Doğrusal olmayan MMIC uygulamaları için GaAs Mesfet ve Hemt'lerin karakterizasyonu

2000-08-01
Toker, Canan
Günalp, Nilgün
Çelebi, Abdullah
Demir, Şimşek
Hızal, Altunkan
Tekparça Mikrodalga Tümleşik Devre (MMIC) teknolojisinde imalatçılar tarafından üretilen yongalar üzerinde yapımdan sonra herhangi bir ayar ya da değişiklik yapmak mümkün değildir. Bu nedenle devrenin istenilen özelliklerde çalışabilmesi için tasarım aşamasında devredeki aktif ve pasif elemanların çok doğru bir biçimde modellenmiş olması gerekmektedir. Özellikle aktif elemanların (GaAs MESFET ve HEMT transistörler gibi) değişik çalışma koşulları altındaki modellerinin mümkün olan en doğru biçimde simülasyon programına verilmesi gereklidir. Bu projede gerçekleştirilen çalışma, GaAs MESFET'lerin Triquint's Own Model'inde (TOM) yer alan DC, doğrusal ve doğrusal olmayan parametrelerin küçük işaret ölçümlerine dayanarak bulunması ve bu parametrelerin transistor kapı genişliği ile ilişkilendirilmesi (scaling) konularını kapsamaktadır. TOM modelinde yer alan 27 parametrenin elde edilmesi amacıyla MMIC teknolojisi ile imal ettirilen değişik kapı genişliği ve kapı parmak sayısına sahip 10 transistor üzerinde değişik ölçümler yapılmıştır. Bunlar, bozulma gerilimi, eşik gerilimi, ileri kapı gerilimi ve savak-kaynak akım-gerilim ölçümlerinden oluşan DC ölçümleri ile intrinsik ve ekstrinsik eşdeğer devre elemanları için küçük işaret S-parametresi ölçümlerini kapsamaktadır. Ölçüm sonuçlarından parametrelerin elde edilmesi için bilgisayar destekli optimizasyon yöntemleri kullanılmıştır. Parametrelerin elde edilmesinden sonra, kapı genişliği ile ve parmak sayısıyla ölçeklendirilebilir parametreler için ölçeklendirme ifadeleri tanımlanmış ve bu ifadelerdeki katsayılar belirlenmiştir. Ölçeklendirme ifadeleri kullanılarak bulunan parametreler ile ölçüm sonucunda elde edilen parametreler karşılaştırılmış ve iyi bir uyumun sağlandığı görülmüştür.

Suggestions

Doğrusal Sistemlerin Paralel Bilgisayarlarda Çözümü.
Manguoğlu, Murat; Bölükbaşı, Ercan Selçuk(2013-12-31)
Aritmetik işlemlerin yonga dışındaki bellek referanslarından (ve haberleşmeden) çok daha fazla zaman alıcı olduğu çok çekirdekli mimarilerin yaygınlaşması ile yüksek başarım elde etmek için bu tür mimari özellikleri de göz önünde bulunduran algoritmalar geliştirilmesi bir gereklilik haline gelmiştir. Diğer bir deyişle bilim ve mühendislik uygulamaları geliştirenlerin ihtiyaçları olan iyi tasarlanmış kütüphanelerin bulunması günümüzde iyi tasarlanmış derleyiciler ve diğer başarım arttırıcı araçlar kadar ön...
Seismic performance assessment of reinforced concrete overpass bridges with nonlinear analyses
Cantürk, Tolga; Baran, Eray; Department of Civil Engineering (2022-2)
In this study, seismic performance assessment of reinforced concrete overpass bridges located along the currently under construction Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Highway was conducted. Overpass bridges consisted of two-span precast concrete girders and reinforced concrete cast-in-place circular cross section columns. Because of proximity to active faults detailed seismic investigation of the region had already been conducted and site-specific seismic design spectrums had been developed. Structural de...
Doğal veya Zorlanmış Taşınım ile Soğutulan Düz Panel Ekran Uygulamalarında Tasarım Kriterlerinin Deneysel ve Sayısal Modellemesi ve Optimizasyonu
Bayer, Özgür(2015-12-31)
Düz panel ekranlar, elektrik ile kutuplaşabilen kimyasal bileşenlerin, içlerinden geçirilen ışığı kırma özelliklerinden faydalanarak yarı geçirgen yüzeylerde görüntü oluşturmakta kullanılan aygıtlardır. Çalışma prensipleri gereği, kullandıkları ışık kaynakları oldukça fazla ısı üretimine sebep olmaktadır. Bu yüzden ısınmaya sebep olan fenomenlerin analitik olarak incelenmesi ve soğutma hedeflerine bağlı olarak bir çok farklı ölçekteki ekran için uygulanabilir parametrik bir soğutma modellemesi geliştirilme...
Production of high sulfur forging steels at Çemtaş steel plant
Gitmez, Cenk; Sevinç, Naci; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2003)
This study was undertaken with the objective of determining the operation practice to be followed in production of forging quality aluminum killed steels with high sulfur contents in Çemtaş Steel Plant. Nowadays, many steel grades used in the automotive industry are required both to have improved rracliining characteristics and to be fully killed, Le. deoxidized with aluminum. The product which is manufactured as hot-rolled bars in steelmaking company is shaped with forging process and then, subjected to a ...
Development of High Fracture Toughness Hard Coatings
Kaygusuz, Burçin; Özerinç, Sezer; Kazmanlı, Muhammet Kürşat; Department of Micro and Nanotechnology (2021-9-2)
Improving the machining performance of cutting tools is critical for increasing product quality and decreasing production cost and time. For this purpose, hard coatings on cutting tools are widely utilized in the industry. These hard coatings increase the lifetime of cutting tools by improving their wear resistance and allow higher cutting speeds. One of the primary drawbacks of these hard coatings is their brittle nature, which occasionally results in premature failure. This thesis investigated a solution ...
Citation Formats
C. Toker, N. Günalp, A. Çelebi, Ş. Demir, and A. Hızal, “Doğrusal olmayan MMIC uygulamaları için GaAs Mesfet ve Hemt’lerin karakterizasyonu,” 2000. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95497.