Yara İyileşmesi Amacıyla Serisin/Jelatin Nanofiberlerine Yerleştirilen PLGA Nanoparçacıklarından Heparin Salımı

2021-12-18
Akolpoğlu Başaran, Duygu Deniz
Gündüz, Ufuk
Tezcaner, Ayşen
Keskin, Dilek
25. Ulusal Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu

Suggestions

Şev duraylılığı ve örnek çalışmalar
Topal, Tamer (null; 2017-11-17)
Mir-125 İnhibitörleri İle Fenotip Geri Dönüşümü İncelenmesi
Erson Bensan, Ayşe Elif(2012-12-31)
Laboratuarımızın genel ilgi alanı meme kanserine yol açan mekanizmaları daha iyi anlamak üzerine kuruludur. Bu kapsamda yürütülmekte olan bir TÜBİTAK projesinde miR-125b’nin meme kanserinde önemli olabileceğine dair bulgular elde ettik. Bahsi geçen projede model bir hücre sisteminde normalde miR-125b ifade etmeyen hücrelere miR-125b geni aktarıldı. Elde edilen fenotipik değişimlere ait bulgular yayına hazır duruma gelmiştir. Ancak TÜBİTAK projesi kapsamında olmayan miR inhibitörleri ile fenotipn geri çevri...
Promoting organ donation through mortality salience for different levels and orientations of religiosity
Derviş, Sıla; Sakallı Uğurlu, Nuray; Department of Psychology (2015)
The aim of the current thesis is to investigate the impact of mortality salience (MS) coupled with helping prime (HP) on the altruistic behavior of organ donation. For this purpose, individuals were randomly assigned to any of the four conditions: MS and HP, only MS, only HP, control. Besides, eight individual differences were controlled when testing this effect: altruism, religiosity, intrinsic and extrinsic religiosity, religious restrictions, death anxiety, belief in afterlife, and body unity. Moreover, ...
Ölüm belirginliği ve yardım hatırlatıcısı ile organ bağışını teşvik etme
Demir, Sıla; Sakallı, Nuray (null; 2016-10-19)
Bu çalışmanın amacı ölüm belirginliği (ÖB) ve yardım hatırlatıcısının (YH) özgeci bir davranış olan organ bağışı üzerindeki etkisini araştırmaktır. Dehşet Yönetimi Kuramına (DYK) göre örtük ÖB durumunda, bireyler birtakım savunma mekanizmaları ile kendilerini ölüm korkusunda korumaya çalışır. Kişide yardımseverlik, özgecilik gibi olumlu yaklaşımlar hakim olduğunda örtük ÖB ile bunların güçlenmesi beklenir. Hatta, yardımseverlik kişiye hatırlatılarak da örtük ÖB...
Fiber loop ring down spectroscopy for trace chemical detection
Cengiz, Betül; Danışman, Mehmet Fatih; Esentürk, Okan; Department of Chemistry (2013)
Fiber loop ring down (FLRD) spectroscopy is a sensitive spectroscopic technique that is based on absorption and it is convenient for trace chemical detection. Different FLRD systems are being improved in order to increase their sensitivity. In FLRD spectroscopy, detection of a sample is done by measuring of a leaking light at each trip within an optical cavity. Intensity of leaking light has an exponential decay where it is reduced by absorption of sample and scattering of light. In this project, two FLRD s...
Citation Formats
D. D. Akolpoğlu Başaran, U. Gündüz, A. Tezcaner, and D. Keskin, “Yara İyileşmesi Amacıyla Serisin/Jelatin Nanofiberlerine Yerleştirilen PLGA Nanoparçacıklarından Heparin Salımı,” presented at the 25. Ulusal Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 2021, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/99923.