Marjinal Karaçam (Pinus nigra Subsp. Pallasiana) Populasyonlarında Genetik Çeşitlilik ve Akrabalık Düzeyi: Bu Tür Populasyonlarla Yapılacak Ağaçlandırmaların Genetik Uyum Potansiyeli

2018-04-15
Kaya, Zeki
Çengel, Burcu
Aygün, Sıla
Anadolu karaçamı (Pinus nigra Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) geniş yayılışı ile ekonomik ve ekolojik açıdan ülkemizin en önemli ibreli orman ağacı türlerinden birisidir. İç Anadolu steplerinde kalıntı orman olarak kalan marjinak karaçam populasyonları değişen iklim koşullarından en fazla etkilenecek populasyonlar olduğu düşünülmektedir. Çünkü bu populasyonlar, türün yetişme alanının uç sınırlarında yer alır ve orijinal bir genetik yapıya sahip oldukları varsayılır. Orman ekosistemlerinin geleceğinin anlaşılabilmesi için bu populasyonlardaki uyum süreçlerinin ve yaşam döngüsündeki genetik yapının anlaşılması çok önemlidir. Bu çalışmada, Anadolu karaçamının İç Anadolu Bölgesindeki 4 marjinal populasyonu örneklenerek, genetik çeşitlilik ve akrabalık düzeyi, tohum ve olgunluk evreleri olmak üzere 2 farklı yaşam döngüsünde 10 mikrosatellit belirteçi kullanılarak populasyonların genetik çeşitlilik dinamiğini nasıl etkilediği incelenmiştir. Genetik çeşitlilik parametreleri bakımından poulasyonların tohum evresindeki değerlerinin olgun evreye göre daha yüksek olduğu, bununda populasyonlara özgü allelerde artış dikkat alındığında düşük frekanslı allellerden kaynaklandığı görülmüştür. Genel olarak populasyonların genetik çeşitlilikleri düşük olarak bulunmuş ve oldukca yüksek populasyon içi akrabalık derecesi gözlenmiştir. Bunun, populasyonların geçmişde ciddi bir darboğazdan geçtiği ve bugün etkili populasyon büyüklüğünün oldukca düşük değerlere inmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Tohum evresinde olgun evredeki genotiplerin eşleşmeleriyle oluşan ve artan genetik çeşitlilik bu tür populasyonların genetik yapısı ve bulundukları yaşama ortamlarının uç değerlerde olmasından dolayı sonraki yaşam evrelerine aktarılamamaktadır. Bu durum populasyonları değişen çevre koşullarına karşı daha kırılgan yapmaktadır. Bu populasyonların mevcut genetik yapılarının etkili korunması, bu tür populasyonların ileride yapılacak ağaçlandırmalarda tohum kaynağı olarak kullanılması bakımından önem arzetmektedir. Bunun için öncelikle İç Anadolu Bölgesi’nde daha fazla sayıda marjinal populasyon tespit edilip Gen Koruma Ormanı olarak korunmaya alınması yerinde olacaktır. Bu marjinal populasyonlardan, populasyonların genetik çeşitlilik ve etkili populasyon dinamikleri dikkate alınarak, marjinal populasyonlardan toplanacak tohumlardan yetiştirilecek fidanlarla ex situ koruma alanı iklim değişiklik beklentileride dikkate alınarak iki farklı lokasyonda ( bir kuzey bir güney de olmak üzere) oluşturulmalıdır

Suggestions

Genetic composition of four marginally located Anatolian black pine (Pinus nigra subsp. pallasiana) populations determined by SSR markers
Aygün, Sıla; Kaya, Zeki; Department of Biology (2018)
Anatolian black pine (Pinus nigra Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) is one of the most economically and ecologically important coniferous tree species of Turkey. Global climate change is obviously going to affect distribution and development of forest tree species and the marginal populations will be the most vulnerable ones. Since these populations are located in outer borders of their natural distribution area, they are expected to have original genetic makeup shaped by unsuitable living condition...
The evolutionary divergence of Pinus nigra subsp pallasiana and its varieties based on noncoding trn regions of chloroplast genome
Gulsoy, Aysun Demet; Gulsoy, Ali Murat; Cengel, Burcu; Kaya, Zeki (2014-01-01)
The Anatolian black pine [Pinus nigra Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe var. pallasiana] is one of the subspecies of European black pine, growing naturally as a widespread mid-elevation species in the southern, western, and northern Anatolian Mountains of Turkey. Three well-recognized varieties [var. pallasiana, var. fastigiata Businsky with pyramidal form, and var. seneriana (Saatcioglu) Yalt. with globular-shaped crown with multiple stems] occur naturally, but the studies on them are very limited. ...
Determining potential niche competition regions between Kazdagi fir (Abies nordmanniana subsp. equi- trojani) & Anatolian black pine (pinus nigra subsp. pallasiana) and conservation priority areas under climate change by using maxent algorithm
Usta Baykal, Nurbahar.; Kaya, Zeki; Department of Biology (2019)
Kazdagi Fir (Abies nordmanniana subsp. equi-trojani) is an endemic coniferus tree subspecies in Turkey. The species has a narrow distribution and its conservation status defined as EN (Endangered) by IUCN (International Union for Conservation of Nature), due to its decreasing population size. Besides the human activities unfavoring the species viability, it also suffers from a severe competition which has overlapping distribution with Kazdagi fir; Anatolian Black Pine (Pinus nigra subsp. pallasiana). The st...
Genetic characterization pinus nigra subspecies pallasiana varieties, natural populations (seed stands), seed orchards and plantations
Çengel (Nazlıer), Burcu; Kaya, Zeki; Department of Biology (2005)
Pinus nigra subsp. pallasiana is one of the most widespread and economically important forest tree species in Turkey. Primary objective of the present study was to to reveal the effects of forestry practices by determining genetic diversity of natural and managed seed sources by means of RAPD markers. Secondly, two varieties were also investigated to reveal their pattern of genetic variation. Seed stands, seed orchards and plantations were screened against 11 RAPD primers and generated 152 polymorphic DNA l...
Investigation of the effects of folk medicinal plant Epilobium Hirsutum L. on cytochrome P450 dependent and antioxidant enzymes : a molecular approach
Karakurt, Serdar; Adalı, Orhan; Şen, Alaattin; Department of Biochemistry (2013)
The genus Epilobium sp. (Onagraceae) is widely distributed all over the world and consists of nearly 200 species. Epilobium hirsutum L. (EH) one of the members of this genus is known as its analgesic, anti-microbial and anti-proliferative activity and it is used in our country as an alternative medicine. The pharmacological effect of EH could be explained by the presence of polyphenolics including steroids, tannins and flavonoids in the aerial parts. Cytochrome P450s (CYPs) known as phase I enzymes have imp...
Citation Formats
Z. Kaya, B. Çengel, and S. Aygün, “Marjinal Karaçam (Pinus nigra Subsp. Pallasiana) Populasyonlarında Genetik Çeşitlilik ve Akrabalık Düzeyi: Bu Tür Populasyonlarla Yapılacak Ağaçlandırmaların Genetik Uyum Potansiyeli,” 2018. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95856.