzenli fiziksel aktivite yapmanın faydaları etraflı şekilde tartışılmaktadır. Her ne kadar bu literatür aktif hayat tarzının bireylerin sağlık ve esenliklerini pozitif yönde etkilediğini, sağlık hizmet kullanımını azalttığını ve çalışanların üretkenliklerini ve ücretlerini artırdığını göstermesine rağmen, bireylerin fiziksel aktivitelere katılma oranları, gelişmiş ülkelerde oldukça düşük seviyelerde seyretmektedir. Fiziksel aktivitelere düşük düzeyde olan katılı...
Sporda pozitif gençlik gelişimi ölçeklerinin 8 14 yaş grubu çocuk ve genç sporcular tarafından anlaşılırlığının incelenmesi
Kılıç, Koray; İnce, Mustafa Levent (2016-08-01)
Bu çalışmanın amacı Vierimaa ve arkadaşları 2012 tarafından geliştirilen “Pozitif Gençlik Gelişimi Ölçek Paketi”nin PGG Positive Youth Development Measurement Framework for Sport Türkçe formunun anlaşılırlık ve içerik açısından çocuk ve genç yaştaki sporculara uygunluğunun değerlendirilmesidir. Farklı yaşlardan yarışma amacıyla spor yapan 12 sporcu 8 – 14 yaş; 5 kız, 7 erkek ile “zihinsel görüşme”ler cognitive interview yapılmıştır. Beş farklı ölçek içeren PGG ölçek paketi ile, çocuk ve genç yaştaki sporcul...
Spor etkinlikleri gönüllü motivasyon ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması
Yıldız, Alper; Yıldırım, Sinan; Koçak, Mehmet Settar (Hacettepe Üniversitesi, 2016-02-01)
Citation Formats
A. Yıldırım and I. Hürmeriç Altunsöz, Spor yapan üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite seviyelerinin belirlenmesi. 2016.