Sondaj sıvılarının neden olduğu formasyon hasarının deneysel ve nümerik değerlendirilmesi

2005-09-01
Bağcı, A. Suat
Kök, Mustafa Verşan
İşcan, A. Gürkan
Formasyon hasarı, petrol ve gaz kuyularında tanımlanması zor kavramlardan biridir. Sondaj sıvısının yarattığı formasyon hasarına yoğunlaşılan bu çalışmada, laboartuvar ve matematik modellemenin dahil edildiği entegre bir yaklaşım kullanılmıştır. Bu yaklaşımda, (1) laboratuvar çalışmalarından sondaj sıvısının neden olduğu formasyon hasarının değerlendirilmesi ve (2) matematik model ile fiziksel verilerin entegrasyonu birlikte incelenmiştir. Farklı sondaj sıvısı sirkülasyonlarından sonra ölçülen son geçirgenlik değerleri, ilk geçirgenlik değerlerinden düşük olmuştur. Filitrasyon suyu hacminin arttığı deneylerde, tapa karot yüzeyinde oluşan sondaj sıvısı kek kalınlıkları azalmış ve sondaj sıvısı tipine göre farklı kek kalınlıkları oluşmuştur. Matematik simulasyonlar, tapa karot boyunca ileri ve geri yönlerin her ikisinde farklı hacimsel akış hızlarıyla test edilmişlerdir. Zamana bağlı olarak her bir grid içerisinde, tıkanmaya neden olan tanecik konsantrasyonu artmış ve buda geçirgenliğin azalmasına neden olmuştur. Deneylerden elde edilen formasyon hasar değerlerinin simulasyon programından elde edilen değerlerle benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir.

Suggestions

Jeotermal Kuyu Sondajlarında Kaçak ve Buru Problemlerinin Sondaj Sıvısı Yönünden İncelenmesi
Bağatır, Gökhan; Kök, Mustafa Verşan; Gücüyener, Hakkı İsmail(2018)
Jeotermal kuyu sondajlarında yaşanan olası bir çamur kaçağının neden olduğu kuyustabilitesi problemleri sonucunda oluşan yüksek buru değerleri, sondaj dizisinin ağırlıkalmasına, takım sıkışmalarına ve bazı durumlarda ise kuyunun terk edilmesine varansorunlara yol açmaktadır. Bu sorunları en aza indirmek için çamur kaçağını kapatmayayönelik çamur kompozisyonları ile etkin kayganlaştırma performansı, yüksek sıcaklık veyüksek basınç dayanımı olan sondaj sıvısı kompozisyonları kullanılmalıdır. Bilinen en yüksek...
Jeotermal sahalarda fraktal analiz yöntemiyle çatlak karakterizasyonu
Gürel, Emrah; Akın, Serhat (null; 2015-05-27)
Jeotermal sahalarda jeotermal potansiyel hesaplanırken rezervuar hacmi en önemli parametrelerden biridir. Doğru bir rezervuar hacmi için gözeneklilik değeri ve dağılımının bilinmesi gerekir. Batı Anadolu’da bulunan jeotermal rezervuarlar çatlaklı sistemlerden oluşmaktadır. Bu tip sistemlerde depolama ve akış doğal çatlak ağı içinde olmaktadır. Çatlak ağının heterojen ve süreklilik göstermeyen yapısı nedeniyle kapsamlı biçimde karakterizasyonlarına gerek vardır. Türkiye’de çoğu zaman yüksek sıcaklık ve maliy...
Development of a virtual reality-based serious game for occupational health and safety training in underground mining
Gürer, Servet; Erkayaoğlu, Mustafa; Sürer, Elif; Department of Mining Engineering (2021-2-5)
Mining is a hazardous multi-disciplinary sector for workers and the working environment. It can be said that one of the most important methods to combat these risks is training. These pieces of training are usually given with traditional methods, but thanks to today’s technological developments, new training methods are also emerging, and simulations and serious games have become widely used tools in training. In this study, MINING-VIRTUAL, which is a very detailed and realistic serious game, is introduced....
Parametric Analysis of Two-Layer Shallow Flow Modelling for Landslide and Water Waves in Dam Reservoirs
Aksen, Mustafa Meriç; Aydın, İsmail; Department of Civil Engineering (2022-1-31)
Landslides into dam reservoirs can create large water waves which may cause overtopping of the dam body or even dam breaking in extreme cases. Numerical simulations of water surface deformation in the complete dam reservoir after the impact of sliding mass is necessary to predict potential risks of landslide generated waves. Depth integrated shallow flow equations may be useful to model the generation and propagation of water waves in the reservoir after landslides. Coulomb model for the slide material is c...
Karotların karot-tomografi görüntüleme tekniği ile karakterizasyonu
Okandan, Ender; Demiral, Birol; Karacan, Özgen; Akın, Serhat(1999-11-01)
Petrol arama sondajları sırasında kuyudan alınan karot örnekleri yeraltında buluınan yataklar hakkında elde edilebilecek en önemli veri kaynaklarıdır. Son yıllardaki görüntüleme tekniklerinin ve bilgisayar teknolojisinin gelişmesi X-Ray karot tomografi sistemlerinin karotların karakterizasyonu için kullanılmasını sağlamıştır. Bu yöntemin en önemli özelliği karotlarm bozulmadan incelenmesine imkan vermesidir. Akış deneyleri sırasında da kullanılan bu sistem karot boyunca 2 mm de bir alınan görüntülerle heter...
Citation Formats
A. S. Bağcı, M. V. Kök, and A. G. İşcan, “Sondaj sıvılarının neden olduğu formasyon hasarının deneysel ve nümerik değerlendirilmesi,” 2005. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95733.