Kireçtaşı rezervuar kayaçlarında kaya mekaniği özelliklerinin ölçülmesi ve rezervuar parametrelerine etkisinin araştırılması

2001-09-01
Kök, Mustafa Verşan
Bağcı, A. Suat
Akın, Serhat
İşcan, A. Gürkan
Karaaslan, Uğur
Petrol ve doğal gaz rezervuarlarmda üretim yapılan kayaçlann kaya mekaniği özelliklerinin belirlenmesi rezervuarın üretime geçirilmesinden öriîce ve sonrasında gerekli olabilecek parametrelerin kullanımı açısından son derece önemlidir. Temel olarak petrol ve doğal gaz rezervuarlarının performansını kontrol eden ve sıvıların akışında önemli rol oynayan parametreler geçirgenlik ve gözenekliliktir. Geçirgenlik ve gözeneklilik, rezervuar kayacı üzerinde uygulanan overburden basıncın etkisiyle değişmektedir. Bu nedenle kayaç üzerine uygulanan yüklerin meydana getirdiği stress ve strain 'in geçirgenlik ve gözeneklilik üzerine olan etkilerinin belirlenmesi gereklidir. Bu proje kapsamında, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile ortak olarak belirlenen bir sahanın kireçtaşı rezervuar kayaçlarının kaya mekaniği parametrelerinin belirlenmesi için öncelikle sahadan karot numuneleri toplanmış, geçirgenlik ve gözeneklilik ölçümleri yapılmıştır. Daha sonra oluşturulan deney düzeneği ile rezervuar kayacının kaya mekaniği özellikleri belirlenmiştir. Ayrıca kayaç üzerine uygulanan yüklerin meydana getirdiği stress ve strain parametrelerinin geçirgenlik ve gözeneklilik üzerine olan etkileri araştırılmıştır.

Suggestions

Kireçtaşı rezervuarlarda formasyon hasarının ( Formation damage ) tespit edilmesi ve petrol üretimine etkisinin incelenmesi
Bağcı, Suat A.; Kök, V. Mustafa; Türksoy, Ulaş; Arıkan, Murat A.(1998)
Petrol rezervuarlarmda su enjeksiyonu sırasında, formasyon hasarının kuyuların su Tektivitesini azaltması önem kazanmaktadır. Formasyon içerisindeki meydana gelen reaksiyonları en iyi belirleyen parametre akan sıvının pH'mdaki değişimdir. Yüksek gözenekli ortamda askıda kum taneciklerinin çökelmesiyle formasyon hasan meydana gelmekte ve askıda taneciklerin gözenekleri tıkamasına neden olmaktadır. Formasyon hasarının ölçülerinden biriside, geçirgenlik azalıtmdır. Deneysel çalışma kireçtaşı ortamda öteleme...
Hydration and properties of limestone incorporated cementitious systems
Erdoğdu, Korhan; Tokyay, Mustafa; Department of Civil Engineering (2002)
As limestone is a new widely used mineral addition in cement, understanding the effects of this material on cement properties and hydration in a detailed manner is of substantial importance for efficient and proper usage. Consequently, the current study is designed. In the experiemental study, three different limestones were used. The aim of using different limestones is to reach broad generalisations by crosschecking the results and compare the effects of limestones with different structures. These limesto...
Si güneş gözelerinde arttırılmış kızılötesi verimi için doğrusal olmayan plazmonik çevirici tasarımı ve üretimi
Turan, Raşit; Bek, Alpan(2016)
Projemiz plazmonik yapıların doğrusal olmayan özelliklerinin irdelenerek, bunların ikinci harmonik üst çevirici olarak kullanılabilmeleri için gereken tasarımların yapılması, üretim tekniklerinin geliştirilmesi ve üretilen yapılardan üst çevirim elde edilmesini kapsamaktadır. Projenin geliştirilme motivasyonu silisyum güneş gözelerinin kızılötesi dalga boyu bölgesinde soğurmasının düşük kalması ile baş edebilmek üzere üst çevirici tabaka olarak plazmonik yapıların klasik doğrusal olmayan malzemelere bir alt...
Development of carbon fabric-reinforced polylactic acid/acrylonitrile butadiene styrene multilayer composites
Öztürk, İrem; Bayram, Göknur; Department of Chemical Engineering (2021-8)
Multilayer composites are in concern of both world of material science and the industry because of providing enhanced mechanical properties with ultra lightweight. Also, there is a growing demand to use of recyclable, biodegradable materials in polymer composites for the sake of environmental health. In this study, polymer blends were prepared with polylactic acid (PLA) and acrylonitrile butadiene styrene (ABS) with 10, 30, and 50 wt.%. To compatibilize these polymers, styrene-ethylene-butylene-styrene ter...
Elektronik Soğutma Sistemleri İçin Difüzyonla Bağlama Yöntemiyle Malzeme Üretimi ve Karakterizasyonu
Durucan, Caner(2015-12-31)
Gelişmekte olan teknolojik sistemlerde/cihazlarda elektronik soğutma sistemlerinin özellikle maliyet açısından önem teşkil etmesi ve bu alanda yeterli verimliliğe sahip malzemelerin üretilememiş olması, yapılan çalışmaların bilimsel anlamda gelişmesini gerektirmiştir. Önerilmekte olan çalışma kapsamında, elektronik soğutma sistemlerinin düşük maliyetli ve etkili bir yapısal malzeme olarak üretilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada, son yıllarda özellikle iletim ile soğutma yapan sistemlerde kullanılmakta olan...
Citation Formats
M. V. Kök, A. S. Bağcı, S. Akın, A. G. İşcan, and U. Karaaslan, “Kireçtaşı rezervuar kayaçlarında kaya mekaniği özelliklerinin ölçülmesi ve rezervuar parametrelerine etkisinin araştırılması,” 2001. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95595.