Spor yapan üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite seviyelerinin belirlenmesi

2016-04-24
Yıldırım, Ahmet
Hürmeriç Altunsöz, Irmak
25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, (21 - 24 Nisan 2016)

Suggestions

Spor yapan üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite seviyelerinin belirlenmesi.
Yıldırım, Ahmet; Hürmeriç Altunsöz, Irmak (Pegem A Yayıncılık, 2016-04-01)
Effects of swiss ball training on knee joint reposition sense, core strength and dynamic balance in sedentary collegiate students
Cuğ, Mutlu; Korkusuz, Feza; Department of Physical Education and Sports (2012)
The purpose of this study was to investigate the effects of Swiss ball training on (1) knee joint reposition sense (knee proprioception), (2) core muscle strength and (3) dynamic balance in sedentary collegiate students. In this thesis, two different participant groups and two different training methods were used. In order to evaluate the effect of Swiss ball training on knee proprioception and core strength, 3 days per week training was conducted throughout 10 weeks (Study 1). In order to evaluate the effe...
Spor ve fiziksel aktivite merkezlerinin fiziksel aktivitelere katılmaya etkileri: Kanada verilerine dayanılarak yapılmış bir ampirik çalışma
Sarı, Nazmi (ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2022-6-01)
Sağlık ekonomisi ve spor ekonomisi yazınında düzenli fiziksel aktivite yapmanın faydaları etraflı şekilde tartışılmaktadır. Her ne kadar bu literatür aktif hayat tarzının bireylerin sağlık ve esenliklerini pozitif yönde etkilediğini, sağlık hizmet kullanımını azalttığını ve çalışanların üretkenliklerini ve ücretlerini artırdığını göstermesine rağmen, bireylerin fiziksel aktivitelere katılma oranları, gelişmiş ülkelerde oldukça düşük seviyelerde seyretmektedir. Fiziksel aktivitelere düşük düzeyde olan katılı...
Spor etkinlikleri gönüllü motivasyon ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması
Yıldız, Alper; Yıldırım, Sinan; Koçak, Mehmet Settar (Hacettepe Üniversitesi, 2016-02-01)
Spor Etkinliklerine Katılmakla Yaşanan Deneyimlerin ve Etkinlik Prestijinin Davranışsal Niyetlerle İlişkisinin Değerlendirilmesi
Koçak, Mehmet Settar; Yıldız, Alper(2017-12-31)
Bu çalışmanın amacı spor etkinliklerine katılan bireylerin bu etkinliklerde yaşadığı deneyimlerin ve etkinlik prestijinin kişilerin davranışsal niyetleriyle (tekrar katılma, tavsiye etme) ilişkilerini incelemektir. Spor etkinliklerinin etkin pazarlanması ve gelişimi açısından bireylerin spor etkinliklerinde yaşadığı deneyimler ile ilgili çalışmaların teorik ve pratik olarak sürdürülmesi önemlidir. Ulusal literatürde spor etkinliği katılımcılarının yaşadığı deneyimler konusunda herhangi bir çalışma bulunmama...
Citation Formats
A. Yıldırım and I. Hürmeriç Altunsöz, “Spor yapan üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite seviyelerinin belirlenmesi,” Antalya, Türkiye, 2016, p. 1317, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75615.