Çalıştay 7. Ürün Tasarım Sürecinde Arka Plan

2016
Curaoğlu, Füsun
Endüstriyel tasarım eğitiminde proje dersleri ve proje jürilerinde öğrencilere yöneltilen eleştirilerin yoğunlaştığı öncelikli başlıklardan bir tanesi de ürün-arka plan ilişkisinin sorgulanmaması ve kurgulanmayan bu gerçekliğin yarattığı sorunlar üzerinedir. Bu kapsamda yürütülen araştırmada, öğrencinin problem tespiti ve çözümü için geliştirdiği proje sunumlarında ürünün arka planının bileşenlerine dair, ürün-kullanıcı ilişkisinin yer almakta olduğu, ancak aynı sunumda ürünün diğer bileşenlerle ilişkilerinin sorgulanmadığı gözlemlenmiştir. Bu çalıştayın amacı endüstriyel tasarımda proje sürecinin önemli sorunlarından biri olan ve öğrencilerin bu süreç kapsamında öncelikleri içerisinde olmadığı tespit edilen ürün ve arka planının ilişkisinin sorgulanması ve farkındalığının artırılmasıdır. Çalıştay katılımcıları, açılan sosyal medya hesabından içerik, süreç ve yöntem konusunda bilgilendirilmiştir. Ayrıca katılımcılardan stüdyo derslerinde yürüttükleri projeler ve deneyimleri hakkında üç soruluk bir anketi, sonuçları çalıştay sonunda değerlendirilmek üzere, yanıtlamaları istenmiştir. İlk buluşmadan önce katılımcılardan kendi geliştirdikleri bir ürün tasarımının (örneğin mutfak, küçük el aletleri, gibi) 45 saniyelik videosunu hazırlamaları istenmiştir. Çalıştay başlangıcında yürütücü tarafından ürün-mekan ilişkili video sunumları yapılmış, öğrencilerin proje hazırlama sürecinde bu başlık altında gözden kaçırdığı ana noktalara vurgu yapılmıştır. İzleyen aşamada katılımcıların kendi paftalarını ürün-mekan ilişkisi açısından eleştirmesi için bir kontrol listesi verilmiştir. Ardından katılımcılar, kendi projeleri ile birlikte hazırladıkları videoları sunmuş ve tartışmalı geri bildirim almıştır. Son olarak, sosyal medya paylaşımı üzerinden yanıtladıkları anketi bir kez daha yanıtlamışlardır. Bu aşama çalıştayın kapama tartışmasını oluşturmuştur.

Suggestions

Çalıştay 4. Disiplinler Arası Tasarım Deneyimi: Türkiye’deki Mültecilerin Geçici ve Kalıcı Yaşamları için Tasarım Fikri Geliştirme Çalıştayı
Yılmaz, Aslıhan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu çalıştay, endüstri ürünleri tasarımı lisans öğrencilerinin, tasarım disiplininin doğal dinamiği olan tasarım metodolojisini lisans eğitiminin odaklandığı ‘nesne’ tasarlamanın dışında kullanmaya yönelik bir deneyim atölyesidir. Bu deneyim atölyesi, değişen dünya düzeninde gelişen tasarım uygulamalarının farklılıkları ve benzerlikleri dönüştürerek tanımladığı yeni tasarım alanlarından ‘sosyal tasarım, toplumsal yenilik için tasarım’, ve yenilikçi fikirlerin etkinliğini artıran ‘servis tasarımı, kullanıcı d...
Çalıştay 6. Açık Tasarım: Mutfak Pratikleri
Bakırlıoğlu, Yekta; Oğur, Dilruba; Turhan, Senem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu çalıştay açık bir paylaşım ortamını taklit ederek, açık ve sürdürülebilir tasarım çözümlerinin bu geniş ve şeffaf beraber yaratım sürecinde nasıl geliştiğini veya değiştiğini keşfetmeyi amaçlamıştır. Çalıştay sürdürülebilir tasarım kapsamında ürün ve parça ömrünün uzatılması konusuna odaklanmıştır. Bu konuyla ilişkili olarak kişiselleştirme için tasarım, duygusal dayanıklılık, kullanım sonrası süreçler için tasarım (bakım, tamir, yeniden kullanım, yenileme) ve parça standartlaşması gibi konular da irdele...
Türkiye’de Tüketicilerin Tasarım Farkındalığı
Ay, Utku; Kaygan, Pınar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Meslek üyeleri, akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler ve endüstri ile olan ilişkisi ile endüstriyel tasarım Türkiye’de neredeyse 50 yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu süreci anlatan kaynaklar, özellikle 2000’li yılların başından itibaren endüstride ve eğitimde, tasarıma yönelik talebin hızla arttığından bahsetmektedir. Bu kaynaklarda Türkiye özelinde yoğunlukla tasarımcı-endüstri ilişkisi, bu ilişkideki problemler, tasarım eğitimi, tasarımcı kimliği, endüstriyel tasarımın tarihi ve kullanıcı araştırmaları...
Çalıştay 8. Dijital Ürün Tasarımı: Haber Etkileşiminde Sanal Gerçeklik Deneyimi
Ünaler, Gizem; Utku Küngör, Eda; Öztopkara, Mert; Can, Ahmet Ozan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Çalıştay sanal gerçeklik (VR) cihazlarıyla deneyimlenen haber içeriklerinde hangi tür yaratıcı fonksiyonlar üretilebileceği üzerine yapılmıştır. Katılımcılardan içerikten bağımsız olarak, VR ile haber deneyimleyen okuyucular için, yeni etkileşim fonksiyonları (yorum yapma, yorum okuma, paylaşma, vb.) tasarlamaları istenmiştir. Bütün dünya VR tüketime geçerken, oyun dışı sektörlerden biri olan habercilik alanını deneyimleme şansı bulan katılımcılar, kullanıcı deneyimi araştırma yöntemlerini, dijital ürün tas...
Çalıştay 10. Oyunlaştırma Öğeleri ile Yeniden Kurgulanmış Brief Tasarımı
Tütüncü Demirbaş, Duysal; Timur Öğüt, Şebnem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Yeni neslin belirgin özelliklerinden biri, günlük yaşam teknolojileri vasıtası ile erken yaşlardan itibaren dijital oyunlar ile tanışmış olmasıdır. Dijital oyunlarda kazanılmış olan reflekslerin öğrencilerin ‘motive olma’ ve ‘katılımcı olma’ süreçlerinde yeni beklentilere neden olduğu gözlenmektedir. Yakın dönem çalışmalarda oyun oynama alışkanlıklarının lisans eğitimi alanında öğrenme araçlarının ve ortamının tasarımında da etkili olduğu görülmektedir. Ürün tasarımı derslerinde kullanılan tasarım briefleri...
Citation Formats
F. Curaoğlu, “Çalıştay 7. Ürün Tasarım Sürecinde Arka Plan,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara, 2016, p. 775, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2016/.