ÇIRAK: Montaj işçileri için uyumlu robot manipülatör desteği

2020-11-01
Proje fabrikalardaki montaj hatlarında çalışan işçilerin işlerini daha hızlı yapabilmeleri için onlara ?çırak? olarak yardım edecek bir işbirlikçi robotik manipülatör - Kobot sistemi geliştirmeyi hedeflemiştir. Bu kapsamda işçinin hareketlerini takip eden, montaj sırasında ihtiyacı olan parça ve aletleri zamanı geldiğinde ona uzatan, ve kullanımı bitenleri yerlerine geri götüren ve işçi ile daha doğal bir insan-robot iletişimi kurabilen bir sistem geliştirilmiştir. Daha net ifade etmek gerekirse; 1. İşçinin hareketlerini, parçaları ve parçaların montajında kullanılan aletleri gerçek-zamanlı olarak algılayabilen, 2. Montajın hangi aşamasında olduğunu takip edip, buna dayanarak hangi parça/aleti alması/vermesi gerektiğine karar verebilen, 3. İşçiye gereksinim duyduğu parça ve aletleri doğru zamanda uzatabilen, 4. İşçi ile doğal bir insan-robot etkileşimi kurabilen, 5. İşçi ile etkileşimi sırasında uygulanan hareketlerin güvenli olduğunu teyit edebilen, bir sistem geliştirilmiş ve bir sandalye montaj senaryosunda gösterimi yapılmıştır.

Suggestions

Çocuk ve Robotik Oyuncak Etkileşimini Belirleyen Unsurlar Üzerine Bir Araştırma
Dönmez, Yasemin; Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z. (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Bu bildiride çocuk ve robotik oyuncak etkileşimi konusunda yürütülen bir araştırmanın bul- guları sunulmaktadır. Araştırmada kullanılan I[i-play çocuklara eşlik eden bir oyun arkadaşı olarak geliştirilen masaüstü robotik oyuncaktır. Araştırmaya iki farklı yaş grubundan toplam 14 çocuk (4- yaş ve 8- yaş) katılmıştır. Araştırma, çocukların kendi okullarında yürütülmüş, katılımcı ve robotik oyuncak etkileşimi oyun oturumlarında gözlemlenmiştir. Oturumlarda bi- rinci yazar olan araştırmacı pasif katılımcı ola...
TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNUN OKUMA ÖRÜNTÜLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: GÖZ HAREKETLERİ ANALİZİ YOLUYLA BİR DENEYSEL İNCELEME
Acartürk, Cengiz; Yazıhan, Nakşidil; Beken Fikri, Figen(2015-12-31)
Bu projede askerlik görevi sırasında savaş/çatışma travması yaşamış olan kişilerin kelime ve/veya cümle okuma etkinlikleri sırasında ortaya çıkan okuma örüntülerinin, özellikle cümleler içinde geçen kelimelerin anlamsal özelliklerine bağlı olarak (örn. negatif, pozitif, nötr veya travma ilişkili) normal dil kullanıcılarına göre farklılık sergileyip sergilemediğinin araştırılması hedeflenmektedir. Araştırmanın, okuma sırasındaki göz hareketlerinin kaydı ve analizi yoluyla gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. ...
Child Abuse/Neglect and Depressive Symptomatology: The Mediating Roles of Early Maladaptive Schemas
Ünal Elif ; Gençöz, Tülin (2019-01-01)
Recently, there has been a growing interest in identifying the mechanisms of how child abuse/neglect predicts the development of psychopathology in adulthood. In that respect, schema therapy explains the origin of psychopathology with early maladaptive schemas. This study aimed to explore the mediator roles of five different schema domains between child abuse/neglect and depressive symptomatology relationship in a university student sample. The sample of this study consisted of 414 undergraduate and graduat...
SOSYAL ETKİLEŞİM ARAŞTIRMALARI İÇİN ÇOKLU GÖZİZLEME YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
Acartürk, Cengiz; Çakır, Murat Perit(2018-12-31)
Proje önerisinin amacı sosyal gözbakışı için çoklu bir gözizleme platformunu düşük maliyetli gözizleme cihazları kullanarak tasarlamak ve gözizleme verilerine dayalı ölçüm yöntemleri geliştirmektir. Bu kapsamda çoklu gözizleme platformunun geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan yazılım ve uygulamalar geliştirilecektir. Proje ekibi tarafından geliştirilen deneysel uygulamalar grup halindeki gerçek katılımcılarla ve simülasyon ile oluşturulmuş gözbakışının kullanıldığı simülasyon katılımcılarla etkileşen gerçek ...
CALABI-YAU VARIETIES AND MACHINE LEARNING
Bayramoglu, Tutku Doruk; Coşkun, Emre; Department of Mathematics (2022-7)
Techniques from Machine Learning (ML) have been applied to various mathematical problems in recent years. One such problem is the determination of Hodge numbers of Calabi-Yau varieties. In this thesis, a neural network model to estimate the Hodge numbers of complete intersection Calabi-Yau varieties is built and evaluated.
Citation Formats
E. Şahin and S. Kalkan, “ÇIRAK: Montaj işçileri için uyumlu robot manipülatör desteği,” 2020. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95932.