Ankara"nın Kamusal Yüzleri: Başkent Üzerine Mekan-Politik Tezler,

2002-11-01
Ankara´nın `başkent` kimliğini ve ondan öte Cumhuriyet´i, ulus-devleti simgeleyen üç meydanı: Kızılay-Ulus-Sıhhıye... 1950´lere dek, Cumhuriyet´in kamusal mekânları idi bu meydanlar... Sonra, gitgide, bir yandan trafik kavşağına dönüştürülerek depolitize edildiler, bir yandan da `öngörülmemiş`, ya da `istenmeyen` bir çoğulculuğa alan açtılar. Ve Ankara´nın, kalabalıklara evsahipliği yapan bir başka kamusal mekânı: Yüksel Caddesi yaya bölgesi... Kentsel gündelik hayatın asli bir unsuru olan, kamusal bir mekânda `yürüme` deneyimi için mecralar açan, bu `faaliyete` biçim veren bir alan... Kızılay, Ulus, Sıhhiye meydanlarını ve Yüksel yaya bölgesini `okuyarak`, kentin, kamusal alanın, politikanın anlamlarını çözümleyen yazılar yer alıyor elinizdeki kitapta. Ankara´nın ve genel olarak kentin çoğul kamusal kimlikleri üzerine, kentsel kimlik ve `kamusal bilinç` arasındaki gerilim üzerine kuramsal bir temele yaslanan yazılar... `Başkent`te gün be gün `katedilen` mekânların tarihi, değişimi, bugünü ve muhtelif çehrelerine ilişkin tasvirler sunan bir Ankara kitabı... Aynı zamanda, politik ve kuramsal bir inceleme: mekânın politikasına dair...

Suggestions

Ankara İstiklal Yahudi Mahallesi Tarihi Dokusu ve Konutları
Avcı Hosanlı, Deniz; Bilgin Altınöz, Ayşe Güliz (2016-12-01)
Osmanlı Dönemi’nde Ankara, diğer birçok Osmanlı şehrinde olduğu gibi, Müslümanların yanı sıra, Ermeni, Rum ve Yahudi gibi Gayrimüslimlerin bir arada bulunduğu bir yerleşimdir. Özellikle 16. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar Ankara’nın Yahudi cemaatinin büyük bir bölümü Müslümanlarla bir arada, bugün İstiklal Mahallesi olarak adlandırılan Yahudi Mahallesi’nde yaşamıştır. Yahudi Mahallesi, sokak dokusu ve elemanları, geleneksel konutları, Sinagog, Cami ve Mescit gibi dini anıtsal yapılarıyla döneminin so...
Edirne II Bayezid Vakfı nın Mali Tarihi 1597 1640
Orbay, Kayhan (2012-03-01)
Bayezid’ın Edirne’de kurduğu vakıf, bir cami, imaret ve bir dârü’ş-şifâdan oluşmaktadır. Gelirlerinin büyük kısmını kırsal kaynaklardan elde eden bu vakıf bölgesel ekonomiyi etkilemekte ve desteklemektedir. Bu çalışma vakfın muhasebe defterlerini analiz ederek kurumun 17. yüzyılın ilk yarısında mali tarihini incelemektedir. Tarımsal gelirlerde hafif, kentsel gelirlerinde ise ciddi düşüşe rağmen vakıf fiili işleyişini kesintiye uğratan bir mali kriz döneminden geçmemiştir. Vakfın mali durumu, tarımsal koşull...
Ankara “Yeni Şehir”in Kuruluşu: “Erken Cumhuriyet Konutu”nu Anlamak
Cengizkan, Ali (ODTÜ Mimarlık Fakültesi, 2022-6)
Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923-1933 sergi ve kitap çalışması, erken Cumhuriyet mimarlığı üzerine, özellikle de Ankara ve dönemin mimarisi konusunda çok farklı yönlerden açılımlar getirdi. Dönemin yeni Ankara’sı olan Yeni Şehir’in fotoğraflarla temellendirilerek modellenmesi, bu sırada 1300’e yakın çok özgün sayıda fotoğraf, hava fotoğrafı ve sınırlı da olsa döneme ilişkin mimari proje çizimlerinden yararlanılması, özelde Ankara’daki 350 yapılık Yeni Şehir bölgesine, genelde bütün Türkiye’de söz konusu 1923-1...
The Residential architecture of ankara during the 1920s: the housing types in the settlement zones of the new capital city
Avcı Hosanlı, Deniz; Altan, Tomris Elvan (2018-12-01)
The focus of this paper is the residential architecture of the capital city Ankara during the 1920s, which is investigated as part of the development of the city after the foundation of the Turkish Republic. It initially defines the main settlement zones of contemporary Ankara that transformed and were formed in relation with the contemporary development plans implemented to direct the urban growth. The construction of new single houses and apartments as the main housing types of the period in the defined s...
Karadeniz’De Çevresel Iş Birliği, 1992 Bükreş Sözleşmesi
Güneş, Şule (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2001)
Uluslar arası politikada iki karşıt blok arasında esen soğuk savaş rüzgarları bir bakıma Karadeniz’in kaderini de tayin etmiş ve Karadeniz kıyı alanları ve deniz çevresi uzunca bir süre, bölge devletlerinin iş birliği yapabilecekleri bir oluşumdan yoksun bırakılmıştır. Kıyıdaş devletlerin çevre sorunlarını gözardı etme yanılgısını sürdürmeleri, Karadeniz'deki çevre sorunlarını, zaman içinde daha da dramatik hale getirmiş ve Karadeniz yalnızca son otuz yıl içinde, havza içinde yerleşik 160 milyon insanın fos...
Citation Formats
G. A. Sargın, Ankara”nın Kamusal Yüzleri: Başkent Üzerine Mekan-Politik Tezler,. 2002.