Çalıştay 4. Disiplinler Arası Tasarım Deneyimi: Türkiye’deki Mültecilerin Geçici ve Kalıcı Yaşamları için Tasarım Fikri Geliştirme Çalıştayı

2016
Yılmaz, Aslıhan
Bu çalıştay, endüstri ürünleri tasarımı lisans öğrencilerinin, tasarım disiplininin doğal dinamiği olan tasarım metodolojisini lisans eğitiminin odaklandığı ‘nesne’ tasarlamanın dışında kullanmaya yönelik bir deneyim atölyesidir. Bu deneyim atölyesi, değişen dünya düzeninde gelişen tasarım uygulamalarının farklılıkları ve benzerlikleri dönüştürerek tanımladığı yeni tasarım alanlarından ‘sosyal tasarım, toplumsal yenilik için tasarım’, ve yenilikçi fikirlerin etkinliğini artıran ‘servis tasarımı, kullanıcı deneyimi tasarımı’ bakış açıları ile disiplinler arası bir düşünme sürecidir. Türkiye’deki mültecilerin geçici veya kalıcı yaşam koşullarına ilişkin bir sistem önerisi geliştirilmesi kapsamında bu çalıştay, mültecilere ilişkin bilgilerin toplanması, kullanılması, mültecilerin ev sahibi toplumun düzenine uyumlanması, kendi toplulukları içerisinde yaşam kurmaları, mültecilerin kişisel ve topluluk potansiyellerinin keşfedilmesi, geliştirilmesi, gerçekleştirme alanlarının açılması, ve mültecilerin ev sahibi toplum ile etkileşimlerinin sağlanması konularında gruplara ayrılarak tasarım odaklı düşünme yaklaşımıyla fikir üretmeyi amaçlamıştır. Mültecilere ilişkin açık kaynakların ve veri tabanının etkin olmadığı, akademik çalışmaların görünür olmadığı bu konuda katılımcıların bilgi ve deneyimlerinin olmaması doğaldır ve tam da bu nedenle konu olarak seçilmiştir. İnisiyatifin katılımcıda olduğu, katılımcıya özgü düşünceyi odağına alan bu süreçte, katılımcıların konuya ilişkin gözlemleri, sosyal medya ve ana akım medya haberleriyle ilgili görüşleri de dahil olmak üzere, öz kaynakları ile çalıştay öncesinde paylaşılan bilgiler çerçevesinde yaratıcı drama teknikleriyle hayal etme, insan odaklı düşünme etkinlikleriyle birlikte konuya bir tasarımcı gibi yaklaşarak, yaratıcı ve stratejik düşünerek, yenilikçi ve işlevsel çözümlerin ana fikrini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

Suggestions

Çalıştay 6. Açık Tasarım: Mutfak Pratikleri
Bakırlıoğlu, Yekta; Oğur, Dilruba; Turhan, Senem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu çalıştay açık bir paylaşım ortamını taklit ederek, açık ve sürdürülebilir tasarım çözümlerinin bu geniş ve şeffaf beraber yaratım sürecinde nasıl geliştiğini veya değiştiğini keşfetmeyi amaçlamıştır. Çalıştay sürdürülebilir tasarım kapsamında ürün ve parça ömrünün uzatılması konusuna odaklanmıştır. Bu konuyla ilişkili olarak kişiselleştirme için tasarım, duygusal dayanıklılık, kullanım sonrası süreçler için tasarım (bakım, tamir, yeniden kullanım, yenileme) ve parça standartlaşması gibi konular da irdele...
Çalıştay 7. Ürün Tasarım Sürecinde Arka Plan
Curaoğlu, Füsun (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Endüstriyel tasarım eğitiminde proje dersleri ve proje jürilerinde öğrencilere yöneltilen eleştirilerin yoğunlaştığı öncelikli başlıklardan bir tanesi de ürün-arka plan ilişkisinin sorgulanmaması ve kurgulanmayan bu gerçekliğin yarattığı sorunlar üzerinedir. Bu kapsamda yürütülen araştırmada, öğrencinin problem tespiti ve çözümü için geliştirdiği proje sunumlarında ürünün arka planının bileşenlerine dair, ürün-kullanıcı ilişkisinin yer almakta olduğu, ancak aynı sunumda ürünün diğer bileşenlerle ilişkilerin...
Tasarım Aktivizmi Olarak Katılımcı Tasarım ve Tasarımcının Katılım Deneyimi: ODTÜ Asistan Dayanışması Örneği
Süner, Sedef; Kaygan, Harun (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Anaakım siyasetten kentsel politikaya, eğitimden tasarıma kadar pek çok mecrada tartışılagelmiş olan katılım kavramı, “karar alma süreçlerinin paydaşlarla paylaşılması vasıtasıyla demokrasinin tesisi” olarak tanımlanıyor. Ancak Bill Cooke ve Uma Kothari’nin tiranlık, Markus Miessen’in ise sahte bir romantizm ve kabus olarak yorumladığı katılım olgusunu, katılan ve katılıma davet edenler arasındaki iktidar biçimini sorgulamadan, muktedirin sunduğu seçenekleri “uzlaşma” yanılgısıyla meşrulaştırması şeklinde d...
Tasarım aktivizmi olarak katılımcı tasarım ve tasarımcının katılım deneyimi: ODTÜ Asistan Dayanışması örneği
Süner Pla Cerda, Sedef; Kaygan, Harun (2014-09-12)
119Anaakım siyasetten kentsel politikaya, eğitimden tasarıma kadar pek çok mecrada tartışıla-gelmiş olan katılım kavramı, “karar alma süreçlerinin paydaşlarla paylaşılması vasıtasıyla de-mokrasinin tesisi” olarak tanımlanıyor. Ancak Bill Cooke ve Uma Kothari’nin tiranlık, Markus Miessen’in ise sahte bir romantizm ve kabus olarak yorumladığı katılım olgusunu, katılan ve katılıma davet edenler arasındaki iktidar biçimini sorgulamadan, muktedirin sunduğu seçe-nekleri “uzlaşma” yanılgısıyla meşr...
Çalıştay 2. Simülasyon ve Karakter (Personas): Görme Engeli Olan Çocukların Oyuncak Tasarımında Evrensel Tasarım Yaklaşımı ve Empati Yönteminin Rolü
Afacan, Yasemin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Çalıştayın ana konusu evrensel tasarım yaklaşımında empati yönteminin rolünün araştırılmasıdır. Evrensel tasarım yaklaşımı ürün, yapılı çevre ve kentsel çevrenin yaş, boyut ve engel gözetmeksizin herkes için tasarlanmasını ve eşit olarak kullanılmasını amaçlamaktadır. Empati araçları, tasarımcıların kullanıcı anlayışı ile empati geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Her ne kadar bilimsel kaynaklarda ve standartlarda belirtilen farklı kullanıcı ihtiyaçları, kullanıcı kaynaklı sayısal ve ergono...
Citation Formats
A. Yılmaz, “Çalıştay 4. Disiplinler Arası Tasarım Deneyimi: Türkiye’deki Mültecilerin Geçici ve Kalıcı Yaşamları için Tasarım Fikri Geliştirme Çalıştayı,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara, 2016, p. 772, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2016/.