Tasarım Süreçlerinde Trend Çalışmalarının Rolü: Türkiye Örneği

2016
Akdeniz, Aysun Ateş
Turan, Gülname
Trendler günlük hayatta sosyal medya ve benzeri mecralar aracılığıyla popüler kültürün sıkça telaffuz ettiği bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyada ün kazanmış trend araştırmacılarının davet edildiği etkinlikler ve yapılan iş birlikleri göstermektedir ki Türkiye’de endüstriyel ürün tasarım sektöründe önde gelen firmalarda da trend araştırmaları önem kazanmaktadır. Dünya genelinde de, ticari alanda birçok trend araştırma şirketi bulunmakta ve bu şirketler trendler üzerine yazılı kaynaklar üretmektedir. Ancak, trend araştırmalarının ürün tasarımı süreci ile bağlantısı hakkında çalışmalar hem dünyada hem Türkiye’de oldukça az sayıdadır. Bu bildiride sunulan araştırmada Türkiye’deki ürün tasarımcılarının ve çalıştıkları firmaların trend araştırmaları yönünden farkındalıklarının anlaşılması ve böylece trend araştırmalarının ürün tasarım süreçlerindeki yerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, trend araştırmaları ile tasarlama süreçlerinde kullanılan metotların nasıl örtüştüğü incelenmiş ve Türkiye’de çeşitli tasarım sektörlerinde çalışan 12 ürün tasarımcısı ile yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler yapılarak tasarımcıların ve firmaların tasarlama süreçlerindeki trend kullanımlarına yönelik tespitler yapılmıştır. Türkiye’de tasarım pratiklerinde trend araştırmalarının kullanımına dair gözlemlenen bu durum iki yaklaşımın birbirlerine nasıl yarar sağlayacağının belirlenmesinde yol gösterme potansiyeline sahiptir. Çalışmanın çıktıları arasında tasarlama süreçlerine dair pratikte kullanılabilecek öneriler de bulunmaktadır ancak bu çalışma bir metot önerisi içermemektedir.

Suggestions

Tasarım Öğrencisinin Öğrenme Süreçlerinde Sosyal Medya Etkisi: Bir Araştırma Ve Sergileme Aracı Olarak Instagram
Tüfek Şerifoğlu, Tuğçe Ecem; Efilti, Pelin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Sosyal medyanın gündelik yaşantının ayrılmaz bir parçası haline gelmesi ile birlikte, bu plat formların tasarım alanında da çeşitli amaçlarla kullanılmaya başlandığı gözlemlenmektedir. Özellikle, görsel paylaşım platformu olarak ortaya çıkmış olan Instagram uygulaması, görsel ve metin tabanlı bilgi verme potansiyeli ile tasarım süreçlerine katkı sağlayan bir kaynak haline gelmiş, araştırmacılar tarafından tasarım eğitimindeki pedagojik bir araç olarak incelenmeye başlanmıştır. Tasarım eğitiminin geleceğ...
Kamu için Servis Tasarımı: İstanbul ve Milano’da İki Çalıştay Tecrübesinin Kazanımları
Fışgın, Saniye; Komatsu Cipriani, Tamami; Er, Özlem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Tasarım düşüncesinin, tasarım odaklı olmayan özel sektör kuruluşlarına tanıtılması girişimleri oldukça eski bir tarihe dayansa da kamu sektöründeki organizasyonların eylemlerinde tasarımı kullanmaya başlamaları oldukça yenidir. Bu konuya, şehir planlama, mimarlık ve ürün tasarımı gibi birçok farklı disiplinin farklı bakış açıları vardır. Bu çalışmada, kamu için tasarıma hizmet tasarımı bakış açısı ile yaklaşılmaktadır. Tasarım disiplini, kamudaki organizasyonlara farklı şekillerde dâhil edilmektedir. Bunlar...
Tasarım Tarihinde Zamansız Mobilya Tasarımlarının Günümüze Yansımaları
Fırat Ezenci, Zeynep; Şen, Meltem Özkaraman (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Tasarım tarihi boyunca mobilya, kültürel dönüşümün en önemli simgesi olmuş ve her dönemin tasarım dili etkisiyle biçimsel değişime uğramıştır. 1 . yüzyılın sonuna kadar mobilyada biçim dillerindeki abartılı yaklaşım, 20. yüzyılın başında Bauhaus, Modernizm ve Uluslararası Üslup akımlarının ortaya çıkmasıyla sadeleşmiş ve fonksiyon öne çıkmıştır. Bu dönemde tasarlanan işlevsel, kullanımı kolay ve yalın olan mobilyalardan bazıları günümüzde zamansız olarak anılmaktadırlar. Sürdürülebilir biçim diline sahip ol...
Iot Odaklı İnovasyon ve Tasarım Çalıştayı
Dalcı, Mustafa; Aras, Caner (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Çalıştay, katılımcıların IoT bir ürüne ve servise yönelik fikirler geliştirmelerini destekleyici uygulamalar yürütmeleri üzerine kurgulanmıştır. Temelde elimizde, görevlerden ve IoT teknolojisinin geribildirim verme ve etkileşim biçimleri gibi tasarım odaklı uzantılarından oluşan kartlar bulunuyor. Katılımcılara rastgele bu kartlardan seçtirerek, onları, verdiğimiz görevleri yerine getiren bir ürün fikri ortaya çıkarmaya teşvik ediyoruz. Bu yolla, fikir üretme sürecini eğlenceli ve çizimlerle desteklenir ha...
Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitiminde Zaman Temelli Görsel Anlatımın Algısal Etkileri
Özgen Koçyıldırım, Dalsu; Coşkun, Aykut; Bakırlıoğlu, Yekta (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Zaman temelli anlatımlar (hareket aracılığıyla zaman sürecinde değişimi görünür kılan anlatımlar), izleyicinin dikkatini çekmek ve etkin bir iletişim sağlamak için, başta reklamlarda olmak üzere farklı sektör ve ortamlarda, artan bir yaygınlıkta kullanılmaktadırlar. Bu anlatımların etkin olmalarının başlıca nedenleri hareket unsurunun evrimsel olarak algısal üstünlük sağlaması ve hikaye kullanımının insan iletişiminde temel bir unsur olmasıdır. Film ve animasyon gibi zaman temelli görsel anlatımlar, sağladı...
Citation Formats
A. A. Akdeniz and G. Turan, “Tasarım Süreçlerinde Trend Çalışmalarının Rolü: Türkiye Örneği,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara, 2016, p. 341, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2016/.