Banyo Pratikleri: Gündelik Hayat ve Tasarım Perspektifinden Bir İnceleme

2016
Aytaç, Aysun
Timur Öğüt, Şebnem
Bu çalışma konutun önemli ama mahrem alanlarından biri olan, günümüz evsel banyo mekanının kullanım pratiklerini anlamaya yöneliktir. Çalışmanın banyoyu odağına almasının sebebi, banyo pratiklerinin kültürden fazlasıyla etkilenebilir olması ve bu durumun da o coğrafyaya özelleşmiş pratikleri besleyebilir olmasıdır. Çalışma, kullanıcılar ve banyo mekanı arasındaki karşılıklı ilişkiyi ve banyonun gündelik hayat rutinine nasıl dahil edildiğini ortaya çıkartır. Banyonun kullanımı ve deneyimi hakkında derinlemesine bir bakış sunarak araştırmacılar ve profesyonel tasarımcılar için kaynak veri oluşturur. Çalışmanın araştırma sorusu şu şekildedir: Gündelik hayatta banyo nasıl kullanılmaktadır? Araştırma sorusunun cevapları gündelik hayatın içinde saklı olduğu için etnografik bir yaklaşım ile keşif amaçlı nitel araştırma deseni benimsenmiştir. Çalışma, İzmir’de 15 kadın görüşmeci ile gerçekleştirilmiştir. Veri, yarı yapılandırılmış yüz yüze görüşmeler, göster ve anlat tekniğinin uygulanması ve banyonun gözlemlenmesi ile oluşturulmuştur. Araştırma kısıtlı bir görüşmeci sayısı ile ve Türkiye bağlamında belirli bir coğrafyada gerçekleştirildiğinden bulgular genellemeye uygun değildir. Ancak verinin derinliği ve detayların zenginliği başka ortamlara aktarılabilir ve gelecek çalışmalar için model oluşturabilir. Kullanıcı ve mekan arasındaki etkileşimi de gösteren bu çalışma daha iyi tasarımlar yapmak ve yeni tasarım fikirleri geliştirmek için endüstriyel tasarımcılara ilham kaynağı olabilir. Tasarım araştırmaları açısından bakıldığında, gündelik hayat pratiklerine yoğunlaşan bu tip araştırmalar tasarımcının kullanıcıyı ve toplumu daha iyi anlamasını sağlar, bu da daha iyi ürün geliştirme süreçlerine ve daha iyi ürünlere ulaşmayı sağlayabilir.

Suggestions

Nesnelerin Tatlı Telaşı: Senaryo Analizi Yöntemi ile Yemek Sunumlarında Kullanılan Objelere Dair Bir İnceleme
Tok, Tuğba (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Bu çalışmanın hedefi, gündelik nesneler ile kullanıcıların, tasarımcıların ve üreticilerin karşılıklı ve çok yönlü etkileşimlerini, gündelik hayat pratiklerinden örneklerle, tasarımcı merkezli ya da iyi tasarım odaklı yaklaşımların aksine, çok yönlü bir tartışma olarak değerlendirebilmektir. Seçilen örnekler ise, kullanıcıların nesneleri yeniden tanımlama, işlevsel ve anlamsal boyutlar türetme, kendilerini de yeniden yorumlama süreçlerini analiz etmek için, onların kendi ev ortamlarında hazırladıkları yiyec...
Karadeniz ekosisteminin mevcut durumunun ve gelecekteki olası davranış biçimlerinin saptanması
Oğuz, Temel; Tuğrul, Süleyman; Mutlu, Erhan; Ediger, Dilek; Beşiktepe, Şengül; Uysal, Zahit(2008)
Karadeniz’e ilişkin oşinografik araştırmaları sistematik bir biçimde sürdürmeyi amaçlayan bu proje kapsamında ülkemize ait olan Ekonomik Kuşak içindeki toplam yaklaşık 150 istasyonda 2006-2007 döneminde üç sefer düzenlenerek fiziksel ve biyojeokimyasal ölçümler gerçekleştirilmiştir. Üç ölçüm döneminde gözlenen farklı akıntı sistemi ve su kolonu fiziksel yapısı, daha önceki gözlem ve model çalışmalarında ortaya konan değişken ve küçük döngüler ve kıvrımlardan oluşan ge...
İstanbul Tasarım Haritası
Er, Özlem; Timur Öğüt, Şebnem; Er, Alpay; Baltacı, Feyza (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Günümüz dünyasında sahip olunan tasarım bilgi, beceri ve yenilikçi tasarım kapasitesi sadece firmaları değil, kentleri, bölgeleri ve hatta ülkeleri dahi birbirinden ayırt edecek rekabetçi bir öneme sahiptir. Öte yandan yenilikçi tasarım kapasitesinin nitelik ve niceliği hemen her ölçekte pek çok farklı unsurun mevcudiyetine ve bunların birbirleriyle karşılıklı etkileşimine bağlıdır. Bu anlamda tasarım bilgi ve becerileri ile bunlara dayalı yenilikçi tasarım kapasitelerinin geliştirilip kullanılması basit sü...
A Study on poverty in the city with a specific focus on ethnic networks
Yıldız, Melik Zafer; Şengül, H. Tarık; Department of Urban Policy Planning and Local Governments (2002)
In this study, it is aimed to explore the role of ethnic networks, which are constructed in certain city districts and made use of by urban poor, for securing their income and dwelling. In this respect, taking the theoretical discussion on urban poverty, survival strategies, and ethnicity in to account, this study firstly addressed the role of ethnic networks and the way in which these ethnic networks are put in use, as well as patterning of household strategies through ethnic criteria in city districts thr...
Archaeometrical investigation of some Seljuk plasters
Caner, Evin; Demirci, Şahinde; Saltık, Emine N. Caner; Department of Archaeometry (2003)
The aim of the study was to investigate Seljuk Plasters used in some of their royal administrative or residential buildings from a viewpoint of their raw materials and technological characteristics. Some Byzantine Plasters of the same period were also investigated to make comparison. Plasters from some historic structures in the archaeological sites namely; Alanya Castle, Kubadabad Palaces, Syedra Archaeological Site, Aspendos Amphitheatre, Selinus Archaeological Site-Sekerhane Kösk and Hasbahçe were examin...
Citation Formats
A. Aytaç and Ş. Timur Öğüt, “Banyo Pratikleri: Gündelik Hayat ve Tasarım Perspektifinden Bir İnceleme,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara, 2016, p. 475, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/97853.