Jeotermal Kuyu Sondajlarında Kaçak ve Buru Problemlerinin Sondaj Sıvısı Yönünden İncelenmesi

Download
2018
Kök, Mustafa Verşan
Bağatır, Gökhan
Gücüyener, Hakkı İsmail
Jeotermal kuyu sondajlarında yaşanan olası bir çamur kaçağının neden olduğu kuyustabilitesi problemleri sonucunda oluşan yüksek buru değerleri, sondaj dizisinin ağırlıkalmasına, takım sıkışmalarına ve bazı durumlarda ise kuyunun terk edilmesine varansorunlara yol açmaktadır. Bu sorunları en aza indirmek için çamur kaçağını kapatmayayönelik çamur kompozisyonları ile etkin kayganlaştırma performansı, yüksek sıcaklık veyüksek basınç dayanımı olan sondaj sıvısı kompozisyonları kullanılmalıdır. Bilinen en yüksekkayganlaştırma performansını, petrol/sentetik bazlı sondaj sıvıları vermektedir. Ancak hemekonomik açıdan hem de çevresel nedenlerden dolayı bu sondaj sıvısı sistemlerinin kullanımıproblem yaratmaktadır. Bu noktada, kayganlaştırma performansı yüksek, yüksek sıcaklık veyüksek basınç (HTHP) koşullarına dayanıklı, kaçaklı formasyonlarda etkin su bazlı sondajsıvısı kompozisyonlarının bulunması araştırılmıştır.Proje kapsamında, Türkiye ve Dünya?da Jeotermal sondajlarda kullanılmakta olan yüksekperformanslı HTHP sondaj sıvısı üzerine çeşitli kayganlaştırıcılar (kimyasal ticari lubrikantlar)eklenerek, petrol/sentetik bazlı sondaj sıvısı sistemlerine en yakın kayganlaştırmaperformansını veren kompozisyonlar belirlenmiştir. Yaşanacak olası çamur kaçaklarınıkapatmak ve basınç farkından dolayı oluşan dizi sıkışması problemini minimuma indirmekamacıyla çeşitli boyutlarda kaçak malzemeleri kullanılmış, formasyonun özellikleri göz önünealınarak yeni ve geçerli formülasyonlar oluşturulmuştur.
Citation Formats
M. V. Kök, G. Bağatır, and H. İ. Gücüyener, “Jeotermal Kuyu Sondajlarında Kaçak ve Buru Problemlerinin Sondaj Sıvısı Yönünden İncelenmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRrNU1UWTI.