Doğal veya Zorlanmış Taşınım ile Soğutulan Düz Panel Ekran Uygulamalarında Tasarım Kriterlerinin Deneysel ve Sayısal Modellemesi ve Optimizasyonu

2015-12-31
Düz panel ekranlar, elektrik ile kutuplaşabilen kimyasal bileşenlerin, içlerinden geçirilen ışığı kırma özelliklerinden faydalanarak yarı geçirgen yüzeylerde görüntü oluşturmakta kullanılan aygıtlardır. Çalışma prensipleri gereği, kullandıkları ışık kaynakları oldukça fazla ısı üretimine sebep olmaktadır. Bu yüzden ısınmaya sebep olan fenomenlerin analitik olarak incelenmesi ve soğutma hedeflerine bağlı olarak bir çok farklı ölçekteki ekran için uygulanabilir parametrik bir soğutma modellemesi geliştirilmesi büyük bir önem taşımaktadır.Yürütülmesi planlanan projenin amacı; ekran yüzey alanı, fan çalışma hızı ve fan çıkış alanı olmak üzere üç ana parametrenin ayrı ayrı ve beraberce ekran yüzeyinden gerçekleşen ısı transferi oranına etkilerini incelemektir. Söz konusu faktörlerin parametrik analizleri ile yüzey sıcaklığının sınır değeri geçmediği durumlarda yüzeylerden gerçekleşen maksimum ısı transferi değerleri belirlenmeye çalışılacaktır. Deneysel olarak incelenecek olan bu etkiler, bilgisayar modelleme sonuçları ile doğrulanmaya çalışılacaktır. Bu kapsamda projenin hedefi, elektronik bileşenlerin mekanik ömrünü uzatmak ve panelin ısıl deformasyonunu engellemek adına, bahsedilen tasarım değişkenlerinin incelenen yüzeydeki en yüksek sıcaklığın belli bir değerin altında tutulabilmesi için optimize edilmesi ve optimizasyona bağlı olarak sistemden uzaklaştırılabilecek maksimum ısının belirlenmesidir.

Suggestions

Katı tanecikli akışkan yataklı yoğunlaştırılmış güneş enerjisi sistemlerinin sayısal incelenmesi
Tarı, İlker(2016-12-31)
Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi sistemleri fotovoltaik hücrelere kıyasla gerek boyutlandırılabilir olmaları gerekse ısıl enerji depolayabilmeleri nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimine geçişte çok önemli olacaklardır. Yakın zamanda önerilen katı tanecikli akışkan yataklı yoğunlaştırılmış güneş enerjisi sistemleri hem daha yüksek çalışma sıcaklıklarına çıkılarak verimin arttırılması hem de sıcak katı taneciklerin depolanması yoluyla enerji depolanmasına izin vermesi nedeniyle d...
Soğutma Çevriminde Performans Katsayısı İyileştirilmesine Yönelik Olarak Kondenserde Açığa Çıkan Isı Enerjisinin Termoelektrik Sistem Yardımıyla Kompresöre Aktarımı: Modelleme Ve Deneysel Çalışma
Bayer, Özgür(2016-12-31)
Soğutma çevrimi, dış ortam sıcaklığından daha düşük bir sıcaklıkta belirli bir hacim yaratmayı amaçlayan ve bunu soğutucu bir akışkanın sözkonusu ortamdan ısıyı evaporatör yardımı ile emmesi, kompresör yardımıyla basınçlandırıldıktan sonra da kondenserde ısıyı çevreye atması ile gerçekleştiren çevrimdir. Çevrimde kondenserde yüksek basınçta ısıyı yoğuşarak atan akışkan genleşme valfinden geçerek alçak basınçta sıvı hale dönüştürülür. Kondenserde açığa çıkan ısı enerjisinin hasat edilerek elektrik enerjisine...
MİNİ/MİKRO KANALLI İKİ FAZLI SOĞUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE DENEYSEL PERFORMANS ANALİZLERİ
Bayer, Özgür(2017-12-31)
Mini/mikro boyutlu iki fazlı soğutma sistemi, iki mikro kanallı eşanjörün borular ile bağlanmasıyla ve akışkanın pompa ile iletilmesiyle oluşur. Sıcak tarafta bulunan optimize edilmiş ısı değiştirici ısıyı yarıiletken cihazdan alır ve soğutucuya hissedilir ısı ve faz değişim ısısı olarak verir. Daha sonra bu iki fazlı soğutucu pompa ile daha büyük olan mikro kanallı ısı değiştiriciye taşınır ve yoğunlaşma gerçekleşir. Bu ısı değiştirici kullanım alanına göre birçok değişik formda bulunabilir. Yürütülmesi pl...
SIKIŞTIRMA – GENİŞLETME RAMPASINDA OLUŞAN ŞOK DALGASI SINIR TABAKA ETKİLEŞİMLERİNİN BÜYÜK GİRDAP BENZETİMLERİ İLE İNCELENMESİ
Sert, Cüneyt(2018-12-31)
Şok dalgası sınır tabaka etkileşimi uçaklar, roketler ve uzay mekikleri gibi sesüstü hızlarda hareket eden hava taşıtlarının performanslarını önemli bir ölçüde etkilemektedir. Bu etkileşim sürükleme kuvvetinde artışa, akış ayrılmasına ve akış kararsızlığına sebep olabilmektedir. Etkileşimin neden olduğu sorunları daha iyi tahmin edebilecek sayısal çözümlerin yapılması sesüstü hızlarda uçan hava araçlarının tasarımı için önemlidir. Bu problem viskoz – viskoz olmayan akış etkileşiminin en önemli örneklerinden...
Jeotermal Kuyu Sondajlarında Kaçak ve Buru Problemlerinin Sondaj Sıvısı Yönünden İncelenmesi
Bağatır, Gökhan; Kök, Mustafa Verşan; Gücüyener, Hakkı İsmail(2018)
Jeotermal kuyu sondajlarında yaşanan olası bir çamur kaçağının neden olduğu kuyustabilitesi problemleri sonucunda oluşan yüksek buru değerleri, sondaj dizisinin ağırlıkalmasına, takım sıkışmalarına ve bazı durumlarda ise kuyunun terk edilmesine varansorunlara yol açmaktadır. Bu sorunları en aza indirmek için çamur kaçağını kapatmayayönelik çamur kompozisyonları ile etkin kayganlaştırma performansı, yüksek sıcaklık veyüksek basınç dayanımı olan sondaj sıvısı kompozisyonları kullanılmalıdır. Bilinen en yüksek...
Citation Formats
Ö. Bayer, “Doğal veya Zorlanmış Taşınım ile Soğutulan Düz Panel Ekran Uygulamalarında Tasarım Kriterlerinin Deneysel ve Sayısal Modellemesi ve Optimizasyonu,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59013.