Binükleer rodyum komplekslerinin, $[Rh_2(b-B)_4L_2] (B-B=CH_3CO_2^-, SO_4^{2-}, HPO_4^{2-})$ elektrokimyasal özellikleri, elektron soğurma spektrumları ve elektron yapıları

2003-02-28
İşçi, Hüseyin
Özbek, Özge
Önal, Ahmet Muhtar
Yaman, Şeniz Özalp
Bu çalışmada, çeşitli dirodyum(II,II) kompleksleri, [M2(B-B)4L2]n ve [NH4]n[M2(B-B)4L2] (M= Rh(II); B-B= O2CCH3", SO42\ CO32" ve H2PO4"; L = CH3OH, H2O), hazırlanmış, komplekslerin elektrokimyasal davranımları ve elektron soğurma spektrumları çalışılmıştır. Yükseltgenme-indirgenme tepe gerilimlerinin değişimleri ile komplekslerin HOMO ve LUMO enerji seviyelerini ilişkilendirebilmek amacıyla çeşitli eksenel ligandları (L = H2O, CH3CN, Cl", Br", SCN"), içeren komplekslerin yükseltgenme tepe gerilimleri dönüşümlü voltametre yöntemi ile ölçülmüştür. Elektron soğurma spektrumlarmın açıklanması da yine elektrokimyasal veriler kullanılarak yapılmıştır. Komplekslerin sabit potansiyel elektrolizleri çeşitli çözücüler içinde yapılmış ve ürünlerin oluşumları elektroliz sırasında UV-Vis spektrofotometre kullanılarak izlenmiştir.

Suggestions

Syntheses of conjugated polymers and investigation the effect of gold nanoparticle - thiol interaction for organic solar cell application
Gülmez, Selin; Çırpan, Ali; Department of Chemistry (2022-8-31)
In this thesis, five benzo[c][1,2,5] thiadiazole-based conjugated polymers were synthesized. Four of them were synthesized via Stille and Suzuki coupling reactions and the remaining one was synthesized by post-polymerization. The effect of functional groups of the tip of the alkyl chain was analyzed. Moreover, thiol group and gold nanoparticle interaction on the organic solar cell efficiency for P1-SH were investigated. Electronic and optical band gaps of polymers were found as 1.85/1.81, 1.95/1.85, 1.83/1....
Optimization of macrostructure in aluminium foams
Tan, Serdar; Öztürk, Tayfur; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2003)
Pure aluminium and aluminium-5wt % TiO2 aluminium foams were produced by powder metallurgy technique with the use of TiH2 as foaming agent. Two sizes of TiH2 were used: 20æm and 3æm. It has been confirmed that high level of compaction is the primary requirement in foaming. It was shown that hot swaging could be used as a method of compaction for foaming as it leads to values close to full density. Pure aluminium foamed at 675°C and 725°C leads to a volume expansion between 90-180 %. A model was developed fo...
Gözenekli kalsiyum fosfat biyoseramiklerinin üretimi
Taş, Cüneyt A.; Kıvrak, Nezahat; Şimşek, Arzum F.; Engin, Özgür N.(1997)
Kalsiyum fosfat bileşiklerinden olan kalsiyum hidroksiapatit $(HA: Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2)$ ve tri-kalsiyum fosfat $(TCP: Ca_3(PO_4)_2)$ yapay kemik uygulamalarında önemli bir yer tutmaktadır. Bu bileşiklerin kimyasal sentez yöntemleri kullanılarak üretimi, dünyada sadece son otuz yıl içinde gerçekleştirilebilmiştir. Fizyolojik ortamlar içinde, HA "bioinert" TCP ise "bioresorbable" olması ile önem kazanmaktadır. Öte "'yandan, kalsiyum hidroksiapatit doğal kemiklerin inorganik kafeslerini oluşturan fazdır. Bu...
Perovskite Güneş Hücreleri için F ve Cl ile passive edilmiş TiO2 ve PDBPyBT Elektron Geçirgen Tabakalarının Geliştirilmesi
Günbaş, Emrullah Görkem; Yerci, Selçuk(2018-12-31)
Silisyumun alüminyum, boron gibi 3A grubu ve fosfor, arsenik gibi 5A grubu elementleri ile katkılanmasıyla homoeklem güneş hücreleri üretilebilir. Silisyum ve germanyum haricindeki güneş hücreleri heteroeklem yapı olarak adlandırılır ve bu hücrelerde elektron ve delik (hole) geçirgen tabakalar üretilmesine ihtiyaç vardır. Elektron geçirgen tabakalar genellikle inorganik metal oksitler (örneğin çinko oksit (ZnO), titanyum oksit (TiO2), kalay oksit (SnO2) ve organik (örneğin, C60, PCBM) malzemeler kullanılara...
Metanol yükseltgenme tepkimesi için karbon destekli Pt+W ve Pt+Mo katalizörlerinin hazırlanması, nafion kullanılarak elektrot haline getirilmesi ve bunların yüzey kimyasının araştırılması
İşçi, Hüseyin; Gökağaç Arslan, Gülsün; Özalp, Şeniz; Özkar, Saim(1999)
Karbon destekli Pt (Pt/C), Pt+W (Pt+W/C) ve Pt+Mo (Pt+Mo/C) maddeleri hazırlanarak, karakterize edilip metanol yükseltgenme tepkimesine karşı test edilmiştir. Tepkime dönüşümlü voltametre ve polarizasyon ölçümleriyle takip edilip, ürünler ve yüzeye tutunan maddeler eş zamanlı FTIR, in-situ FTIR, spektroskopisi ile tanımlanmıştır. Düşük voltaj değerlerinde Pt+Mo/C'nun hazırlanan maddeler içinde en aktif madde olduğu ancak yüksek voltajlarda ise metanol yükseltgenme tepkimesine karşı aktif olmayan tungsten ok...
Citation Formats
H. İşçi, Ö. Özbek, A. M. Önal, and Ş. Ö. Yaman, “Binükleer rodyum komplekslerinin, $[Rh_2(b-B)_4L_2] (B-B=CH_3CO_2^-, SO_4^{2-}, HPO_4^{2-})$ elektrokimyasal özellikleri, elektron soğurma spektrumları ve elektron yapıları,” 2003. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95467.