Aklın Bir Anlık Durgunluğu [araçsal ve eleştirel aklın mütemadi gerginliğine dair notlar]

2021-05-01

Suggestions

Aklın bir anlık durgunluğu: sanallık ve mimarlığı üzerine tezler
Sargın, Güven Arif (Boyut Yayın Grubu, 2002-01-01)
Sesin Sesle Etkin Denetimi Üzerine Bir Yayın Taraması
Sorguç, Arzu (1989-03-01)
Elektronik teknolojisindeki gelişmeler nedeniyle son yıllarda oldukça önem kazanan ve uygulama alanı bulan, sesin ya da gürültünün oluşturulan değişik, çoğu kez de karşıt hızlı bir ses ya da gürültü ile denetimi temel alan yaklaşımlar bu çalışmada ele alınmaktadır. Sesin sesle etkin denetimi veya sesin yok edilmesi olarak bilinen yöntemlerin tarihçesi, dayandığı kuramsal temeller ve çeşitli uygulamaları tartışılmıştır.
Sınıfın Kültürelleşmesi ve Sınıf Bilincinin Önlenmesi: Eğitimde Bilgi Endüstrisi
Kır, Furkan Şevket; Tezgiden Cakcak, Sebahat Yasemin (Kalkedon Yayıncılık, 2016-01-01)
Bu Marksist bir kitaptır. Kemer sıkma kapitalizmi ve sefilleştirici kapitalizmin ilk saldırısıyla ve toplumun ve eğitimin gittikçe artan metalaştırılması, piyasalaştırılması, özelleştirilmesi ve ticarileştirilmesi ile Marksist teori ve analiz ve Marksist eğitim teorisi yeni bir öncelik kazanmıştır. Hangi toplumsal sınıftansınız? Okula birlikte gittiğiniz, birlikte çalıştığınız ya da eğitim aldığınız insanlar hangi toplumsal sınıftandılar? Tüm insanlar -örneğin din, etnisite, cinsiyet, cinsellik, boy, yaş, ...
Tarihin Hakikatleri
Ergut, Ferdan (İletişim Yayınevi, 2021-06-01)
Ferdan Ergut, Tarihin Hakikatleri’nde tarih tartışmasını edebiyat ve felsefeyi de yardıma çağırarak “yöntem” üzerinden kurguluyor. Hakikati bir mutlaklık olarak değil, “kolektif bir diyalog zemini” olarak kavrayan eser, böylelikle tarihin sosyal bilimselleşmesine, aynı zamanda sosyal bilimlerin de tarihselleşmesine katkı sunuyor ve böylece, hem tarih öğrencileri hem de sosyal bilimler ile meşgul olanlar için “başka bir tarih”in mümkün olduğunu göstererek yurttaşlık bilincinin ortak yaşamımıza yapacağı katkı...
The memory of time : virtuality in Deleuze’s philosophy
İsmet, Burçak; Ceylan, Yasin; Department of Philosophy (2007)
The main objective of this master’s thesis is to examine the concept of difference according to French philosophers Gilles Deleuze and Henri Bergson. In order to explicate this crucial concept and its emphasis in these thinkers’ philosophies, this dissertation is focused on the notion of time and memory. Through the thesis, first Deleuze’s critical attitude towards representational and dialectical approachs for difference is elucidated. After the comprehensive examination for the meaning of difference accor...
Citation Formats
G. A. Sargın, Aklın Bir Anlık Durgunluğu [araçsal ve eleştirel aklın mütemadi gerginliğine dair notlar]. 2021.