UTAK 2016 Bildiri Kitabı Sorumluluk, Bağlam, Deneyim ve Tasarım, (21-23 Eylül 2016)

Date of Issue
2016
Publisher
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
URI
http://utak.metu.edu.tr/utak-2016
https://hdl.handle.net/11511/97755
Editor
Börekçi, Naz A.G.Z
Koçyıldırım, Dalsu Özgen
Günay, Aslı
Conference Location
ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara
ISBN
978-975-429-367-8
Metadata
UTAK 2016, Önsöz
Hasdoğan, Gülay Fatma (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Giriş: UTAK 2016’nın ardından: konferansa dair genel değerlendirme
Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z.; Dalsu Özgen Koçyıldırım; Günay, Aslı (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Türkiye’de Tüketicilerin Tasarım Farkındalığı
Ay, Utku; Kaygan, Pınar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Meslek üyeleri, akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler ve endüstri ile olan ilişkisi ile endüstriyel tasarım Türkiye’de neredeyse 50 yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu süreci anlatan kaynaklar, özellikle 2000’li yılların ...
Türk Patent Enstitüsü Verileri Üzerinden Türkiye’de Endüstriyel Tasarım Mesleğinin Bir Uzmanlık Alanı Olarak Kabulünün Araştırılması
İdemen, Elif; Er, Özlem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Endüstriyel tasarım dünyada giderek artan bir değere sahip olmakla birlikte, kapsamı ve uygulanması bakımından Türkiye’deki birçok üretici firma tarafından tam olarak anlaşılabilmiş değildir. Türk Patent Enstitüsü (TPE) ve...
Hikayeler İş Başında: Türkiye’de Firma İçi Çalışan Endüstriyel Tasarımcıların Çalışma Koşulları Üzerine Bir İnceleme
Öz , Gizem; Er , Özlem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Son zamanlarda yaratıcı endüstriler, yaratıcı iş gibi kavramlar örgütsel çalışmalar, işletmecilik çalışmaları, emek çalışmaları gibi birçok farklı araştırma alanında ele alınmaktadır. Bu çalışmalarda yaratıcı işin üretim s...
Egzersiz Parkları Kullanım Biçimlerinin İncelenmesi: Kavaklık Parkı Örneği
Karahanoğlu, Armağan; Öztoprak, Aydın; Gürdere Akdur, Selin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de fiziksel aktivite ve egzersiz oranı düşmekte, obez insanların sayısı artmaktadır. Son yıllarda artan ücretli spor salonları ile insanların bilinçli biçimde spor yapmasına olanak sağlan...
Ev Tipi Medikal Cihazların Kullanım Bağlamına Yönelik Etkenler Üzerine Bir Çalışma
Aydın, Merve; Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z. (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu çalışma ev tipi medikal cihaz kullanımını etkileyen çevresel kullanım koşullarını CPAP (Sürekli Pozitif Hava Yolu Basıncı) cihazı üzerinden incelemektedir. Araştırma, yüksek lisans tezi kapsamında 2014 yılında gerçekleş...
Mobil Sağlık Teknolojileri: Hamile Kullanıcıların Deneyimleri Üzerine Bir Çalışma
Aslı, Günay; Erbuğ, Çiğdem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Sağlık, yaşamla ve hayat kalitesiyle doğrudan ilişkili olduğundan, sağlıklı yaşam sürmek de tartışmasız yaşamdaki öncelikli gayelerin başında yer almaktadır. Hamilelik döneminde ise hamilenin bedeni iki yaşama kaynaklık et...
Zanaat ve El Sanatlarının Sürdürülebilirlik Bağlamlı Tasarım Değerleri
Şatır, Seçil (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Uygarlık zanaatla başlamıştır denebilir. Zanaat en eski zamandan beri maddi kültürün temel taşıdır; maddi kültürü meydana getiren çeşitli ihtiyaçların karşılanmasını sağlayan yapabilme becerilerinin en temel alanıdır. Bece...
Zanaat, Üretim ve Tasarım Dahilinde Kültürün Dönüşümü: Kahramanmaraş Yemenileri
Arıkan, Hatice Kübra; Akbulut, Dilek (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Kültürler arası en önemli etkileşim araçlarından birisi geleneksel zanaat ürünleridir. Köşkerlik, zengin Anadolu zanaat geleneğinin bir parçasıdır. Ancak geleneksel olarak ayağı koruma amaçlı yapılan yemeniler, günümüzde ö...
Citation Formats
“UTAK 2016 Bildiri Kitabı Sorumluluk, Bağlam, Deneyim ve Tasarım, (21-23 Eylül 2016),” 00, 2016, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: http://utak.metu.edu.tr/utak-2016.