“Konuşan Mekânlar” Marka Ve Mekân Yolculuğu

2020
Yurdakul, Ertuğrul
Ekin, Gamze
Güner, Merve
Markalar, artık fiziksel mecralarını kurgularken mekân içerisinde yer alan ürün ve servisleri tasarlamakla yetinmiyor; markanın vaadiyle insanların ihtiyaçlarını örtüştüren, markanın hika yesini etkili şekilde anlatabilen “konuşan mekanlar” yaratmak istiyor. İnsanların tek bir mekân içerisindeki farklı temas noktalarında markayı deneyimledikleri bir dönemde, markaların da mekân içerisinde kendi hikayelerini oluşturmaya ihtiyacı var. Çalıştayda, katılımcıların mekân içerisinde bulunan ürün ve servislerin tasarımına markaların gözünden bakmaya çalışarak, bir markanın hikayesini o markaya ait mekân tasarımına en etkili şekilde yansıtmaları hedeflenmektedir. Bu çalışma ile tasarım öğrencilerinin, ürün/servis tasa rımını bir markanın gözünden değerlendirerek, bu markanın hedef kitlesini doğru anlamaları ve bu kitlenin mekân içerisinde öngörecekleri istek ve ihtiyaçları önceden belirleyerek bütün tasarım kurgusunu buna göre oluşturup, kullanıcı odaklı, bütüncül bir tasarım bakış açısı edin meleri hedeflenmektedir. Çalıştay başlangıcında I-AM olarak proje süreçlerimizde kullandığımız Marka AnahtarıTM ve Müşteri YolculuğuTM metodolojileri online ortamda aktarılacaktır. Katılımcılar gruplara ayrı lacak, her bir grup için bir sektör ve bu sektörde yer alabilecek bir ürün örneği verilerek; bu ürüne ait bir marka yaratmaları, hedef kitlesini ve markanın özünü belirleyerek bir isim ve logo çalışmaları istenecektir. Çalıştayın ikinci aşamasında, katılımcıların kendi markaları için belir ledikleri hedef kitlenin ihtiyaçlarına yönelik olarak, markanın fiziksel mekânındaki yolculuğu nu kurgulamaları ve bu yolculukta öne çıkan temas noktalarındaki ürün/servislerin tasarımını gerçekleştirmeleri beklenecektir. Gruplar kendilerine verilen süre içerisinde online konferans yöntemiyle çalışacaktır. Her bir gruba atanacak olan bir I-AM çalışanı bu çalışmalara katılarak onları gözlemleyecek, gerekirse sorulara cevap verecektir. Çalıştay sonunda her bir grubun çık tılarını eskiz olarak ekranda sunmaları beklenecektir. Çalıştay başlangıcında onlara iletilmiş ol duğu şekilde, markanın bileşenlerini ve marka hedef kitlesinin ihtiyaçlarını nasıl tanımladıkları, kullanıcıların mekân içerisindeki yolculuğu ve ürün/servis kurgusunu kendi tasarım süreçlerine nasıl uyguladıkları gözlemlenecektir.

Suggestions

Design Instructor’s Perspective on the Role of Computers in Architectural Education: A Case Study
Çil, Ela; Pakdil, OYA (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2007-6-01)
This paper reports the findings of a case study aimed to explore the design instructors’ opinions on the role of computers in architectural education. A qualitative research, incorporating a survey and semi-structured interviews, have been conducted. The objective of the research is to explore and identify the instructors’ conceptualizations and evaluations of the relationship between design and computers in education. We aimed to understand whether there is a certain divide among the design faculty between...
Iot Odaklı İnovasyon ve Tasarım Çalıştayı
Dalcı, Mustafa; Aras, Caner (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Çalıştay, katılımcıların IoT bir ürüne ve servise yönelik fikirler geliştirmelerini destekleyici uygulamalar yürütmeleri üzerine kurgulanmıştır. Temelde elimizde, görevlerden ve IoT teknolojisinin geribildirim verme ve etkileşim biçimleri gibi tasarım odaklı uzantılarından oluşan kartlar bulunuyor. Katılımcılara rastgele bu kartlardan seçtirerek, onları, verdiğimiz görevleri yerine getiren bir ürün fikri ortaya çıkarmaya teşvik ediyoruz. Bu yolla, fikir üretme sürecini eğlenceli ve çizimlerle desteklenir ha...
Mechanical characterization of additively manufactured Ti-6Al-4V aircraft structural components produced by electron beam melting
Yılmaz, Fatih; Şahin, Melin; Gürses, Ercan; Department of Aerospace Engineering (2022-8-25)
Weight reduction of structural parts is one of the most important efforts of design and analysis studies to improve fuel efficiency and flight performance of aerospace vehicles through topology optimization creating complex geometric designs that are lighter but cannot be produced via conventional manufacturing methods. Instead, the manufacturing of the resulting designs is possible with additive manufacturing methods where the final product is obtained by adding layer upon layer to obtain close to the near...
Otonom Çatlak Tespitinde Kullanılan Görüntü İşleme Yöntemleri ve Teknolojinin Potansiyelleri
Özgenel, Çağlar Fırat (2016-11-26)
Yapı denetimi, özellikle strüktürel performansı sorgulanan yapılar için yapı, kullanıcı ve denetçinin güvenliği açısından büyük öneme sahiptir. Yapılarda gözlemlenen çatlaklar ise yapının neresinde bulunduğu, derinliği, sayısı, yönelimi gibi parametrelere bağlı olarak strüktürel performansa dair ipuçları vermekte ve yapıların kullanılabilirliği için önemli bir ölçüt oluşturmaktadır. Pratik uygulamaya bakıldığında, yapıların ve yapı kullanıcılarının hayatını doğrudan etkileyen denetim kararları çoğunlukla gö...
Otomobil Yolcularına Yönelik Bilgi-Eğlence Sistemlerinde Kullanıcı Beklentileri ve Tasarım Öngörüleri
Şen, Güzin; Şener Pedgley, Bahar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Otomotiv kullanıcı arayüzleri sürücü deneyimine odaklanarak tasarlanagelmiştir. Bu nedenle, otomobillerde ön koltukta oturan yolcuyu kendine ait ilgi ve ihtiyaçları olan bir kullanıcı olarak ele alan kapsamlı bilgi-eğlence sistemi çözümlerine rastlanmamaktadır. Bu bildiri, kullanıcı ihtiyaçlarının ve teknoloji trendlerinin analizi ışığında, ön koltuk yolcusu için tasarlanmış bir bilgi-eğlence sistemi önerisi ve 27 katılımcının bu tasarım önerisini bir seyahat senaryosu içinde sanal gerçeklik simülasyonuyla ...
Citation Formats
E. Yurdakul, G. Ekin, and M. Güner, ““Konuşan Mekânlar” Marka Ve Mekân Yolculuğu,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2020, p. 502, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2020/.