Tümleşik Kaplama Yöntemiyle Zirkonyum Bazlı Metalik Cam Kaplamaların Geliştirilmesi

2019-11-15
Metalik camlar, geleneksel alasımların aksine bir kristal yapısına sahip olmayan malzemelerdir. Metalik camlar birçok farklı metalin bir araya gelmesiyle elde edilebildiginden, binlerce farklı alasım alternatifi bulunmaktadır. Metalik camların sundugu bu genis alasım tasarımı alanı, yüksek sertlikte, paslanmaya dirençli ve biyouyumluluk gösteren yeni malzemelerin tasarlanmasına olanak saglamaktadır. Zirkonyum-bazlı metalik camlar ve tantal içeren alasımlar üzerinde yapılan çalısmalar, bu malzemelerin yüksek paslanma direnci ve biyouyumluluk özelliklerine sahip oldugunu göstermektedir. Fakat zirkonyum-tantal çiftinin metalik cam olarak kaplama formunda üretimine ve mekanik özelliklerinin belirlenmesine yönelik literatürde kapsamlı bir çalısma bulunmamaktadır. Bu projede, zirkonyum ve tantal elementlerinin farklı alasım oranlarındaki metalik cam olusturma kabiliyeti ve buna baglı mekanik özellikler sistematik olarak ilk kez incelenmistir. Farklı oranlarda zirkonyum ve tantal içeren kaplamalar, bir magnetron saçtırma cihazı ile silisyum altlıklar üzerine kaplanmıstır. Bu kaplamaların içyapı özellikleri X-ısınları kırınımı ve taramalı elektron mikroskobu analizleri aracılıgıyla belirlenmistir. Ayrıca kaplamaların sertlik ve elastikiyet modülü gibi özellikleri, nanosertlik ölçümleri aracılıgıyla tespit edilmistir. Bu projede, uzun zaman alan ve yüksek maliyetli yöntemler yerine, son yıllarda gelistirilen tümlesik kaplama yaklasımı kullanılmıstır. Bu yöntem sayesinde, tek bir altlıgın bir ucundan diger ucuna alasım oranları sürekli olarak degismis ve farklı alasım oranlarında kaplamalar elde edilmistir. Bu yeni kaplama yönteminin metalik camlara uygulanmasının ilk örneklerinden biri olan bu çalısma sayesinde, metalik cam alasım gelistirme süreci etkili ve verimli bir sekilde tamamlanmıstır. ZrTa sisteminde, %30 ile %70 arasındaki oranlarda Zr içeren alasımların tamamının metalik cam olusturdugu belirlenmistir. Daha düsük Zr içeren alasımlarda kristallenme gözlenmistir. Zr oranı azaldıkça sertlik yükselmistir. Dolayısıyla asınma dayanımı ve homojen metalik cam içyapı gereksinimleri açısından Zr70Ta30 alasımı en üstün özelliklere sahiptir. Sonuç olarak, gerçeklestirilen çalısma ZrTa sistemini detaylı bir sekilde incelemis ve metalik cam olusturma dinamiklerini ortaya koymustur. Elde edilen bilgiler gelecekte yapılacak daha kapsamlı kaplama gelistirme ve karakterizasyon çalısmalarına ısık tutacaktır.

Suggestions

Düzenli Dalgaların İlerleyişinin Benzetiminde Swash Sayısal Modelinin Performansının Değerlendirilmesi
Güler, Hasan Gökhan; Işık, Emrecan; Sharghıvand, Naeımeh; Göral, Koray Deniz; Baykal, Cüneyt; Güler, Işıkhan; Ergin, Ayşen (2018-11-03)
SWASH sayısal modeli hidrostatik olmayan su yüzeyi hareketlerinin zamana bağlı benzetiminde kullanılan genel amaçlı ve açık kaynak kodlu bir sayısal modeldir. Son yıllarda ülkemizde de mühendislik uygulamalarında kullanılan bu modelin daha hassas ve güvenilir bir şekilde kullanılabilmesi için performansının değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada SWASH sayısal modelinin düzenli dalgaların ilerleyişinin benzetimindeki performansı çözüm ağı büyüklüğü, çözüm zaman aralığı büyüklüğü, çözüm şemaları ve tab...
Zr-Cu-Al Metalik Camlarının Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
Özerinç, Sezer; Kalay, Yunus Eren(2018-12-31)
Zr-Cu-Al metalik camları üstün mekanik özellikleri ve büyük ölçekte üretilebilmeleri nedeniyle mühendislik uygulamaları için gelecek vaat etmektedirler. Bu metalik camların sünekliklerinin düşük olması, günümüzde bu malzemelerin uygulama alanlarını kısıtlamaktadır. Önerilen projede, Zr-Cu-Al metalik camlarına yapılacak samaryum eklemeleriyle metalik cam-nanokristal kompozit yapıların oluşturulması ve bu yapılar aracılığıyla sünekliğin artırılması hedeflenmektedir. Farklı oranlarda samaryum içeren nanokompoz...
Biyo-Esinlenilmiş Sedef Yapısına Benzer Termoset Polimer Matrisli Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu
Dericioğlu, Arcan Fehmi(2014-12-31)
Önerilen proje kapsamı sedef yapısına benzer bir mikro yapıya sahip biyo-esinlenilmiş (bio-inspired) polimer matrisli kompozit malzemeler üretmek ve karakterize etmektir. Gelişen teknolojiyle beraber artan ihtiyaçlar neticesinde dayanıklı malzemelerin üretimi önem kazanmış ve bunun sonucu olarak bu alanda yapılan bilimsel çalışmalar artış göstermiştir. Bu bilimsel çalışmaların odaklandığı en önemli alanlardan biri biyo-esinlenilmiş malzemelerdir. Artan ihtiyaçlarla beraber değişik yapısal kompozit üretim me...
Metalik Cam İçeren Nanokompozit Kaplamaların Aşınma ve Sertlik Özelliklerinin İncelenmesi
Özerinç, Sezer(2018-12-31)
Metalik camlar yüksek sertlikleri nedeniyle aşınma dayanımını artırmaya yönelik kaplama teknolojileri için büyük potansiyel vaat etmektedirler. Bu malzemelerin uygulamada kullanılmasında yüksek kırılganlıkları nedeniyle zorluklar yaşanmaktadır. Bu projede metalik cam ve kristalli metal nanokatmanlarının birbiri ardına kaplanmasıyla elde edilecek nanokompozit yapılarla yüksek sünekliğe sahip kaplamalar geliştirilmesi hedeflenmektedir. Farklı katman kalınlıkları ve alaşım oranları kullanılarak hazırlanacak ka...
Development of Nanostructured Metallic Glasses with High Toughness
Bagheri Behboud, Ali; Özerinç, Sezer; Department of Mechanical Engineering (2021-8)
Metallic glasses are metallic alloys with disordered atomic structures and desirable mechanical properties such as high hardness, high elastic limits, and wear resistance. These properties make metallic glasses promising materials for wear-resistant, corrosion-resistant, and biocompatible coating applications. On the other hand, metallic glasses are brittle, which is a major disadvantage for their use in practice. This thesis study aimed to tackle this problem through the development of nanostructured metal...
Citation Formats
S. Özerinç, “Tümleşik Kaplama Yöntemiyle Zirkonyum Bazlı Metalik Cam Kaplamaların Geliştirilmesi,” 2019. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95918.