Beden Eğitimi Öğretmenleri için Kanıta ve Üniversite - MEB İşbirliğine Dayalı Bir Hizmet İçi Eğitim Uygulamasının Yaygınlaştırılması

2020-07-15
İnce, Mustafa Levent
Hünük, Deniz
Yıldırım, İbrahim Soner
Çapa Aydın, Yeşim
Savucu, Yüksel
Erdoğan, Abdi
Öztürk, Mehmet Ata
Yanık, Mehmet
Tannehıll, Deborah
Ward, Phıllıp
Beden egitimi ögretmenleri için kanıta ve üniversite - MEB isbirligine dayalı bir hizmet içi egitim uygulamasının yaygınlastırılması Son yıllarda, ögretmenlerin mesleki gelisiminde üzerinde en çok durulan hizmet içi egitim yaklasımlarından biri ?Mesleki Ögrenme Grubu? (MÖG) uygulamalarıdır. MÖG, ögretmenlerin kendi meslekleri ile ilgili konularda, hiyerarsik olmayan bir ortamda, meslektasları ile düzenli olarak bir araya geldikleri ve karsılıklı etkilesimle mesleklerini daha iyi nasıl yapabileceklerini tartıstıkları ve birbirlerinin deneyimlerinden ögrendikleri bir mesleki gelisim yöntemi olarak tanımlanabilir (Wenger, 1998). Daha önce ülkemizdeki küçük ölçekli bir çalısmada MÖG uygulaması bir üniversite ve Milli Egitim Bakanlıgı isbirliginde modellenmistir (Hunuk vd., 2013). Bulgular, MÖG uygulamalarına katılan ögretmenlerin ve ögrencilerinin ögrenmesinde artıs oldugunu göstermistir. Bu projenin amacı, MÖG uygulamasının Türkiye geneline yaygınlastırılması için gerekli bilginin elde edilmesi ve sürdürülebilirligi için gerekli sosyal-ekolojik ortamın hazırlanmasıdır. Bu amaçla Ankara, Balıkesir ve Elazıg illeri çalısma alanı olarak seçilmistir. Bes basamaklı bir çalısma tasarlanarak uygulanmıstır. Bu basamaklar sırasıyla; (1) mesleki yeterlik ihtiyaç analizi, (2) web destekli asenkron ve senkron egitim destek sisteminin gelistirilmesi, (3) kolaylastırıcı seçimi ve egitimi, (4) MÖG uygulaması ve (5) MÖG etki analizidir. Çalısmada, illerdeki ortaokul beden egitimi ögretmenlerinin yaklasık % 25?ine ulasılmıstır. Onaltı MÖG kolaylastırıcısı ögretmen yetistirilmistir. Seksen gönüllü ögretmen ile herbirinde 5-8 ögretmenin yer aldıgı Ankara?da dört, Balıkesir?de bes ve Elazıg?da bes olmak üzere altı hafta süren toplam 14 MÖG uygulaması gerçeklestirilmistir. Veriler çalısmanın çesitli asamalarında görüsmeler, gözlem, arastırmacı saha notları, anketler ve bilgi testleri ile derlenmistir. Sonuç olarak, kapsamlı bir ögretmen mesleki ihtiyaç analizine dayanan, web temelli asenkron ve senkron egitim destegi sunulan, egitimli kolaylastırıcıların liderliginde gerçeklestirilen MÖG?lerin ülke geneline etkili bir sekilde yaygınlastırılabilecegi, MÖG uygulamalarına katılan ögretmenlerin mesleki ögrenmelerinin gelisecegi ve bu gelisimin ögretmenlerin ögrencilerinin ders konusu ile ilgili ögrenmelerine de katkıda bulunacagı saptanmıstır.

