Beden Eğitimi Öğretmenleri için Futbol Genel Alan Bilgisi Testinin Güvenilirlik ve Geçerliği

2017-09-22
Dervent, Fatih
Devrilmez, Erhan
İnce, Mustafa Levent
Ward, Phillip
Common content knowledge (CCK) is comprised of knowledge of rules, techniques, and tactics. In order to teach effectively, physical education teachers need to possess CCK. Literature review revealed few validated CCK tests including CCK tests for football. The purpose of this study was to evaluate the reliability and the validity of Football CCK Test for physical education teachers. 241 students enrolled in 11 different physical education teacher education departments participated in the study. The expert group of experienced coaches, physical education teachers, senior lecturers, program development and language experts formed the CCK test based on the content knowledge framework for physical education (Ward, 2009) using a table of specification. There were 30 multiple-choice questions in the Football CCK Test. Rasch model was used to evaluate the reliability and the validity of the test. Twenty-four of 30 questions demonstrated good item-model fit. Those items that had poor item-model fit might be revised. Item separation (6.93) and item reliability (.98) values were moderately high that showed high internal consistency. The Rasch analysis provides evidence that thetest is a reliable and valid CCK test for football.
Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, (19 Ekim - 22 Eylül 2017)

Suggestions

Beden Eğitimi Öğretmenleri için Futbol Genel Alan Bilgisi Bilgi Erişi Testinin Güvenilirlik ve Geçerliği
Dervent, Fatih; Devrilmez, Erhan; İnce, Mustafa Levent; Ward, Phillip (2018-02-01)
Common content knowledge (CCK) is comprised of knowledge of rules, techniques, and tactics. In order to teach effectively, physical education teachers need to possess CCK. Literature review revealed few validated CCK tests including CCK tests for football. The purpose of this study was to evaluate the reliability and the validity of Football CCK Test for physical education teachers. 241 students enrolled in 11 different physical education teacher education departments participated in the study. The expert g...
Impact of a badminton course designed for common and specialized content knowledge of prospective teachers
Devrilmez, Erhan; İnce, Mustafa Levent; Department of Physical Education and Sports (2016)
The purpose of this study was to examine the effects of badminton content knowledge intervention on pre-service teachers’ common and specialized content knowledge. Quasi-experimental design with purposefully selected experiment and comparison groups was applied for this study. Experimental group comprised 38 preservice teachers from a physical education teacher education (PETE) program at a university in Turkey. The comparison group included 36 preservice teachers from another university having a similar co...
Beden Eğitimi Öğretmenleri için Kanıta ve Üniversite - MEB İşbirliğine Dayalı Bir Hizmet İçi Eğitim Uygulamasının Yaygınlaştırılması
İnce, Mustafa Levent; Hünük, Deniz; Yıldırım, İbrahim Soner; Çapa Aydın, Yeşim; Savucu, Yüksel; Erdoğan, Abdi; Öztürk, Mehmet Ata; Yanık, Mehmet; Tannehıll, Deborah; Ward, Phıllıp(2020-07-15)
Beden egitimi ögretmenleri için kanıta ve üniversite - MEB isbirligine dayalı bir hizmet içi egitim uygulamasının yaygınlastırılması Son yıllarda, ögretmenlerin mesleki gelisiminde üzerinde en çok durulan hizmet içi egitim yaklasımlarından biri ?Mesleki Ögrenme Grubu? (MÖG) uygulamalarıdır. MÖG, ögretmenlerin kendi meslekleri ile ilgili konularda, hiyerarsik olmayan bir ortamda, meslektasları ile düzenli olarak bir araya geldikleri ve karsılıklı etkilesimle mesleklerini daha iyi nasıl yapabileceklerin...
Matematik öğretmen eğitimcisi yeterlikleri: öğretmenlerin, doktora öğrencilerinin ve öğretmen eğitimcilerinin öncelikleri
Erbaş, Ayhan Kürşat; Kol, Murat; Çetinkaya, Bülent (null; 2017-05-14)
Problem Durumu Teknolojinin hızlı gelişimi ve bilimsel bilginin katlanarak artması toplumsal dinamiklerin, ihtiyaçların ve bireylerde olması gerektiği düşünülen niteliklerin değişmesine neden olmuştur. Esnek ve üretici düşünme, bulduğu çözümü gelecekte nerede kullanacağına dair öngörüye sahip olma, problem çözme, muhakeme etme, disiplinler arası bir yapı ile matematiksel düşünme gibi özellikler sahip olunması beklenen niteliklerin başında gelmektedir. Beklentilerdeki bu değişimler, okullarda verilen matemat...
Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitiminde Dijital Hikaye Kullanımı
İslim, Ömer Faruk; Yıldırım, İbrahim Soner (null; 2017-12-17)
Hikayeler, tarihin başlangıcından bu yana bilginin ve kültürün eğlenceli bir şekilde aktarılmasında kullanılmışlardır. Günümüzde teknolojinin de işin içine girmesiyle birlikte elektronik ortamda görsel, hem işitsel anlamda daha zengin, aynı zamanda da öğrenenin yaş ve bilgi düzeyine göre ilerleme hızı ve şekli değiştirilebilen dijital hikayeler ortaya çıkmıştır. Bu dijital hikayeler okul öncesi eğitimden lisansüstü düzeye, hatta yaşam boyu öğrenme modeli doğrultusunda yaşça çok daha büyük bireylerin eğitiml...
Citation Formats
F. Dervent, E. Devrilmez, M. L. İnce, and P. Ward, “Beden Eğitimi Öğretmenleri için Futbol Genel Alan Bilgisi Testinin Güvenilirlik ve Geçerliği,” presented at the Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, (19 Ekim - 22 Eylül 2017), Antalya, Türkiye, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://drive.google.com/file/d/19ZTjBQi6AMHUP00iYD7hhpG0sSAGsXJQ/view.