Spor yapan üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite seviyelerinin belirlenmesi

2016-04-24
Yıldırım, Ahmet
Hürmeriç Altunsöz, Irmak
25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, (21 - 24 Nisan 2016)

Suggestions

Spor yapan üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite seviyelerinin belirlenmesi.
Yıldırım, Ahmet; Hürmeriç Altunsöz, Irmak (Pegem A Yayıncılık, 2016-04-01)
Effects of swiss ball training on knee joint reposition sense, core strength and dynamic balance in sedentary collegiate students
Cuğ, Mutlu; Korkusuz, Feza; Department of Physical Education and Sports (2012)
The purpose of this study was to investigate the effects of Swiss ball training on (1) knee joint reposition sense (knee proprioception), (2) core muscle strength and (3) dynamic balance in sedentary collegiate students. In this thesis, two different participant groups and two different training methods were used. In order to evaluate the effect of Swiss ball training on knee proprioception and core strength, 3 days per week training was conducted throughout 10 weeks (Study 1). In order to evaluate the effe...
Spor etkinlikleri gönüllü motivasyon ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması
Yıldız, Alper; Yıldırım, Sinan; Koçak, Mehmet Settar (Hacettepe Üniversitesi, 2016-02-01)
Spor Etkinliklerine Katılmakla Yaşanan Deneyimlerin ve Etkinlik Prestijinin Davranışsal Niyetlerle İlişkisinin Değerlendirilmesi
Koçak, Mehmet Settar; Yıldız, Alper(2017-12-31)
Bu çalışmanın amacı spor etkinliklerine katılan bireylerin bu etkinliklerde yaşadığı deneyimlerin ve etkinlik prestijinin kişilerin davranışsal niyetleriyle (tekrar katılma, tavsiye etme) ilişkilerini incelemektir. Spor etkinliklerinin etkin pazarlanması ve gelişimi açısından bireylerin spor etkinliklerinde yaşadığı deneyimler ile ilgili çalışmaların teorik ve pratik olarak sürdürülmesi önemlidir. Ulusal literatürde spor etkinliği katılımcılarının yaşadığı deneyimler konusunda herhangi bir çalışma bulunmama...
Sporda pozitif gençlik gelişimi ölçeklerinin 8 14 yaş grubu çocuk ve genç sporcular tarafından anlaşılırlığının incelenmesi
Kılıç, Koray; İnce, Mustafa Levent (2016-08-01)
Bu çalışmanın amacı Vierimaa ve arkadaşları 2012 tarafından geliştirilen “Pozitif Gençlik Gelişimi Ölçek Paketi”nin PGG Positive Youth Development Measurement Framework for Sport Türkçe formunun anlaşılırlık ve içerik açısından çocuk ve genç yaştaki sporculara uygunluğunun değerlendirilmesidir. Farklı yaşlardan yarışma amacıyla spor yapan 12 sporcu 8 – 14 yaş; 5 kız, 7 erkek ile “zihinsel görüşme”ler cognitive interview yapılmıştır. Beş farklı ölçek içeren PGG ölçek paketi ile, çocuk ve genç yaştaki sporcul...
Citation Formats
A. Yıldırım and I. Hürmeriç Altunsöz, “Spor yapan üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite seviyelerinin belirlenmesi,” Antalya, Türkiye, 2016, p. 1317, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75615.