1950-2000 Yılları Arasında Ankara’daki Sergi Mekânları ve Galeriler

2022-07-01
Cumhuriyet ideolojisinin temellerinin atıldığı başkent Ankara, modern Türkiye’nin kültürel kimliğinin belirlendiği ve aynı zamanda birçok sanat ve kültür etkinliğinin sistemli bir şekilde yaşantımıza kazandırıldığı kent olmuştur. 1946’da, çok partili dönemle birlikte, sanat ve kültür alanında devlet desteği azalmış, sanat alanı sivil kuruluşlar ve şahıslar aracılığıyla etkinliklerini sürdürmüş, kendine alan açmaya devam etmiştir. 1950 ve 2000 yılları arasında Ankara’da düzenlenen sergi etkinliklerinde kullanılan adresleri belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada, çeşitli süreli yayın taramaları, Ankaralı sanatçıların kişisel arşivlerinin incelenmesi ile sanatçılar ve galericilerle yapılan sözlü tarih çalışmalarından faydalanılmıştır. Araştırma kapsamında ulaşılan verilere göre, Ankara’daki sergi mekânları ve galerilerinin incelenen dönemdeki sayısı toplamda 272 adettir. 2000 yılı öncesinde açılmış ve günümüzde faaliyetlerini sürdürenlerin sayısı ise 75’tir. Bunların arasında ise sadece 15’i özel galeri işlevinde olup, diğerleri ise eğitim kurumlarına, bankalara, yabancı kültür merkezlerine, resmî kurumlara, müzelere, büyükelçiliklere, otellere, belediyelerin kültür merkezlerine ve diğer kuruluşlara aittir. 1950’lerden itibaren devlet desteğinin azalması sonucunda, girişimlerin 1970’li yıllarda hız kazanması ve 1980’lerde yaşanan siyasal gelişmeler ve liberal ekonomi politikaları neticesinde galerilerin sayıları artmıştır. Salt biçimde üretimlerin paylaşımına odaklanmaktan ziyade sanat piyasasının oluşumuna katkı sağlayan ve eşlik edilen süreç ise 1990’lı yıllarda belirginlik kazandığı sonucuna varılarak, Ankara kültür ve sanat belleğinde izleri silinen sergi mekânları ve galerilerine yönelik kapsamlı bir hatırlatma yapılmaya çalışılmıştır. Anahtar sözcükler: Sanat ortamı, Sergileme, Sergi mekânları, Galeriler, Ankara
Ankara Araştırmaları Dergisi

Suggestions

Korumaya Esas Olarak ODTÜ Kampüs'ünün Değerlerinin Saptanması
Erder, Cevat; Bilgin Altınöz, Ayşe Güliz; Peker, Ender; Altan, Tomris Elvan; Bertram, Jan Krzysztof; Akman, Sila; Baş Bütüner, Funda(2015-12-31)
Türkiye’deki ilk Cumhuriyet Dönemi üniversite kampüslerinden biri ve modern mirasın önemli bir temsilcisi olan ODTÜ Kampüs’ü eğitsel, sosyal ve kültürel değerleri, toplumsal bellekteki yeri, nitelikli doğal ve yapılı çevresi, sahip olduğu arkeolojik alanları ile Ankara için olduğu kadar Türkiye için de önemli bir korunması gerekli kültürel peyzaj alanıdır. Bütün bu özellikleri ile ODTÜ kampüsü dünya mirası olarak değerlendirilme potansiyeline de sahiptir. Ancak bunun için öncelikle ODTÜ Kampü’nün sahip oldu...
Ideology And Urbanism During The Early Republican Period: Two Master Plans For İzmir And Scenarios Of Modernization
Bilsel, Fatma Cânâ (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1996-1-01)
'Urbanism', 'that new science of town building', was fighting for its legitimization in Western countries at the beginning of the twentieth century; it would constitute an excellent tool for the young Republic of Turkey for the creation of a physical urban frame, the setting of a network, equipment and symbols, and an urban image that would support the modern society that the Republic aimed to achieve. Different planning models developed in the West would serve that purpose; particularly, the French and Ger...
Lozan Antlaşması Sonrası Yunanistan ve Türkiye’de Kutsal Miras ve Mübadele Müzeleri
Tanyeri Erdemir, Tuğba; Koç, İlker(2015-12-31)
Önerilen araştırma projesinin amacı Lozan Antlaşması ve zorunlu mübadele sonrası Türkiye ve Yunanistan’da terk edilen kutsal kültürel miras eserlerinin tarihçelerini, yaşadıkları mimari, kültürel ve sosyal dönüşümlerini ve günümüzdeki kullanım ve ziyaret pratiklerini incelemektir. İki ülkede yeni kurgulanmaya başlanmış olan Lozan Antlaşması ve mübadele ile ilgili müze yapılma girişimleri incelenecek, bunların detaylı bir veritabanı hazırlanacaktır.
The Residential architecture of ankara during the 1920s: the housing types in the settlement zones of the new capital city
Avcı Hosanlı, Deniz; Altan, Tomris Elvan (2018-12-01)
The focus of this paper is the residential architecture of the capital city Ankara during the 1920s, which is investigated as part of the development of the city after the foundation of the Turkish Republic. It initially defines the main settlement zones of contemporary Ankara that transformed and were formed in relation with the contemporary development plans implemented to direct the urban growth. The construction of new single houses and apartments as the main housing types of the period in the defined s...
Osmanlı Döneminde Trabzon Kentinin Sosyo-Kültürel Yapısında Değişimler
Tülüveli, Güçlü(2015-12-31)
Bu projede onyedinci yüzyılda bir Osmanlı sınır kenti olan Trabzon'un geçirdiği sosyo-kültürel değişim kent ölçeğinde incelenecektir
Citation Formats
M. Bican, “1950-2000 Yılları Arasında Ankara’daki Sergi Mekânları ve Galeriler,” Ankara Araştırmaları Dergisi, vol. 10, no. 1, pp. 93–116, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://ankaradergisi.org/.