Koyunlarda gebelik öncesi, gebelik ve laktasyon dönemlerinde idrar, kan ve sütte orotik asit, üre ve amonyak miktarlarının belirtilmesi üzerinde araştırma

1977-03-15
Gülen, Şendoğan
Özgen, Hümeyra
Araştırmada kullanılan 10 adet Karacabey merinos koyunundan gebelik öncesi 2, gebelik doneminde 6 ve laktasyonda 6 kez olmak uzere toplam 14 adet kan ve idrar örnekleri alinmiş ve bu örnekler üre, amonyak ve orotik asit bakimından analiz edilmiştir. Laktasyon doneminde ise içerisinde 10 kez süt örnekleri alinmış ve sütte orotik asit miktarı saptanmiştır. İdrarda amonyak miktari gebelik öncesinde 7.017 mg/100 ml, gebelikte 763 mg/100 ml ve laktasyonda 15.401 Mg/100 ml olarak tesbit edilmiştir. idrarda üre miktarı, gebelik oncesi dönemde 122.28 mg/100 ml, gebelikte 172.20 mg/100 ml ve laktasyonda 45.05 mg/100 ml kadardır. İdrarda saptanan orotik asit miktarları sırasıyla 16.62 $\mu$ g; 8.41 $\mu$ g üre 5.44 $\mu$ g/ml kadardır. Serumda amonyak düzeyi 194.74 $\mu$ g 222.48 $\mu$ g 301,60 $\mu$ g ml olarak saptanmıştır. Serumda üre sirasiyla 1.28; 1499 ve 1.716 $\mu$ g/100 ml olarak bulunmustur. Serumda orotik asit [iiizeyi yeterli miktarda olmadığından ölçülememiştir. Sütte orotik 311 miktari laktasyon suresine bağlı olarak giderek yükselmiş ise 3 koyunlarda birinci aydan itibaren süt miktarın düştüğü gözönüne alınırsa sütle atılan orotik asit miktarın ayni düzeyde oldugu kabul edilebilir. idrarla gebelik öncesinde gunde 16.52 ug/ml orotik atılırken laktasyon döneminde idrarda orotik asit miktari 5.44 $\mu$ g/ml düşmüş, fakat bu miktar sütle atılmaya başlamıştır. duruma göre günde canlıda sentezlenen orotik asit miktarı belli düzeyde bulunmaktadir.

Suggestions

Mikroplastik Partiküllerin ve Plastik Katkısı Olan "Bisfenol A" Organik Bileşiğinin Mersin Körfezi'nde Dağılım Gösteren Bazı Zooplankton Türleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
Örek, Ak Yeşim; Kıdeyş, Ahmet Erkan; Yılmaz, Mesut; Özhan, Koray; Karahan, Arzu(2018)
Proje kapsamında Erdemli açıklarındaki transekt borunca 3 istasyonda ve bölgedeki bazınehirlerde 2016 Agustos?undan itibaren en az 1 yıl boyunca aylık örneklemeler yapılmıs,ayrıca laboratuvarda çesitli zooplankton türleri ile birçok deney gerçeklestirilmistir.Türkiye?de ilk defa yapılan ölçümlerle, deniz suyunda 4.33-16.92 ug/L aralıgında degistigigörülen BPA kirleticisi, nehir sularında göreceli olarak biraz daha yüksek olarak, 4.14-29.92ug/L aralıgında ölçülmüstür.Çalısılan 3 istasyondan Nansen siseleri i...
Gökçeada (Imroz)-Uğurlu Höyük’te bulunan Geç Neolitik Dönem (M.Ö. 6500-5000) Seramiklerinin Karakterizasyonu: Arkeolojik ve Arkeometrik Analizler Işığında Tipoloji, Kil Kaynakları ve Üretim Teknikleri
Atakuman, Çiğdem; Işıtman, Ödül; Günal Türkmenoğlu, Asuman; Erdem, Deniz(2017-12-31)
Burada sunulan proje ile, Uğurlu Höyük’te bulunan Geç Neolitik Dönem (6500-5000) çanak çömlek malzemesinin tipolojik özelliklerinin, hammadde kaynaklarının ve üretim tekniklerinin zaman ve mekanda değişiminin incelenmesi amaçlanmaktadır. Yazının henüz bilinmediği prehistorik dönemler için bu bilgilere ancak nesnel kültürün arkeometrik ve arkeolojik bakış açılarını birleştiren disiplinlerası yöntemleriyle ulaşılabilmektedir. Arkeolojik ve arkeometrik yöntemlerin birleştirilmesiyle, Uğurlu Höyük prehistorik ...
Archaeometric studies on selected samples of human bones excavated from the ruins of the roman amphitheatre in İznik
Aksoy, Uğur Bülent; Sayıt, Kaan; Özdemir, Kameray; Department of Archaeometry (2020-8)
In this study, major, minor, and trace elements were analysed in 21 bones belonging to 19 individuals with different sex, age, and location excavated from the Roman Theatre in İznik. Additionally, five soil samples taken from different parts of the site were analysed with applied chemical and physical analysis using archaeometric methods to determine and investigate the implication of toxic elements (Pb, As, Cd, etc.), and their accumulation in bone hydroxyapatite due to diagenic and/or biogenic basis...
Doğu Akdeniz atmosferinde ölçülen parçacıkların kaynaklarının tür ve yerlerinin belirlenmesi
Tuncel, Süleyman Gürdal; Uzunpınar, Elif Sena; İmamoğlu, İpek(2018-12-31)
Önerilen çalışmada, Akdeniz sahilinde deniz seviyesinden yaklaşık olarak 1000 m yüksekte, halen çalışır durumda olan, bir istasyonda toplanan örnekler eser elementler için analiz edilecek ve eser element konsantrasyonları, kirletici kaynaklarının doğal izleyicileri olarak kullanılarak bölgeyi etkileyen kaynakların türleri ve nerelerde oldukları bulunacaktır
Alternatif Yöntemler ile İndirgenmiş Grafen Oksit Esaslı Aerojellerin Geliştirilmesi
Bat, Erhan(2018-12-31)
Önerilen proje kapsamında laboratuvarımızda geçmişte Tour yöntemiyle elde edilen grafen oksit kullanılarak üretmeyi başardığımız yüksek yağ emme özellikleri gösteren aerojellerin Tour yöntemine göre daha çevreci (daha az asit ve ağır metal gerektiren) ve daha güvenli (sentez sırasında patlama riski bulunmayan) güncel yöntemlerle (Peng yöntemi ve türevleri) üretilmesi amaçlanmaktadır.
Citation Formats
Ş. Gülen and H. Özgen, “Koyunlarda gebelik öncesi, gebelik ve laktasyon dönemlerinde idrar, kan ve sütte orotik asit, üre ve amonyak miktarlarının belirtilmesi üzerinde araştırma,” 1977. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95700.