Dinamik benzeri deneylerle yeterli dayanıma sahip bir betonarme çerçevenin birleşim bölgelerinin performansının irdelenmesi

2013-09-25
Burak Bakır, Burcu
Ünal, Mehmet
Citation Formats
B. Burak Bakır and M. Ünal, “ Dinamik benzeri deneylerle yeterli dayanıma sahip bir betonarme çerçevenin birleşim bölgelerinin performansının irdelenmesi,” presented at the 2. Türkiye deprem mühendisliği ve sismoloji konferansi, (25 - 27 Eylül 2013), Türkiye, 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85447.