Kişiselleştirme Yoluyla Kullanıcıları Tasarım Sürecinde Etkin Kılan Yöntem ve Yaklaşımların Sürdürülebilirlik İçin Ürün Tasarımı Açısından Değerlendirilmesi

2014
Ozan, Ezgi
Doğan, Çağla
Bu bildiriye konu olan doktora çalışması, ürünlerin kişiselleştirilmesi yoluyla kullanıcıların tasarım sürecine etkin olarak katılımını sağlayan mevcut yöntemleri ve tasarım odaklı sürdürülebilirlik yaklaşımlarını, kişiselleştirmenin sürdürülebilir üretim, tüketim ve özellikle ürün ömrünün uzatılmasıyla ilgili olası sonuçlarını tartışmak amacıyla değerlendirerek sınıflandırır. Kişiselleştirmenin, kullanıcı-ürün bağını güçlendirme yoluyla ürün ömrünün uzatılmasında ve dolayısıyla tüketimin sürdürülebilirlik ölçütlerine daha uygun hale gelmesinde potansiyeli vardır. Bunun yanı sıra, sürdürülebilir tasarım yaklaşımına uygun ürünlerin geliştirilmesinde, üretim, bakım, onarım, yeniden kullanım, vb. etkenlerin de göz önünde bulundurulması gerekir. Bu düşünceyle çalışmada, kitlesel özelleştirme, kendin-yap yaklaşımı, açık kaynaklı tasarım ve yereli etkili olarak katarak tasarımda farklı üretim ölçeklerini bütünleyen mevcut yaklaşımlar, üretim ve tüketimde sürdürülebilirliğe katkı ve etkileri açısından değerlendirilir. Kişiselleştirmenin boyutları için bir çerçeve oluşturmak ve sürdürülebilirlik açısından yansımalarını tartışmak amacıyla, bu yaklaşımlar, temel amaçları, gerektirdikleri tasarım becerileri, kullanılan üretim ölçekleri, kişiselleştirmenin gerçekleştiği ürün ömrü aşamaları, kullanıcının tasarım müdahalesinin türü ve niteliği ve üretici, tasarımcı ve kullanıcının rolünü içeren ölçütler temel alınarak sınıflandırılarak sunulur. Bu ölçütlere göre yapılan değerlendirme, kendin-yap, açık kaynaklı tasarım ve yerel ölçeği dahil eden sürdürülebilirlik yaklaşımlarının, özelleştirme yöntemlerine kıyasla, kullanıcıları tasarım ve üretim süreçlerinde etkin kılarak sürdürülebilir ürün tasarımı için olası potansiyellerini ve etkilerini ortaya koyar.

Suggestions

Esnek ve Uyarlanabilir Pişirme Platformları için Tasarım Önerileri:Sürdürülebilirlik için Açık Tasarım Yaklaşımı Odaklı Bir Eğitim Projesi
Doğan, Çağla (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Bu çalışma, tasarım eğitimine konu olan mutfak pratikleri odaklı, açık tasarım ve sürdürülebilirlik ölçütlerini içeren bir eğitim projesinin planlanma ve yürütülme süreçlerini sunar. Sonbahar 201 döneminde tamamlanan bu eğitim projesi, üçüncü yıl endüstriyel tasarım stüdyo dersinin, iki farklı bölümüne katılan toplam 48 tasarım öğrencisi, bir öğretim üyesi ve yarı zamanlı katkı veren bir eğitim asistanını kapsadı. On iki hafta olarak planlanan proje, temel aşamalarında ve değerlendirme süreçlerinde, öğrenc...
Çalıştay 6. Açık Tasarım: Mutfak Pratikleri
Bakırlıoğlu, Yekta; Oğur, Dilruba; Turhan, Senem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu çalıştay açık bir paylaşım ortamını taklit ederek, açık ve sürdürülebilir tasarım çözümlerinin bu geniş ve şeffaf beraber yaratım sürecinde nasıl geliştiğini veya değiştiğini keşfetmeyi amaçlamıştır. Çalıştay sürdürülebilir tasarım kapsamında ürün ve parça ömrünün uzatılması konusuna odaklanmıştır. Bu konuyla ilişkili olarak kişiselleştirme için tasarım, duygusal dayanıklılık, kullanım sonrası süreçler için tasarım (bakım, tamir, yeniden kullanım, yenileme) ve parça standartlaşması gibi konular da irdele...
Dijital Portfolyo: Sayısal Ortamda Geliştirilen Endüstri Ürünleri Tasarım Sürecinin Dokümantasyonuna Yönelik Uygulama.
Şener Pedgley, Bahar(2013-07-01)
Öğrencilerin konvansiyonel çizim becerilerini sayısal ortama aktarmasına ve sayısal ortamda geliştirilen öğrenci projelerinde tasarım sürecinin etkili dokümantasyonuna katkıda bulunacak olan ‘Dijital Portfolyo’ projesi, aynı zamanda Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde akademik personel, öğrenci, projelere danışmanlık veren uzman ve firmalar arasında, tasarım sürecine ait bilgi paylaşımını ve iletişimi güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Araştırma, içeriği ve ele aldığı problemler çerçevesinde özellikle Endüstri ...
An application for continuous behavioral health monitoring and delivering digital personalized behavior change interventions
Başkaya, Mert; Çiçekli, Fehime Nihan; Department of Computer Engineering (2021-12-10)
In this thesis, a continuous behavioral health monitoring architecture is developed for chronic disease patients with a mobile application, a health data ingestion stack and a rule-based intervention engine. The mobile application is used for medical device integration and activity tracking. End-users also have interfaces to check their care plan activities, their adherence performances for them and to receive and configure motivational interventions and reminders about their activities. The ingestion stack...
Birlikte Tasarım Sürecine Yerel Bir Yaklaşım: Nakış Becerilerini Etkin Kılan ve Kişiselleştirmeye Olanak Veren Aydınlatma Tasarımı
Ozan Avcı, Ezgi; Doğan, Çağla (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Ürün tasarımında kişiselleştirme, ürün ve kullanıcı arasındaki bağın güçlendirilmesi yoluyla ürün ömrünün uzatılması ve sürdürülebilir tüketim için birçok potansiyeli olan bir yaklaşımdır. Bu bildiriye konu olan doktora çalışmasında kişiselleştirme, kullanıcının bir ürünün estetik ve işlevsel özelliklerini tanımladığı, uyarladığı ya da değiştirdiği bir süreç olarak tanımlanır ve kullanıcı tasarım sürecinde eş tasarımcı ve eş üretici haline gelir. Ayrıca, sürdürülebilirlik ilkelerine uygun ürünlerin geliştir...
Citation Formats
E. Ozan and Ç. Doğan, “Kişiselleştirme Yoluyla Kullanıcıları Tasarım Sürecinde Etkin Kılan Yöntem ve Yaklaşımların Sürdürülebilirlik İçin Ürün Tasarımı Açısından Değerlendirilmesi,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Amfisi, 2014, p. 157, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/files/2014/10/UTAK2014_BildiriKitabi.pdf.