Aklında Kalsın: Başarılı Öğrenme Bilimi

2017-03-01

Suggestions

Aklın Bir Anlık Durgunluğu [araçsal ve eleştirel aklın mütemadi gerginliğine dair notlar]
Sargın, Güven Arif (Tmmob Mimarlar Odası Samsun Şubesi, 2021-05-01)
Aklın bir anlık durgunluğu: sanallık ve mimarlığı üzerine tezler
Sargın, Güven Arif (Boyut Yayın Grubu, 2002-01-01)
Modayı Kodluyoruz Kampı (MODAK)
Anonim(2020)
Sınıfın Kültürelleşmesi ve Sınıf Bilincinin Önlenmesi: Eğitimde Bilgi Endüstrisi
Kır, Furkan Şevket; Tezgiden Cakcak, Sebahat Yasemin (Kalkedon Yayıncılık, 2016-01-01)
Bu Marksist bir kitaptır. Kemer sıkma kapitalizmi ve sefilleştirici kapitalizmin ilk saldırısıyla ve toplumun ve eğitimin gittikçe artan metalaştırılması, piyasalaştırılması, özelleştirilmesi ve ticarileştirilmesi ile Marksist teori ve analiz ve Marksist eğitim teorisi yeni bir öncelik kazanmıştır. Hangi toplumsal sınıftansınız? Okula birlikte gittiğiniz, birlikte çalıştığınız ya da eğitim aldığınız insanlar hangi toplumsal sınıftandılar? Tüm insanlar -örneğin din, etnisite, cinsiyet, cinsellik, boy, yaş, ...
Elinle Kavra, Zihninde Döndür: İki-Dört Yaş Arası Çocukların Mekânsal-Uzamsal Becerilerini Anlamaya Yönelik Tasarım Yöntem ve Araçları
Baykal, Gökçe Elif; Göksun, Tilbe; Yantaç, Asım Evren (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi dönemdeki çocukların mekânsal becerilerini (örneğin mental dönüştürme) geliştirmeye yönelik tasarım araç ve uygulama yöntemlerini araştırmaktır. Mevcut çalışmalar, erken dönem öğrenme sürecinde çocuk kullanıcıya sunulan klasik ve dijital materyallerin avantaj ve dezavantajlarını ortaya koymaktadır. Fakat, bu materyallerin tasarımını okul öncesi dönemde ortaya çıkan farklı ihtiyaç ve becerilere uygun bilgilendirecek yöntem ve araçlar yok denecek kadar azdır. Bu çalışmada, bil...
Citation Formats
E. Eret, Aklında Kalsın: Başarılı Öğrenme Bilimi. 2017.