Nano-Plazmonik Uygulamalar İçin Nanoantenlerin Tasarımı, Optimizasyonu ve Üretimi (NANTEN)

2021-04-15
Nanometre ölçeğinde üretilen ve çeşitli uygulamalarda kullanılan nanoantenler, nanoteknoloji alanındaki gelişmelere paralel olarak bilimsel ve teknik literatürde önem kazanmaktadır. Radyo frekanslarındaki antenlerden farklı olarak, elektromanyetik spektrumun THz ve optik frekanslarında aktif olan nanoantenler, çalışma prensipleri bakımından çok küçük antenler olarak tarif edilebilmektedir. Bu bakımdan, alıcı anten olarak çalışan bir nanoanten, optik frekanslarındaki elektromanyetik dalgaları toplayıp terminaline aktarabilmekte ve bu sayede optik enerji hasadına olanak sağlamaktadır. Verici olarak çalışan bir nanoanten ise, terminali içine giren yabancı taneciklerin uzak alanda algılanmasını mümkün kılmaktadır. Nanoantenlerle ilgili gerçekleştirilen çalışmalarda, bu yapıların gerçekçi benzetimleri büyük önem arz etmektedir. Ancak, özellikle bu yapıların daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla kritik olan hassas benzetimlerde önemli zorluklar bulunmaktadır. Metallerin plazmonik özellikleri sebebiyle, nanoanten tepkileri frekans-geometri parametrizasyonuyla ölçeklenememektedir. Ayrıca, metallerin içindeki sönümlenmelerin negatif geçirgenlikle ilintili olması, yüzeyler boyunca sınır koşullarının hassas olarak sağlandığı özgün formülasyonlar gerektirmektedir. Bu doğrultuda, nanoantenlerin benzetimleri için, Maxwell denklemlerinin bütünüyle kullanıldığı tam-dalga formülasyonlarına, ve böylece plazmonik davranışların doğrudan modellenebildiği özgün çözüm mekanizmalarına ve tasarım araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu proje kapsamında, özellikle benzetimler ve tasarım prosedürleri konusunda literatürdeki boşluğun göz önüne alınmasıyla, yeni ve etkin nanoanten tasarımlarının geliştirilmesi ve gerçeklemesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, hızlı, hassas, ve güvenilir benzetimler için yüzey integral denklemleri ve çok seviyeli hızlı çokkutup yönteminin kullanıldığı, deneysel çalışmaları tam olarak destekleyebilecek elektromanyetik çözücüler geliştirilmiştir. İstenilen elektromanyetik tepkileri gösterebilen nanoantenlerin tasarlanabilmesi için, çözüm modülü genetik algoritma tabanlı bir optimizasyon metoduyla birleştirilmiştir. Geliştirilen optimizasyon mekanizmasıyla, nano-plazmonik uygulamalar için kritik olan geniş bantlılık ve yüksek yakın alan artırımı özellikleri gösterebilen özgün nanoanten tasarımları elde edilmiş ve incelenmiştir. Son olarak, elde bulunan imkanlar ışığında belirlenen nanoanten tasarımları üretilmiş ve ölçüm ortamında test edilmiştir. Hem geliştirilmiş olan sayısal yöntemlerin hem de elde edilmiş olan özgün tasarımların, enerji hasatı ve biyo-algılama gibi dünya çapında önem arz eden alanlarda çözümler üreteceği düşünülmektedir.

Suggestions

Verimli Enerji Hasatı ve Hassas Algılama Uygulamaları İçin Nanoanten Geometrilerinin Benzetimleri ve Optimizasyonları
Ergül, Özgür Salih(2017-12-31)
Nanometre ölçeğinde imal edilen ve enerji hasatı, biyo-algılama ve optik görüntüleme gibi çeşitli uygulamalarda kullanılabilen nanoantenler, son yıllarda nanoteknoloji alanındaki gelişmelere paralel olarak bilimsel ve teknik literatürde artarak önemkazanmaktadır. Ancak literatürde, nanoanten geometrilerinin incelenmesi üzerine tam ve kapsamlı bir çalışma bulunmamaktadır. Gerekli benzetim sayılarının çok yüksek olmasına ek olarak, nanoanten benzetimlerindeki modelleme yetersizlikleri (mükemmel iletk...
Design and Optimization of Nanoantennas for Nano-Optical Applications
Işıklar, Göktuğ; Ergül, Özgür Salih; Department of Electrical and Electronics Engineering (2020-9)
In this study, design and simulation of plasmonic nanoantenna structures to obtain high power enhancement capabilities at optical frequencies, as well as utilization of nanoantennas for imaging and sensing applications are presented. Plasmonic characteristics of nanoantennas, which depend on many parameters, such as material, frequency, geometry, and size, are investigated in detail via computational analyses of various nanoantenna structures. Numerical solutions of electromagnetic problems are performe...
Rigorous designs of nano-optical couplers and absorbers with photonic crystals involving irregular arrays and nonidentical elements
Yazar, Şirin; Ergül, Özgür Salih; Department of Electrical and Electronics Engineering (2021-9)
This thesis presents design and analyses of compact and effective nano-optical couplers and absorbers based on photonic crystals. Single-input and double-input nano-optical couplers that provide electromagnetic wave transmission in desired directions are designed, and important parameters regarding their transmission efficiency are investigated. These designs are further cascaded by adding one after another to create nano-optical transmission systems, whose transmission characteristics are also examined. In...
Nano yapılı metalik alaşımların mikrodalga sinterleme yöntemiyle üretilmesi
Dericioğlu, Arcan Fehmi(2011)
Bu çalışmada, mikrodalga sinterleme yönteminin konvansiyonel yönteme kıyasla yumuşak manyetik özellikler gösteren toz metalurjik nano yapılı Nikel-Demir alaşım sisteminde faz oluşumu ve yoğunlaşım ile mikroyapısal, manyetik ve mekanik özelliklere etkisinin araştırılması hedeflenmiştir. Proje kapsamında, mikron yapılı Nikel-Demir alaşım sisteminde ön çalışmalar ile paslanmaz çelik sisteminde çalışmalar yapılmış ve mikrodalga sinterleme yönteminin oluşan fazlar ve yoğunlaşım ile mikr...
Elektro-eğirme Yöntemi Kullanılarak Üretilen Naylon-6/Haloysit Nanotüp Nanofiberlerinin Çoklu Fonksiyonel Özelliklerinin Geliştirilmesi
Bayram, Göknur(2018)
Elektro-eğirme yöntemi günümüz teknolojisinin geliştirilmesinde önemli potansiyele sahip olanyüksek boy/çap oranındaki nanofiberlerinin üretiminde kullanılan oldukça verimli biryöntemdir. Üretilen fiberlerin nano boyutta olması ve yapıya eklenen katkı malzemesi ile nanodüzeyde etkileşime geçmesi kompozit nanofiberlerinin gelecek vaat eden konulardan biriolmasını sağlamaktadır.Bu çalışmada elektro-eğirme yönteminde kullanılan proses parametrelerinin optimize edilerekdüzgün Naylon-6 (PA6) nanofiber üretiminin...
Citation Formats
Ö. S. Ergül and A. Bek, “Nano-Plazmonik Uygulamalar İçin Nanoantenlerin Tasarımı, Optimizasyonu ve Üretimi (NANTEN),” 2021. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95940.