Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sezgiye Ters Fizik Problemleri ve Bilimsel Tartışma (Argümantasyon) Kavramlarına İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi

2017-09-16
Çetin, Ali
Aydın Şengüleç, Özlem
Özdemir, Ömer Faruk
Azar, Ali
Citation Formats
A. Çetin, Ö. Aydın Şengüleç, Ö. F. Özdemir, and A. Azar, “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sezgiye Ters Fizik Problemleri ve Bilimsel Tartışma (Argümantasyon) Kavramlarına İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75751.