Spor ve fiziksel aktivite merkezlerinin fiziksel aktivitelere katılmaya etkileri: Kanada verilerine dayanılarak yapılmış bir ampirik çalışma

2022-6-01
Sarı, Nazmi
Sağlık ekonomisi ve spor ekonomisi yazınında düzenli fiziksel aktivite yapmanın faydaları etraflı şekilde tartışılmaktadır. Her ne kadar bu literatür aktif hayat tarzının bireylerin sağlık ve esenliklerini pozitif yönde etkilediğini, sağlık hizmet kullanımını azalttığını ve çalışanların üretkenliklerini ve ücretlerini artırdığını göstermesine rağmen, bireylerin fiziksel aktivitelere katılma oranları, gelişmiş ülkelerde oldukça düşük seviyelerde seyretmektedir. Fiziksel aktivitelere düşük düzeyde olan katılımı artırmak amacıyla, politika yapıcılar değişik politika uygulamalarını hayata geçirmişlerdir. Bu politikalar arasında önemli ölçüde kaynak gerektiren uygulama, spor ve aktivite merkezlerinin yaygınlaştırılması yönünde atılan adımlardır. Bu uygulamanın başarılı bir araç olup olmadığını araştırmak amacıyla, bu çalışma spor ve aktivite merkezlerinin yaygınlığının, bireylerin değişik aktivitelere katılma eğilimlerini (ev egsersizleri, koşu, egsersiz dersleri, ağırlık çalışma, yürüyüş, bisiklet, yüzme) ne denli etkileyeceğini araştırmayı amaçlamaktadır. Kanada verileri kullanılarak, sayma veri regresyon teknikleri yoluyla, bu konu çalışmamızda ele alınmıştır. Çalışmanın sonuçları, bireylerin iş yerlerinde fiziksel aktivite merkezlerinin olması ile, bu yazıda araştırılan fiziksel aktivitelere katılma olasılıkları arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir. Fakat benzer bir ilişki, aktivitelere katılma sıklığı açısından görülmemektedir. Bu sonuçlardan farklı olarak, bireylerin evlerine yakın aktivite merkezlerinin sayısındaki artış, her türlü fiziksel aktiviteye katılmayı aynı şekilde etkilememektedir. Örneğin koşu, ev egsersizleri ve egsersiz dersleri için bu merkezlerin yoğunluğunun etkisi görülmezken, diğer aktivite tarzlarına katılma olasılığını veya ilgili aktiviteye katılanlar arasında katılma sıklığını etkilediği görülmektedir. Bu çalışmanın sonuçları kullanılan verilerin ve buna bağlı olarak ilgili araştırma yönteminin olası sınırlılıkları göz önünde tutularak değerlendirilmelidir. Kuşkusuz bu konunun alternatif araştırma tasarımları kullanılarak tekrar ele alınması, mevcut sağlık ve spor ekonomisi yazınına katkı sağlaması açısından da ayrıca önem taşımaktadır.

Suggestions

Examination of school time physical activity level of middle school students in schools with different sport related facilities
Sarıkaya, Serap; İnce, Mustafa Levent (null; 2016-11-04)
Middle school physical education (pe) program has recently been reformed with an emphasis on health-related pe in Turkey. The name of compulsory pe classes for all students has been changed into “Physical Education & Sport”, and its weekly class hours have been set as 2 hours/week. In addition, an elective “Sport & Physical Activity” course that students could take 2 or 4 class hours/weekly has been offered (MoNE, 2013a, b). This study aimed to examine physical activity (pa) level of students during school ...
Sporda Biyo-Gruplama
Söğüt, Mustafa (2018-12-01)
Children born in the same calendar year may vary in their growth and maturational status. These possible discrepancies can cause disadvantages especially for the young athletes who physically mature late and lead many talented ones to withdraw from sport at an early age. Scientists dealing with these issues, in collaboration with practitioners, introduce a new approach. This approach is called “bio-banding”. Bio-banding is the process of grouping young athletes according to their attributes related with gro...
Fiziksel aktivite davranışı geliştirmede etkili öğretim stratejileri problemi belirler kanıta dayalı uygun modeli seç ve uygula
İnce, Mustafa Levent; Müftüler, Mine (2014-01-01)
Bu derlemenin amacı, sağlık için fiziksel aktivite davranışı geliştirmede etkili öğretim stratejilerini araştırma bulgularına dayalı olarak tartışmaktır. Fiziksel aktivite davranışı geliştirmeyi amaçlayan eğitim ortamlarında başarıyı düşüren en önemli güncel sorunlar eğitimin (a) bireysel ihtiyaçlara özgü olmaması, (b) serbest zaman fiziksel aktivite katılımını desteklememesi ve (c) bireyin özellikleri, sosyal çevre, fiziksel çevre ve ilgili politikalar arasında uyum gözetilerek hazırlanmamasıdır. Araştırma...
Fiziksel Aktivite Odaklı Akıllı Telefon Uygulamalarında Kullanılan Davranış DeğiştirmeTeknikleri ve Sağlık Davranışı Teorilerinin İncelenmesi
Kuru, Hakan; İnce, Mustafa Levent (2017-05-12)
Akıllı telefonların sahip olduğu donanımların ve özelliklerin gelişmesi ile birlikte mobil uygulama mağazalarında bulunan fiziksel aktivite odaklı uygulamalarının sayısı da artmaktadır. Akıllı telefonlarda bulunan ivmeölçer, ortam ışığı sensörü, jiroskop, GPS, bluetooth, mikrofon, sıcaklık gibi sensörler, kullanıcıların fiziksel aktivitelerini takip edilebilmektedir. Bu sensörleri kullanan bazı fiziksel uygunluk uygulamaları ile kullanıcıların fiziksel aktivite davranışlarını geliştirmekte hedeflenmektedir ...
Üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyleri ve fiziksel aktivite tercihleri
Cengiz, Cevdet; İnce, Mustafa Levent; Şeref, Çiçek (2009-01-01)
Bu çalışmanın amacı Orta Doğu Teknik Üniversitesi lisans öğrencilerinin fiziksel aktiviteye katılım düzeylerini cinsiyet, yaşadıkları yer (yerleşke içi-dışı) ve okudukları fakülteye göre, fiziksel aktivite tercihlerini ise cinsiyet ve yaşadıkları yere göre incelemektir. Çalışmanın örneklemini üniversitenin beş ayrı fakültesinden tabaka örnekleme yöntemi (fakülte ve sınıf düzeyi) ile seçilmiş 953 öğrenci (496 erkek ve 457 bayan) oluşturmuştur. Verilerin toplanması için "Uluslararası Fiziksel Aktivite" anketi...
Citation Formats
N. Sarı, “Spor ve fiziksel aktivite merkezlerinin fiziksel aktivitelere katılmaya etkileri: Kanada verilerine dayanılarak yapılmış bir ampirik çalışma,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 49, no. 1, pp. 119–147, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/1246.