Suggestions

Beden Eğitimi Öğretmenleri için Futbol Genel Alan Bilgisi Testinin Güvenilirlik ve Geçerliği
Dervent, Fatih; Devrilmez, Erhan; İnce, Mustafa Levent; Ward, Phillip (2017-09-22)
Common content knowledge (CCK) is comprised of knowledge of rules, techniques, and tactics. In order to teach effectively, physical education teachers need to possess CCK. Literature review revealed few validated CCK tests including CCK tests for football. The purpose of this study was to evaluate the reliability and the validity of Football CCK Test for physical education teachers. 241 students enrolled in 11 different physical education teacher education departments participated in the study. The expert g...
Sosyal/Girisimci Mesleki Alanlara Ilgilerin Ölçümünde Karmasıklık Düzeylerinin Entegrasyonu: Insanlarla Etkilesim ve Sözel Veri Isleme Karmasıklık Düzeylerine Ilgi Ölçeklerinin Ögrenci ve Çalısan Örneklemlerinde Incelenmesi
Toker, Yonca(2020-07-01)
Arastırmanın amacı Hollandın RIASEC meslek alanları kuramı temelinde Sosyal ve Girisimci alanlar içerisinde degerlendirilen mesleklere yönelik ilgileri ayırt ederek ölçebilmek amacıyla bu alanlardaki görevlerin karmasıklık düzeylerini entegre eden bir ölçek gelistirilmesi ve ögrenci ve çalısan örneklemlerinde geçerliginin sınanmasıdır. Bu kapsamda, projenin birinci amacı olarak Sözel Veri Isleme Karmasıklık Düzeylerine Ilgi (SVIKDI) ölçegi gelistirilmistir. Bu ölçegin gelistirilmesinde, Meslekler Sözlü...
Evlilikte kadına yönelik şiddete ilişkin tutumlar Çelişik duygulu cinsiyetçilik yaş eğitim ve gelir düzeyinin etkileri
Sakallı, Nuray (2003-01-01)
Bu çalışmanın amacı, evlilikte kadına yönelik sözel, fiziksel şiddete ve şiddet sonucu ayrılmaya ilişkin tutumlar ile Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği'nin alt faktörleri olan düşmanca ve korumacı cinsiyetçilik, yaş, eğitim ve aylık gelir düzeyi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Öğrenci ve öğrenci olmayan katılımcılara Glick ve Fiske (1996) tarafından geliştirilmiş Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanmış formu ve Evlilikte Kadına Yönelik Şiddete ilişkin Tutumlar Ölçeği uygulanmıştır...
A case study of online community of practice for teacher professional development on technology integration as cognitive tools in mathematics teaching
Çolpan, Dicle; Yıldırım, Zahide; Department of Computer Education and Instructional Technology (2022-9-05)
While teachers’ participation in a teacher network is highlighted in effective professional development and online learning removes some limitations, online communities of practice (online CoP) have emerged as a promising way for teacher professional development. Considering the discrepancy between research suggesting integrating technology to improve students' understanding and metacognitive skills and teachers’ practices with teacher-centered approaches and a learning-from-medium perspective, online CoPs ...
Beden Eğitimi Derslerinde Çeşitli Öğretmen ve Öğrenci Davranışlarının Öğrencilerin Derse Katılımındaki Önemi ve Sergileme Sıklığı
Çiçek, Şeref; Koçak, Mehmet Settar; Kirazcı, Sadettin (2002-01-01)
Bu çalışmanın amacı, öğretmen ve öğrenci davranışlarının beden eğitimi derslerine öğrenci katılımındaki önemi ve sergilenme sıklığının öğretmen ve öğrenci algısına göre değerlendirilmesidir. Çalışmaya ilköğretim ikinci kademesinde görev yapan 722 beden eğitimi öğretmeni ve 965 ilköğretim ikinci kademesine devam eden öğrenci katılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından öğretmen ve öğrenciler için ayrı ayrı geliştirilen 5 dereceli Likert tipi iki ayrı anket yoluyla toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımla...
Citation Formats
M. L. İnce et al., “Beden Eğitimi Öğretmenleri için Kanıta ve Üniversite - MEB İşbirliğine Dayalı Bir Hizmet İçi Eğitim Uygulamasının Yaygınlaştırılması,” 2020. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95922.