Si Alttaş Üzerine Tip II InAs/GaSb Süperörgü Yapıların Moleküler Demet Epitaksi Yöntemiyle Büyütülmesi

2019-05-01
Serincan, Uğur
Kulakcı, Mustafa
Tip II InAs/GaSb süperörgü (T2SL) yapılar geniş aralıkta (3-30 µm) kızılötesi algılayıcılığı olan ve özellikle askeri alanlar olmak üzere uydu/uzay çalışmalarında, sağlık ve çevresel alanlarda kullanılan yapılardır. T2SL yapılar, maliyet ve tekrarlanabilirlik göz önüne alındığında kızılötesi dedektörler arasında en yaygın olarak kullanılan II-VI grubu Cıva-Kadmiyum-Tellür (MCT) yapılara karşı ciddi bir alternatif oluşturmaktadırlar. MCT yapılara göre diğer avantajlarının yanında maddi avantajlar da sağlayan T2SL yapıların günümüzde daha yaygın olarak kullanılabilmeleri için bu yapıların maliyetlerinin daha da azaltılması ve özellikle günümüz elektronik endüstrisinin en önemli malzemesi olan Silisyumla (Si) bütünleştirilmesi gerekmektedir. Bu proje kapsamında, Si alttaşlar üzerine kaliteli tampon GaSb katmanlar ve sonrasında da bu yapının üzerine T2SL yapılar büyütülmüştür. Moleküler demet epitaksi yöntemiyle büyütülen yapılar yüksek çözünürlüklü X-ışını kırınımı, taramalı elektron mikroskobu, yüksek çözünürlüklü geçirimli elektron mikroskobu, atomik kuvvet mikroskobu, fotolüminesans ve fototepki teknikleri ile incelenmiştir. Si üzerine büyütülen GaSb epikatmanlardan şu ana kadar raporlarmış en iyi yüzey pürüzlülüğü değerleri elde edilmiştir.

Suggestions

Kapalı Hiperbolik 3-Manifoldlar Üzerindeki Sıkı Kontakt Yapıların Varlığı
Arıkan, Mehmet Fırat; Seçgin, Merve(2018-12-31)
Bu projede üzerinde sıkı kontakt yapı bulunduran kapalı hiperbolik 3-manifoldlar oluşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca geliştirilecek tekniklerin genelleştirilmesi yoluyla mümkün olan en geniş kapalı hiperbolik 3-manifold aileleri üzerinde sıkı kontakt yapıların varlığı araştırılacaktır. Projenin ana teknikleri olarak düğüm ve halka diyagramları, 3-manifoldların ameliyat teorisi ve Heegaard Floer homoloji teorisi kullanılacaktır.
İşitme Engeli Olan Ve Olmayan Güreşçilerin Statik ve Dinamik Dengelerinin Karşılaştırması
Coşkun, Betül; Ünlü, Gürcan; Golshaei, Bahman; Koçak, Mehmet Settar; Kirazcı, Sadettin (null; 2016-11-25)
Çalışmanın amacı işitme engeli olan ve olmayan güreşçilerin statik ve dinamik dengelerinin karşılaştırılmasıdır. Çalışmaya işitme engelli (n = 29, yaş = 18.76±3.54) ve işitme engeli bulunmayan (n = 23, yaş = 19.09±2.76) milli takım sporcusu olan 52 genç erkek güreşçi katılmıştır. Statik denge özelliği, tek ayak üzerinde stork test ile ölçülmüştür (Reiman, & Manske, 2009). Her iki ayağa iki deneme hakkı verilip, her iki ölçümdeki en iyi değer saniye cinsinden kayıt edilerek değerlendirilmiştir. Dinamik denge...
U-Profil Kayma Bağlantısı Kullanılan Çelik-Beton Kısmi Kompozit Kirişlerin Doğrusal Olmayan Davranışının Fiber-Kesit Analizi ile İncelenmesi
Öztürk, Alper; Baran, Eray; Tort, Cenk (2017-10-27)
Bina ve köprü tipi yapılarda yaygın olarak kullanılmakta olan çelik-beton kompozit sistemlerde çelik kiriş ile beton döşeme arayüzündeki yatay kayma istemi genellikle mekanik bağlantı elemanları ile karşılanmaktadır. Bu amaçla, kayma çivisi elemanları yaygın olarak kullanılmakla birlikte, sahip oldukları avantajlardan dolayı U-profil kayma bağlantısı elemanları da çeşitli durumlarda tercih edilmektedir. Çelik-beton kompozit kirişlerde arayüzde bulunan yatay kayma kuvveti kapasitesi değiştirilerek tam kompoz...
Türkiye’de Bölgesel Planlamanın Kurumsallaşması: Muğlak Bir Süreci Güncel Kuramlar ile Okumak
Yavuz, Irmak; Kutlay, Ecem; Can, Deniz (2021-05-01)
Türkiye’de bölge planlama pratiği sürecinde içerikler, amaçlar ve kurumsal yapılar sürekli olarak değişime uğramıştır. Oluşan karmaşık sistem, bölgesel planların amaçlarını, karar alma mekanizmalarını, sürecin meşruiyetini ve bu planların genel olarak uygulamadaki başarısını da etkilemiştir. Türkiye’de bölgesel planlamada etkili olan karmaşık ve değişken kurumsal yapıları değerlendirmek ve kurumsallaşma dinamiklerini daha iyi anlamak için kurumlar ile birlikte, kurumların organizasyon mekanizmaları, kurum...
Bulk growth and characterization of cadmium zinc telluride crystals for mercury cadmium telluride infrared detector applications
Ergunt, Hasan Yasin; Turan, Raşit; Beşikci, Cengiz; Department of Micro and Nanotechnology (2012)
HgCdTe (MCT) infrared (IR) photodetectors have been used for various military and civilian applications including thermal imaging, medical imaging, and astronomy. These detectors are commonly fabricated on MCT layers grown on a foreign substrate epitaxially using delicate growth techniques such as Molecular Beam Epitaxy (MBE). The crystal quality of epitaxial layers grown on a substrate critically depends on the quality of the substrate. One of the stringent requirements in choosing the substrate material i...
Citation Formats
U. Serincan and M. Kulakcı, “Si Alttaş Üzerine Tip II InAs/GaSb Süperörgü Yapıların Moleküler Demet Epitaksi Yöntemiyle Büyütülmesi,” 2019. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95880.