Yeni kimyasal yöntemlerle kopolimer sentezleri

1974-06-15
Baysal, Bahattin
Yılgör, İskender

Suggestions

Yeni kimyasal yöntemlerle kopolimer sentezleri II. Kopolimerlerin hazırlanması ve karakterizasyonu
Baysal, Bahattin; Orhan, Erdal H.(1976-03-15)
Yeni bir yöntemle 3,4-Dihidro-2H-2-Piranon (Alfa-Piron) türevlerinin sentezlenmesi
Tarhan, Okan; Polat, Sıdıka(1998)
Alfa-pironlar biyolojik aktiviteye sahip doğal ürünlerin yapısında bulunan önemli maddelerdir. Özellikle Kardiak aktif steroidlerin ve aynı zamanda bufodienolidlerin yapılarında da bulunmaktadırlar. Bu çalışmada, değişik alfa, beta- doymamış ketonlar, mangez (III) asetatın 3kloropropiyonik asitle olan reaksiyonuyla alfa-pozisyonunda kloro-açillendirilmiştir. Daha sonra bu bileşikler Arbuzov reaksiyonu ile fosfonatlarına dönüştürülmüş, Horner-Emmons reaksiyonuyla da istenilen alfa-piron türevini içeren bileş...
Yeni Teknolojiler Kullanılarak Fındık Zarındaki Fenolik Maddelerin Geri Kazanılması ve Karakterizasyonu
Yener, Meryem Esra; Şümnü, Servet Gülüm(2014-12-31)
Bu proje gıda atıklarındaki değerli biyoaktif maddelerin geri kazanılması ve doğal gıda katkı maddesi olarak değerlendirilmesi ile ekonomiye ve insan sağlığına katkı sağlanmasının hedeflendiği uzun soluklu araştırma ve geliştirme sürecinin ilk basamağını oluşturmaktadır. Bu araştırmalarda organik çözücü kullanımının azaltılması, enerji tasarrufu ve özütleme sırasında biyolojik aktivitenin kaybolmaması için özütleme süresinin kısaltılması, elde edilen özütlerdeki fenolik maddelerin karakterizasyonun yapılmas...
Yeni teknolojilerle baharatlardan esansiyel yağ ekstraksiyonu ve bu yağların fiziksel, antioksidan ve antimikrobiyal özellikleri
Şahin, Serpil; Şümnü, Servet Gülüm; Yener, Meryem Esra(2007-12-01)
Bu çalışmanın amacı yeni ekstraksiyon teknolojileri kullanılarak Türkiye’de yetişen kekik, defne ve biberiye (esansiyel) uçucu yağlarının eldesidir. Farklı ekstraksiyon metodları ile elde edilen ürün yağ içeriği ve kompozisyonu açısından karşılaştırılmıştır. Ayrıca, farklı ekstraksiyon metodlarıyla elde edilen uçucu yağların antioksidan ve antimikrobiyal özellikleri tespit edilmiştir. Bu çalışmada, kekik ve defne için çözgensiz mikrodalga ekstraksiyonu (ÇME) ve biberiye için mikrodalga yardımlı hidrodistila...
Direct synthesis of dimethyl ether (dme) from synthesis gas using novel catalysts
Arınan, Ayça; Varışlı, Dilek; Department of Chemical Engineering (2010)
Increasing prices of crude oil derived transportation fuels ascended the researches on seeking alternative fuels, in last decades. Moreover, the increasing rate of global warming, because of high greenhouse gas emissions initiated new research for environment-friendly clean alternative fuels. Due to its low NOx emission, good burning characteristics and high cetane number, dimethyl ether (DME) attracted major attention as a transportation fuel alternative. Two possible pathways have been proposed for DME pr...
Citation Formats
B. Baysal and İ. Yılgör, “Yeni kimyasal yöntemlerle kopolimer sentezleri,” 1974. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95525.