Petrol ve Doğal Gaz

2007-11-01
Acar, Çağdaş
Bülbül, Sevtaç
Gümrah, Fevzi
Metin, Çiğdem
Parlaktuna, Mahmut

Suggestions

Petrol arama ve üretim faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkileri
Okandan, Ender; Mehmetoğlu, Mustafa Tanju; Doyuran, Vedat; Demiral, Birol; Parlaktuna, Mahmut; Gümrah, Fevzi; Kuru, Ergün; Behlülgil, Ahmet Kemal; Karacan, Özgen; Karaaslan, Uğur(1993)
Petrol arama ve üretim faaliyetlerinin çevreye olan etkisi, Reyhanlı-2 sondaj kuyusundan, Kuzey Osmancık üretim sahasından ve BOTAŞ-Dörtyol terminalinden alınan su ve toprak numunelerinde yapılan kimyasal ve fiziksel ölçümlerin sonuçlarına göre incelenmiştir. üretim sahalarında 20-30 yıl gibi bir tesis ömrünün olması, üretilen formasyon sulannın miktarı ve kimyasal kompozisyonları nedeniyle doğrudan çevreye atılmalarının sakıncalı olduğunu ortaya koymaktadır. Atık suyun bir prosesten geçirilerek yönetmelik...
Autothermal reforming of petroleum fractions
Arslan Bozdağ, Arzu; Sezgi, Naime Aslı; Department of Chemical Engineering (2019)
On site and on-demand hydrogen production through diesel autothermal (ATR) and steam reforming (DSR) reactions are attractive routes for both stationary and mobile auxiliary power unit applications (APUs). Maximization of H2 production with coke minimization for cheap and active Ni/Al2O3 catalysts was investigated with incorporation of different metals/metal oxides to Ni/Al2O3 catalyst in DSR and ATR reactions. Two different synthesis techniques which are impregnation of metal/metal oxides to commercial Al2...
Petrol üretim kuyularında çökelti oluşumunun incelenmesi
Bağcı, Suat; Şahin, Fehime; Parlaktuna, Mahmut(2003)
Çökelti oluşumu petrol ve doğal gaz kuyularında üretim, işleme, nakletme ve tuzlu suyun yeraltına enjekte edilmesi sırasında karşılaşılan önemli bir problemdir ve çökelti oluşumunun engellenmesi önem kazanmaktadır. Çökelti oluşumunda meydana gelen en yaygın maddeler CaC03 (kalsiyum karbonat ve BaSO4 (Baryum sülfat) 'dır. Bu araştırmada basınç, sıcaklık ve tuziu kompozisyonunda çökelti oluşumunun ölçülmesi ve oluşma hızının tespit edilmesi çalışılmıştır. ScaleChem paket programı kullanılarak formasyon suyunu...
Petrol Fraksiyonlarının Buharlı Reformlanması
Sezgi, Naime Aslı(2016-12-31)
Gelişen teknoloji ile birlikte enerji ihtiyacının artması alternatif yakıtların geliştirilmesi ile ilgili çalışmaları hızlandırmıştır. Hidrojen, temiz yanma özelliğine sahip olması nedeniyle çevre dostu bir yakıt olarak düşünülebilir. Ancak, doğada saf hidrojen molekülünün bulunmaması, hidrojen içeren kaynaklardan, hidrojen üretim süreçlerinin geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Hidrojen temiz yanma özellikleriyle yakıt olarak önerilmesine rağmen, yüksek basınçta depolanma zorluğu, taşınmas...
Petrol Ürünü Yakıtların Terahertz Spektroskopiyle Analizi
Esentürk, Okan; Altan, Hakan(2013-12-31)
Bu çalışma çeşitli akaryakıt örneklerini Zamana Dayalı Terahertz Spektroskopisi tekniğine dayalı bir analiz metodu geliştirerek ayrıştırmayı amaçlamaktadır. Önerilen projede amaca iki basakta ulaşılması hedeflenmektedir: mevcut ölçüm sisteminin örneklere uygun olacak şekilde geliştirilmesi ve akaryakıt ürünlerini ayırt edici metot geliştirilmesi. Motorlu taşıtlarda kullanılan akaryakıtlar çok sayıda farklı molekülleri barındırır. Bu moleküller arasında değişik uzunluklarda karbon zincirleri, alkoller ve hal...
Citation Formats
Ç. Acar, S. Bülbül, F. Gümrah, Ç. Metin, and M. Parlaktuna, Petrol ve Doğal Gaz. 2007.