Dinamik benzeri deneylerle yeterli dayanıma sahip bir betonarme çerçevenin birleşim bölgelerinin performansının irdelenmesi

2013-09-25

Suggestions

Dinamik-benzeri deneylerle yapı güçlendirme tekniklerinin irdelenmesi
Özcebe, Güney; Binici, Barış; Canbay, Erdem; Kurç, Özgür; Burak Bakır, Burcu(2010)
Üç farklı güçlendirme yönteminin iki katlı üç açıklıklı betonarme çerçeveler üzerindeki sismik performansı dinamik-benzeri deney yöntemi uygulanarak gözlemlenmiştir. Üç deney elemanın orta açıklığında delikli tuğla duvar bulunmaktadır. Bütün deney elemanları Türkiye‟deki inşaat uygulamalarında bulunan düz donatı, düşük beton dayanımı ve yetersiz sargı donatısı gibi sismik yetersizlikler göstermektedir. Türk deprem kodunda bulunan bina sakinleri için uygun olan delikli tuğla du...
Dinamik Yükler Altında Kalıcı Şev Deformasyonu için Olasılıksal Tahmin Modellerinin Geliştirilmesi
Gülerce, Zeynep(2019-11-01)
Dinamik yüklere maruz kalan bir sevin performansının degerlendirilmesi ve deprem-kaynaklı kalıcı sev deformasyonlarının kestirilmesi, geoteknik deprem mühendisligi uygulamalarının en karmasıklarından birisidir. Deprem-kaynaklı kalıcı sev deformasyonları dogru bir biçimde belirlendigi ve olasılıksal olarak modellendigi taktirde, sev performansının deprem tehlikesi/riski bazında bölgesel ölçekte degerlendirilmesinin mümkün oldugu güncel çalısmalar tarafından gösterilmistir. Bölgesel deprem kaynaklı sev d...
Silindirle sıkıştırılmış beton ağırlık barajların sismik performanslarının belirlenmesi için dinamik benzeri deney uygulamaları
Aldemir, Alper; Binici, Barış; Soysal, Feyza; Canbay, Erdem; Yücel, Rıza Ali; Kurç, Özgür; Gharıhdoust, Ali; Arıcı, Yalın(2014)
Su kaynaklarının verimli kullanılmasında en önemli yapılar barajlardır. Barajların, sismik etkiler altındaki davranışları deprem mühendisliğinde karşılaşılan en karmaşık problemlerden birisidir. Ülkemizde son yıllarda tercih edilen en önemli baraj tipi silindirle sıkıştıtılmış beton barajdır. Beton ağırlık barajların sismik davranışı laboratuvar ortamında birkaç sarsma tablası testi dışında deneysel olarak fazla incelenememiştir. Bu çalışma ile literatürde ilk defa dinamik benzeri deney y...
Dinamik Yönelimli Yaklaşımlarda Anamnez Oturumundan Psikoterapi Oturumuna Geçiş Süreci: Aday Psikoterapistler İçin Bir Kılavuz
Kaya, Siyabend; Yıldırım, Taşkın (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-6)
Psikoterapötik bir formülasyon için gerekli bilgilerin elde edilmesinin en güçlü yönlerinden biri danışanın anamnezinin alınmasıdır. Anamnezin alınması, psikoterapi oturumlarının planlanması aşamasında danışan ile pozitif transferansın, terapötik ittifakın ve kontratın gerçekleşmesinde kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle bu çalışmada amaç anamnez görüşmesinin yazıya dökülmemiş kurallarının resmedildiği bir yol haritası oluşturmak ve böylece hem danışanlarının hem de (aday) psikoterapistlerin sürece başlay...
Hafif Çelik Binalarda Kullanılan Kafes Kirişli Döşeme Sisteminin İncelenmesi
Baran, Eray(2016-12-31)
Hafif çelik yapı sistemleri, uzun süredir yaygın olarak kullanılmakta olan betonarme ve yapısal çelik sistemlere karşı hızlı üretim, hafiflik ve kolay yapım gibi avantajlara sahiptir. Ayrıca, teknolojik gelişmeye çok fazla açık olmayan inşaat sektöründe hafif çelik yapım yöntemi teknolojik seviyesi yüksek yeni bir yapım yöntemi olarak kabul edilmektedir. Bu avantajları sayesinde, hafif çelik yapı sistemleri Dünya’da artmakta olan rağbete parallel olarak Türkiye’de de son yıllarda tercih edilen yapı sistemle...
Citation Formats
B. Burak Bakır, “ Dinamik benzeri deneylerle yeterli dayanıma sahip bir betonarme çerçevenin birleşim bölgelerinin performansının irdelenmesi,” presented at the 2. Türkiye deprem mühendisliği ve sismoloji konferansi, (25 - 27 Eylül 2013), Türkiye, 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85447.