Alain Badiou’nun Düşüncesinde Devrim ve Siyasal Örgütlenme

2019-01-01
Varlık ve Olay isimli kitabının 2005’te İngilizceye çevrilmesinin ardından sadece kıta Avrupa’sının değil, Anglosakson dünyanın da ilgisini üzerine çeken çağdaş düşünür Alain Badiou ülkemizde de yıllar içerisinde popülerlik kazanmış ve gerek felsefesi gerekse siyasal kuramı ile akademik çalışmaların konusu olmuştur. Söz konusu çalışmaların büyük oranda Badiou’nun siyasal kuramına odaklandığı söylenebilir. Her ne kadar Badiou’nun akademik çevreler tarafından ele alınışı, eserlerindeki çeşitliliğe paralellik gösterse de siyasal kavramı üzerine odaklanan çalışmalarının yazında sayısal olarak daha çok yer tutuyor olması şaşırtıcı değildir. Bu durumun başlıca sebebinin, Badiou’nun çağdaş düşünce akımlarının tamamına karşı geliştirdiği sistematik eleştiri olduğu söylenebilir. Ancak daha da önemlisi, düşünürün, çalışmalarının omurgasını oluşturan Komünizm fikrine sahip çıkışıdır. Buna göre, Badioucu felsefe, kendisinin siyasal aktivizminin de kökünü oluşturan Marksist, Leninist ve Maocu bir gelenekten beslenerek materyalist ve diyalektik bir zemine oturmaktadır. Bu duruşun en açık örneği olarak, Badiou’nun kuramının yapıtaşlarından biri olan olay kavramını istikrarlı bir biçimde Komünist İdea ile özdeşleştirmiş olması gösterilebilir. Bir başka deyişle, Badioucu düşüncede olay kavramının merkeziliği ancak Komünist İdea ile birlikte ele anıldığında anlam kazanmaktadır.
Mülkiye

Suggestions

Alain Badiou’nun Düşüncesinde Siyasal Örgütlenme ve Devrim Hareketlerinin Analizi
Birler, Reşide Ömür(2018-12-31)
Bu çalışma Alain Badiou'nun siyasal düşüncesinin en geniş anlamıyla bir analizini yapmayı ve özelinde literatürde cevaplanmamış bir soru olan "siyasalın nasıl örgütleneceği ve Badiou’un nihai olay olarak adlandırdığı devrimin hangi koşullar altında nasıl gerçekleşeceği" sorusunu yanıtlamayı hedeflemektedir.
Structural and functional analysis of Henry James's novel the Portrait of a Lady with a comparison of Jane Campion's adaptation of the novel
Çelebi, Hatice; Içöz, Nursel; Program in English Literature (2003)
The aim this thesis is to analyse the narrative structure of the novel, The Portrait of A Lady, with the aim of revealing how meaning is made and to show how certain elements are transferred to the film version and the consequent changes in meaning and emphasis. The structural analysis of The Portrait will chiefly rely on Shlomith Rimmon- Kenan̕s scheme she draws in her book Narrative Fiction. The functional analysis to show the consequent changes in meaning and emphasis, on the other hand, will rely on Rol...
James Joyce's extimate modernism in Ulysses: a Lacanian take on language, subjectivity and temporality
Korkmaz Karaman, F. Tuba; Birlik, Nurten; Department of English Literature (2022-9)
The high modernist struggle to represent the modern individual and their predicament finds its best form in the works of James Joyce, whose writing discloses a radical departure from and a challenge to Cartesian epistemology, and linearity as its keyword as well as realism as its literary reflection. Joyce’s break away from linearity is reflected both in the form and the content of his writing to such an extent that his narrative style acts out the subject matter of his works. I claim that the psychoanalyti...
Alice Karakterinin Yaşantılarının Mahler’in Kuramına Göre Ben Gelişimindeki Rolü
Özgürdal, Bige Hazal; Doğan, Büşra Cansu; Arıcan, Özge; Taşın, Ezgi Nur; Kızılkaya, Beyza; Topcu, Merve (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2018-2-28)
Bu çalışmada Alice Harikalar Ülkesinde ve Aynanın İçinden (devam romanı) romanlarındaki Alice karakterinin Mahler’in ayrışma - bireyleşme kuramı ışığında duygu, düşünce ve davranışlarının ben gelişimindeki rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. Mahler’e göre yaşamın ilk altı ayı normal otistik evre ve normal ortakyaşamsal evre olmak üzere iki evreden oluşur. Altıncı aydan sonraki evre ayrışma - bireyleşme evresi olarak değerlendirilmiştir. Ayrışma-bireyleşme evresi; farklılaşma, alıştırma, yeniden yakınlaşm...
Subjectivity and subject - object relations in Neil Gaiman: Coraline, The Graveyard Book, Odd and the Frost Giants and Fortunately, the Milk
Gültekin, Mert Gökçen; Birlik, Nurten; Department of English Literature (2022-12)
Neil Gaiman’s novels for children reveal threshold subjectivities and non-normative subject-object relations as they are about child characters who transgress the limitations of ‘the human’ by visiting or inhabiting out of the ordinary worlds. This thesis aims to suggest a new roadmap in reading Gaiman’s novels for children by discussing and digging into new hermeneutical layers. The thesis claims that Gaiman’s children’s fiction is enriched by these transgressive threshold subjectivities as they open the n...
Citation Formats
R. Ö. Birler, “Alain Badiou’nun Düşüncesinde Devrim ve Siyasal Örgütlenme,” Mülkiye, vol. 43, no. 1, pp. 3–25, 2019, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/941098.