Uluslararası ekonomi politik çerçevesi ile kalkınmacı devlet kurumlarının kökenleri: Neden, nasıl ve hangi şartlar altında ortaya çık(m)ıyor?

2022-6-31
Karaoğuz, Hüseyin Emrah
Japonya, Güney Kore, Tayvan ve Singapur başta olmak üzere bir grup Asya ülkesinin sıra dışı yirminci yüzyıl kalkınma başarısı nasıl açıklanabilir? 1950’li yıllarda birçok Afrika ülkesinden daha az gelişmiş olan Güney Kore 1980’li yıllara gelindiğinde Hindistan ve Brezilya gibi ülkeleri nasıl geride bırakabilmiştir? Birçok araştırmacıya göre bu ve benzeri sorulara en doyurucu cevabı kalkınmacı devlet yaklaşımı vermektedir. Asya’yı diğerlerinden ayıran temel özellik kalkınmacı devlet kurumları ve bu kurumlar sayesinde piyasaya stratejik müdahalelerde bulunabilen ve kalkınmayı yönlendirebilen bir “görünür elin” varlığıdır. Fakat kalkınmacı devlet kurumları nereden gelmektedir? Neden Asya’da ortaya çıkmışken diğer bölgelerde ortaya çıkmamıştır? Bu çalışma yazında görece daha az çalışılan bu sorulara odaklanmaktadır. Özellikle 2008 küresel ekonomik krizinden, uluslararası ekonomi politik dinamiklerindeki değişimlerden ve KOVİD-19 salgınından sonra devletlerin ekonomilerde daha etkin rol oynadıkları bir dönemde kalkınmacı devlet kurumlarının kökeni üzerine bir değerlendirme yapmaktadır.

Suggestions

Uluslararası Sermaye Hareketleri: Nedenleri ve Sonuçları
Özmen, Erdal(2018-12-31)
Bu proje ile uluslararası sermaye hareketlerinin nedenleri ve sonuçlarının gelişmekte olan, yükselen piyasa ve gelişmiş ülke ekonomileri panel verisi kullanılarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada sadece toplam (aggregate) değil, aynı zamanda sermaye hareketlerinin temel alt kalemlerinin de (portföy, bono, doğrudan yabancı yatırımlar ve diğer) giriş ve çıkış dinamiklerinin belirleyicileri ile ülke ekonomilerine etkileri incelenecektir. Çalışmada temel çekim (reel gelir, göreli reel getiri vd.) ve itim...
Ulusal kalkınmacılıktan küresel neoliberalizme anti emperyalizm Latin Amerika deneyimi
Topal Yılmaz, Aylin (2009-10-01)
Latin Amerika kalkınma okulu üçüncü dünya kalkınmacılığı içinde merkezi bir yer tutar. Bu makale Latin Amerika kalkınma tartışmalarından ve deneyimlerinden yola çıkarak üçüncü dünyanın kalkınma mücadelesinin merkez ülkelere karşı olduğu kadar ülke içindeki egemen sınıflara karşı bir mücadele olduğuna işaret ediyor. Makalenin ilk bölümü Latin Amerika kalkınma okulu tartışmalarının temel eksenlerini ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Bu bölüm gösteriyor ki, tartışmalarda anti-emperyalizm vurgusu güçlüdür ve kalkınma...
Piyasa dışı seçeneğin kaliteye bağlı olup olmamasından piyasadaki kaliteli urun miktarı nasıl etkilenir?
Büyükboyacı Hanay, Mürüvvet İlknur(2018-12-31)
Devletlerin çiftçileri destekleme için alim yapması bir çok ülkede görülen bir özellik olduğu kadar ülkemizde de çokça rastlanan bir durumdur. Devletin amacı, çiftçiyi üretime teşvik etmek olduğu kadar kaliteli üretim yapmaya da teşvik etmek olmalıdır. Tarım ürünlerinde urunun kalitesi hem satıcı hem alıcı tarafından rahatlıkla gözlenebilir. Biz satıcıların (üreticilerin) urun kalitesini seçebildikleri ve bu kalitenin hem alıcı hem satıcılar tarafından gözlenebildiği durumda üç farklı oyuna hem teorik hem d...
Web'de Davranış Deseni Keşifleri için Yapay Zeka Yöntemlerinin Kullanımı
Karagöz, Pınar(2013-12-31)
Veri madenciliği büyük miktardaki veriden anlamlı bilginin çıkarılması ile ilgili teknikler bütünü olup pazarlama, bankacılık, sigortacılık ve tıp sektörü başta olmak üzere bir çok sektörde etkin şekilde kullanılmaktadır. Veri madenciliği uygulamalarından biri olan web madenciliği ise, web verileri üzerinde veri madenciliği fonksiyonlarının yerine getirilmesi sürecinde kullanılan yöntemlerin bütünüdür. Web içerik madenciliği, web yapısal madenciliği ve web kullanım madenciliği şeklinde üç ana başlıkta ince...
Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet’e Geçişte Büyük Toprak Sahiplerinin Sınıfsal Rolü ve Dönüşümü
Evrim Önal, Nevzat (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2012-4-1)
Osmanlı İmparatorluğu'nun son yüz yılında yaşanan iktisadi değişimlerin başat faktörü imparatorluğun, kapitalist dünya ekonomisine eskisine göre çok daha sıkı bağlar ile entegre olmasıdır. 19. yüzyılın başından itibaren yoğunlaşan uluslararası ticari ilişkiler bu entegrasyonun ilk adımını oluşturmuş, Avrupa devletlerine verilen demiryolu imtiyazları ve dış kaynaklı borçlanma süreci derinleştirmiştir. Yüzyılın son çeyreğine girildiğinde Osmanlı İmparatorluğu’nun farklı coğrafyaları, başta ticaret limanları v...
Citation Formats
H. E. Karaoğuz, “Uluslararası ekonomi politik çerçevesi ile kalkınmacı devlet kurumlarının kökenleri: Neden, nasıl ve hangi şartlar altında ortaya çık(m)ıyor?,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 49, no. 1, pp. 179–200, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/1245.