Karizmatik Liderlik ve Örgütsel Özdeşleşmenin İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi

2018-03-01
Yavan, Ayşe Alev
SÖKMEN, ALPTEKİN
Bıyık, Yunus
Bu çalışmada karizmatik liderlik ve örgütsel özdeşleşmenin iş tatmini ve işten ayrılma niyetine etkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma verileri, bir kamu bankasının genel müdürlüğünde çalışan 195 kişiden elde edilmiştir. Yapılan korelasyon analizine göre karizmatik liderlik ile örgütsel özdeşleşme ve iş tatmini arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki, karizmatik liderlik ve örgütsel özdeşleşmenin de işten ayrılma niyetiyle negatif yönde anlamlı bir ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Regresyon analizi sonucunda karizmatik liderliğin ve örgütsel özdeşleşmenin, iş tatmini ve işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu görülmektedir. Bununla birlikte araştırma bulguları karizmatik liderliğin iş tatmini ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde örgütsel özdeşleşmenin kısmı aracılık etkisinin olduğu göstermektedir.
İşletme Araştırmaları dergisi

Suggestions

Correlates of organizational commitment: a special emphasis on organizational communication
Ok, Afife Başak; Bilgiç, Reyhan; Department of Psychology (2007)
The aim of this study was to examine the relationships among individual and organizational characteristics variables, several aspects of organizational communication, organizational commitment, organizational identification, job satisfaction, and turnover intentions. Furthermore, the influence of supervisor and workgroup commitment on organizational commitment was also examined. With these purposes, following two different pilot studies, questionnaires were administered to a sample of 321 white collar bank ...
Transformational and transactional leadership styles as predictors of trust in leader and perceived leadership effectiveness: moderating role of affect intensity
Kanaz, Esra Aylin; Sümer, H. Canan.; Department of Psychology (2019)
The main purpose of the present study was to examine the moderating role of affect intensity on the relationships between leadership style (i.e., transformational and transactional leadership) and outcome variables of trust in leader and leadership effectiveness. Leadership is defined as “a process by which one person influences the thoughts, attitudes, and behaviors of others” (Mills, 2005, p.11). Affect intensity refers to the strength with which individuals experience their emotions. In the present study...
The Mediating effect of organizational commitment and job satisfaction in the relationship between workplace incivility and turnover intention
Güzel, Canberk; Acar, F. Pınar.; Department of Business Administration (2019)
This study aims to investigate the mediation effects of organizational commitment with its all components and job satisfaction on the relationship between workplace incivility and turnover intention. In order to test the hypotheses proposed, data were collected from 254 white-collar employees of a public institution located in Ankara and analyzed by using quantitative methods. According to the test results, while workplace incivility had significant associations with turnover intention, job satisfaction and...
Leadership and satisfaction in soccer : examination of congruence and players position
Çakıoğlu, Aslı; Koçak, Mehmet Settar; Department of Physical Education and Sports (2003)
The main purpose of this study was to investigate the relationship among preferred and perceived leadership, their congruence and satisfaction with leadership. The second purpose was to investigate the differences among the offensive, the defensive and the mid-field players of soccer teams in preferred leadership, perceived leadership and satisfaction with leadership. The five leader behaviors which were measured were: training and instruction, social support, positive feedback, democratic behavior, and aut...
Çalışanın örgütle sosyal mübadele algısı ve işten ayrılma niyeti: İşe cezbolmanın ve öz yeterliliğin rolü
Karagonlar, Gökhan; Öztürk, Engin Bağış; Özmen, Ömür N. T. (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-12)
Bu çalışma, davranışın esnekliği kuramından yola çıkarak çalışanın örgütle olan sosyal mübadele algısı ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide öz yeterliliğin biçimlendirici rolünü incelemektedir. Dahası, öz yeterliliğin sosyal mübadele ve işten ayrılma niyeti arasındaki bu biçimlendiricilik etkisinin dolaylı olacağı öne sürülmekte ve bu doğrultuda işe cezbolmanın aracı rolü incelenmektedir. Önerilen bu biçimlendirilen aracılık modeli Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir tekstil firmasının 153 beya...
Citation Formats
A. A. Yavan, A. SÖKMEN, and Y. Bıyık, “Karizmatik Liderlik ve Örgütsel Özdeşleşmenin İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi,” İşletme Araştırmaları dergisi, vol. 10, no. 1, pp. 898–913, 2018, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95326.