Ekonomik kriz ve Covid-19 Pandemisi döneminde konut piyasalarındaki eğilimler

2021-09-01
AKSOY KHURAMİ, ESMA
Özdemir Sarı, Özgül Burcu

Suggestions

Economic Crises, State Interventions and the Smes: The Case of Wholesale and Retail Smes in Gimat , Ankara
Aydoğan, Evren; Bayırbağ, Mustafa Kemal; Department of Political Science and Public Administration (2022-6)
This thesis aims to investigate how the 2001-2008 and 2018 economic crises experienced by Turkey and the indirect and direct financial interventions of the State against these crises affect and develop the Small and medium-sized enterprises (SMEs) in the wholesale and retail sector in Turkey. Therefore, this research focuses on the consequences of these interventions on employers by approaching SME managers as law enforcement and affected recipients of interventions. The effects of these state interve...
Ekonomik kriz ve sağlık turizmi: Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi neden kuruldu?
Somel, Ali (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-12)
Ekonomik krizlerin ilk etkisini hissettirdiği alanlardan biri sağlık hizmetleridir. Temmuz 2018’de yasamayla Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) kuruldu. Son yıllarda krizlerle birlikte sağlık turizmi bir “fırsat” olarak görülmeye başlanmıştı. Sağlık turizmini geliştirmek, Türkiye’de ekonomik krize yol açan sorunlardan süreğen cari işlemler açığını azaltmak için döviz gelirlerini artırma amacı taşımaktadır. Öte yandan Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın devamı olan kamu-özel işbirliğine dayalı ş...
Ekonomik daralma genç yetişkinlerin Suriyeli göçüne yönelik ekonomik tehdit algısını farklı etkiledi mi? Türkiye’den bulgular
Berker, Ali (ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2022-12)
Genç yetişkinlik döneminde maruz kalınan farklı ekonomik koşullar göç algısının kuşaklar arasında farklı olmasına yol açabilir. KONDA Barometresinin değişik yıllara ait iki yatay-kesitli verisini kullanarak, Türkiye’deki 2018-2019 ekonomik daralmanın Suriyeli göçüyle ilgili ekonomik tehdit algısına etkisinin genç yetişkinler ile yaşlı yetişkinler arasında ne ölçüde değiştirdiğini inceledim. Bu kısa dönem analizinin bulguları, kötüleşen ekonomik ortamın genç yetişkinlerin tehdit algısını yaşlı yetişkinlerink...
Diversity in times of economic crises: changing discourses and policies on diversity in European countries and Turkey
Güngördü, Feriha Nazda; Eraydın, Ayda; Department of City and Regional Planning (2015)
Over the course of thirty years, urban diversity has become one of the most much-debated discourses in the urban agenda with the increasing dominancy of neoliberal policies in cities. In neoliberal era, diversity in cities has been associated with economic growth and development scenarios which aim to benefit from the positive contributions of diverse identities to the economy. However, diversity has not always been valued or enhanced in cities. Especially in economic crises periods, diversity in cities is ...
Economic liberalism and performance of developing countries: a comparative analysis
Altun, Gizem; Şenses, Fikret; Department of Economics (2009)
Economic liberalism has always been a very controversial issue in the content of development economics. The relation of neo-liberalism with economic development, as today’s dominant discourse of economics, has been highly debated in the last decades. The main objective of this thesis is to investigate this relationship via comparing four countries’ development experiences; Argentina, China, Turkey and Poland, in between 1965-2005. In addition to that purpose, this thesis aims to analyze whether the experien...
Citation Formats
E. AKSOY KHURAMİ and Ö. B. Özdemir Sarı, “Ekonomik kriz ve Covid-19 Pandemisi döneminde konut piyasalarındaki eğilimler,” presented at the 20. Ulusal Bölge Bilimi ve Planlama Kongresi, Erzincan, Türkiye, 2021, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://bbtmk2021.ebyu.edu.tr/wp-content/uploads/2022/BBTMK2021-Bildiri-Ozetleri-Kitabi[1233].pdf.