Subjective and Relational Experiences of Young Adults with Panic Disorder: Interpretative Phenomenological Analysis

2022-7-5
Topcuoğlu, Büşra
The current thesis aims to examine subjective and relational experiences of young adults with panic disorder. Qualitative research method was used to gain a deeper understanding of the subjective and relational experiences of panic attacks for individuals. Semi-structured interviews were conducted with eight individuals with panic disorder, five of whom were female and three were male. Interpretive Phenomenological Analysis method was used to analyze the data. In the current thesis, six superordinate themes emerged which are (1) need for control, (2) fear about loss, (3) acts instead of words, (4) the speaking body: bodily experiences of anxiety, (5) early family experiences, (6) repeating the experiences of a family member. These emerging themes were discussed within the framework of a Lacanian Psychoanalytical Theory.

Suggestions

Subjective and Relational Experiences of Young Adults with Stuttering
Uluğ, İrem Ceylan; Gençöz, Faruk; Maraş, Ayşen; Department of Psychology (2022-1)
The aim of the current research is to examine the subjective and relational experiences of young adults who stutter. Particularly, the purpose of the research is to understand how young adults with stuttering make sense of their experiences and the impact of stuttering on their lives. Qualitative research method was applied in parallel to the aim of the study. Semi-structured interviews were conducted with seven individuals who stutter, three of whom were female and four were male. Interpretative Phenomenol...
Migraine and Unconscious: Personal and Relational Experiences of Migraine Patients
Sökmen, Duygu; Gençöz, Faruk; Tunç, Tuğba; Department of Psychology (2022-1)
The current thesis aims at understanding the personal and relational experiences of migraine patients. To comprehend the subjective experiences of the migraine qualitative method was chosen. Semi-structured interviews were conducted with six participants who have a diagnosis of migraine. Interpretative Phenomenological Analysis was applied to analyze the data. In the current thesis, results yielded five superordinate themes that are (1) ambivalent feelings for painkillers, (2) migraine attacks in relation t...
Subjective experiences of women who have children with autism
Kalaç, Zeynep; Gençöz, Tülin; Department of Psychology (2020-10-15)
The current thesis aims to gain an in-depth understanding of participants’ experiences of having a child with autism. This research study had two main research questions; (1) how does autistic structure come to develop and (2) how do mothers experience raising a child with autism. Five individuals who have children diagnosed with autism were interviewed. Information gathered through these interviews was analyzed using interpretative phenomenological analysis. Seven super-ordinate themes are emerged, w...
Panik Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Terapi: Bir Olgu Sunumu
ATEŞ, Nida; ARCAN, Kuntay (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2018-8-15)
Bu olgu sunumunda, DSM-5’e göre panik bozukluk belirtileri gösteren, 19 yaşında erkek bir danışanın, Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımıyla 11 seanslık tedavi süreci anlatılmıştır. Danışanın akut problemi olan panik atak semptomlarıyla başa çıkmak için yaptığı güvenlik sağlayıcı davranışlar ve kaçınma davranışları davranışçı yaklaşımla ortadan kaldırılmış, bedensel duyumları hakkındaki yanlış yorumlamaları ise bilişsel yaklaşımla değiştirilmiştir. Danışanın diğer şikayeti olan, evde yalnız kalmaktan korkma...
Vaka İncelemesi: Bir Obsesyon Nevrozu Vakasının Psikanalitik Kuram Üzerinden İncelenmesi Örneği
POLAT, Makbule Su; Gençöz, Faruk (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-2-28)
Söz konusu çalışma obsesyon nevrozunun çeşitli semptomlarını sergilediği düşünülen bir kişinin psikoterapi seanslarının kuramsal incelemesidir. Obsesyon nevrozunun semptomatolojisinin günümüzde aldığı görünümlere getirilebilecek kuramsal açılımlar çalışmanın temel konusudur. Obsesyon nevrozunun semptomlarının görünümleri farklı çağlara göre değişebilse de nevrozun çekirdeğini oluşturan yapının baki kaldığı düşüncesi çalışmanın oluşturulmasındaki motivasyon niteliğindedir. Ayrıca, söz konusu vakayı Lacanyen ...
Citation Formats
B. Topcuoğlu, “Subjective and Relational Experiences of Young Adults with Panic Disorder: Interpretative Phenomenological Analysis,” M.S. - Master of Science, Middle East Technical University, 2022.