Mir-125 İnhibitörleri İle Fenotip Geri Dönüşümü İncelenmesi

2012-12-31
Laboratuarımızın genel ilgi alanı meme kanserine yol açan mekanizmaları daha iyi anlamak üzerine kuruludur. Bu kapsamda yürütülmekte olan bir TÜBİTAK projesinde miR-125b’nin meme kanserinde önemli olabileceğine dair bulgular elde ettik. Bahsi geçen projede model bir hücre sisteminde normalde miR-125b ifade etmeyen hücrelere miR-125b geni aktarıldı. Elde edilen fenotipik değişimlere ait bulgular yayına hazır duruma gelmiştir. Ancak TÜBİTAK projesi kapsamında olmayan miR inhibitörleri ile fenotipn geri çevrilmesi gerekliliği doğmuştur. Bu kapsamda bu proje önerisinde anti-miR125b inhibitör oligolar kullanılarak fenotipin değişimi incelenecektir.
Citation Formats
A. E. Erson Bensan, “Mir-125 İnhibitörleri İle Fenotip Geri Dönüşümü İncelenmesi,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58836.