Duygusal tasarım ilkelerine göre hazırlanan çoklu ortam öğretim materyallerinin öğrencilerin duygu durumları ve akademik başarılarına etkisinin incelenmesi

2016-07-15
Uzun, Ahmet Murat
Yıldırım, Zahide

Suggestions

Duygusal emek ile örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi ile araştırma
Bıyık, Yunus (2014-10-01)
Bu çalışmanın temel amacı, duygusal emek ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Üç ana bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde duygusal emeğin kavramsal çerçevesi ele alınmıştır. İkinci bölümde örgütsel vatandaşlık davranışı kavramı incelenmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise, öğretmenlerin duygusal emek davranışları ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen araştırmaya yer verilmiştir. Araştırmaya; Tokat il me...
Duygu düzenleme becerisi bağlamında temel kişilik özellikleri ve kişilik bozuklukları
Gençöz, Tülin (Türkiye Klinikleri, 2020-12-01)
Duygu düzenleme, psikopatolojinin ortaya çıkmasında tanılararası ortak bir değişken olarak önerilmektedir. Duygu düzenlemenin kişilik özelliklerini ve kişilik bozukluklarını yordayıcı gücü görgül destek almıştır. Mevcut derlemenin amacı, duygu düzenlemenin temel kişilik özellikleri ve kişilik bozuklukları üzerindeki kritik rolünü incelemektir. Gözden geçirilen alan yazın, bağlanma organizasyonun duygu düzenleme kapasitesini ve kişilik örgütlenmesini şekillendirmedeki önemini ve bu ilişkide mentalizasyon yet...
Duygu düzenleme becerisi bağlamında temel kişilik özellikleri ve kişilik bozuklukları
KAHYA, YASEMİN; Gençöz, Tülin (Türkiye Klinikleri, 2020-01-01)
The effect of creative drama based instruction on seventh grade students' achievement in ratio and proportion concepts and attitudes toward mathematics
Debreli, Esra; Çakıroğlu, Erdinç; Işıksal Bostan, Mine; Department of Educational Sciences (2011)
The main purpose of this study was to investigate the effect of creative drama based instruction on seventh grade students’ achievement in ratio and proportion concepts and their attitudes toward mathematics. Another purpose of this study was to investigate students’ self-reported views related to creative drama based instruction. The study was conducted in a public school in Körfez-Kocaeli with a total of 58 seventh grade students, lasting 12 lesson hours (three weeks). Thirty of the participants received ...
The Effect of creative drama based instruction on seventh grade students' mathematics achievement in probability concept and their attitudes toward mathematics
Geçim, Ayşe Damla; Işıksal Bostan, Mine; Department of Elementary Science and Mathematics Education (2012)
The aim of the study is to investigate the effect of creative drama- based instruction on 7th grade students’ achievement in probability concept and their attitude toward mathematics. Another purpose of the study is to investigate the gender differences regarding mathematics achievement and attitude. The study was conducted with two 7th grade classes from a public school in the 2010-2011 academic year, lasting 17 lesson hours (six weeks). Twenty-two of the participants received Creative Drama Based Instruct...
Citation Formats
A. M. Uzun and Z. Yıldırım, “Duygusal tasarım ilkelerine göre hazırlanan çoklu ortam öğretim materyallerinin öğrencilerin duygu durumları ve akademik başarılarına etkisinin incelenmesi,” 2016. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95827.