OTURUM 7: Çocuk ve Tasarım: Çocuğu Hedef Alan Tasarımlarda Paydaş ve Etkileşim Çoğulluğu

2022
Baykal, Gökçe Elif
Oygür, Işıl
Kay, İpek
Çocuğu hedef alan tasarımlar çoğunlukla tekil kullanıcı ile tasarım arasındaki ilişkiye odaklansa da, teknolojinin çocukların gündelik hayatları ile birleşmesi bu ilişkideki karmaşık ağların dinamiklerine dikkat çekmektedir (Stoilova vd., 2021). Bu karmaşık ağlarda, mekânlar ve ürünler kadar farklı paydaşlar da tasarım sürecine, sonucuna, ve kullanımına etki etmektedir. Bu anlamda çocuğu hedef alan tasarımlarda insan-ürün, insan-mekân ilişkisi kadar insanlar arası ilişkiler, nesneler arası ilişkiler ve bunların kişisel özgürlüklere etkisi önem kazanmıştır. Hızla yaygınlaşan yapay zekâ, robot, takip cihazları gibi aynı anda her yerde bulunan (ubiquitous) ve veriye bağlı çalışan uygulamalar duruma farklı bir dinamik getirmektedir. Yeni nesil tasarımlar çocukların sosyal, fiziksel, duygusal, bilişsel gelişimine etki ettiği kadar özlük haklarına da tesir etmektedir (Charisi vd., 2020; UNCRC, 2021) ve çocukların kullanıcı olarak eylemliliği (agency) ve paydaşların bu süreçlerdeki aracı rolü daha da sık tartışılmaktadır (Read vd., 2014). Burada farklı paydaşlar çeşitlilik göstermekte; tasarım kararlarına ve kullanım sürecine etki eden tasarımcıları, aileleri ve eğitim, sağlık, oyun sektörü çalışanları gibi aktörleri kapsamaktır.Bu oturumda, çocuk kullanıcıların gündelik yaşantılarına etki eden tasarım paydaşlarının rollerini anlamayı ve tasarım yoluyla anlatmaya ilişkin yolları düşünmeyi, tartışmayı ve geliştirmeyi umuyoruz ve aşağıdaki olası başlıklara yönelik bildiri katkılarınızı bekliyoruz: 1. Çocuğu hedef alan tasarımlarda farklı paydaşların rolü, 2. Çocukların ihtiyacına ilişkin çözümler için farklı paydaşlar ile tasarım yöntemlerini kullanmak, 3. Özel ihtiyaç sahibi çocukları gözeten kapsayıcı tasarım pratikleri, 4. Çocuk kullanıcılarda çeşitliliği anlamak ve çeşitlilik için tasarım, 5. Çocuğu hedef alan tasarım uygulamalarında paydaş yetkinliğinin sınırları ve ortak payda bulma, 6. Çoğulun verisi mi, çocuğun verisi mi? Tasarım araştırmasında etik konular ve tasarımcının/tasarım araştırmacısının sorumlulukları.

Suggestions

OTURUM 5: Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Çoğulculuğun Yenilikçilik Ekosistemine Katkısı
Ekmekçioğlu, Deniz; Eroğlu, Ilgım (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Tasarımcılar giderek daha karmaşık olan ve güçleşen problemler çözmelerine rağmen, mevcut tasarım eğitimi tasarım öğrencilerini bu zorluklara hazırlamakta yetersiz kalmaktır (Meyer & Norman, 2020). Genel olarak tasarım eğitimi ve özellikle tasarım stüdyoları bir krize ulaşmış görülmektedir (Wang, 2010). Profesyonel hayatta tasarımcılara gelen tasarım talepleri ve bu taleplerin gerçekleştirilmesinden öte birçok paydaşın tasarım sürecine dahil olduğu, tasarım eğitiminde çok daha karmaşık bir yenilikçilik ekos...
EKOLOJİK YERLEŞİMLERDE SOSYAL SÜREÇLERİN ANALİZİ : SOSYO-EKONOMİK VE ÇEVRESEL DENGELER
Pınarcıoğlu, Mehmet Melih; Tanyer, Ali Murat; Pekeriçli, Mehmet Koray(2016-12-31)
Ekolojik yerleşimler bir yanda kabul edilebilir yaşam kalitesi sağlayan, diğer yanda çevresel değerleri ve gelecek kuşakların haklarını dikkate alan mekanlar olarak kurgulanırken, sosyo-ekonomik çıkarlar ile çevreci çıkarlar arası yeni denge arayışları önemli bir sorgulama alanı olarak belirmektedir. Konuyla ilişkili çok sayıda görgül araştırmada ekolojik yerleşimlerin çevre teknolojilerinin uygulama laboratuvarı olma tehlikesini gözler önüne serilmekte, geniş bir perspektiften bakılmadan yapılan ekolojik ...
Evaluating the convergence of high-performance computing with big data, artificial intelligence and cloud computing technologies
Dildar Korkmaz, Yeşim; Eren, Pekin Erhan; Kayabay, Kerem; Department of Information Systems (2023-1-24)
The advancements in High-Performance Computing (HPC), Big Data, Artificial Intelligence (AI), and Cloud Computing technologies have led to a convergence of these fields, resulting in the emergence of significant improvements for a wide range of fields. Identifying the state of development of technology convergence and forecasting promising technology convergence is critical for both academia and industry. That's why technology assessment and forecasting for HPC-Big Data-AI-Cloud Computing convergence is nee...
EXAMINING THE PROGRAM-BASED EXPERIENCES OF PRESCHOOL TEACHERS ABOUT SUPPORTING CHILDREN’S SOCIAL SKILLS
Demirci Ünal, Zeliha; Erden, Feyza; Department of Early Childhood Education (2022-6-9)
The purpose of this research was to investigate how preschool teachers further the development of children’s social skills including communication, empathy, social problem solving, sharing, and helping in the scope of Ministry of National Education [MoNE] Preschool Education Program. The researcher prepared a qualitative phenomenological study to determine teachers’ views and self-reported practices and obtained documentary evidence of how they had sought to support children’s social skills. Data for this ...
USING THE NEURAL NETWORK ALGORITHMS TO ESTIMATE THE THERMAL STRESSES OF POWER ELECTRONIC DEVICES AS FUNCTION OF DESIGN PARAMETERS
Odeh, Nemer; Batunlu, Canras; Electrical and Electronics Engineering (2021-8)
The demand for high power rating applications is increasing rapidly. The essential components needed to fulfill these demands are power electronic devices and circuits such as IGBTs, diodes, rectifiers, inverters, and DC-DC converters. However, these components usually are sensitive to parameter changes and can face significant failures if we don’t examine our system component’s reliability well. The traditional approaches to calculating the failure-tolerant capability in power electronic systems are r...
Citation Formats
G. E. Baykal, I. Oygür, and İ. Kay, “OTURUM 7: Çocuk ve Tasarım: Çocuğu Hedef Alan Tasarımlarda Paydaş ve Etkileşim Çoğulluğu,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2022, p. 339, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2022/.