Matematik Bölümü ve Matematik Eğitimi Bölümü Öğretim Üyelerinin İspat Anlayışları

2018-10-06
Sevinç, Şerife
MAVİ, SİNAN
13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK 2018)

Suggestions

Matematik Bölümü ve Matematik Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinin ispat anlayışları
Mavi, Sinan; Sevinç, Şerife (null; 2018-10-06)
Günlük hayatta kişiyi ikna etmek ve doğruluğunu göstermek istediğimiz durumlarda kullandığımız ispat, matematikte birçok rolü ve fonksiyonu olan temel bir konudur. Son zamanlardaki matematik eğitimindeki gelişmeler de ispatın son derece önemli olduğunu göstermektedir (Hanna, 2000). İspat, sadece gerekçelendirme amacıyla değil aynı zamanda gösterim, açıklama, keşfetme ve sistematikleştirme için de kullanılır (De Villiers, 1995). Çoğu öğrenci tarafından ispatın genel olarak sonuçların doğruluğunu göstermek iç...
Matematik Öğretmenlerinin Matematik Problemi Kurma Süreçlerini Kullanmadaki Performansları
Şahin, Baki; Bulut, Safure; Erbilgin, Evrim (null; 2016-06-15)
Eğitim sürecimizin boyunca matematik derslerinde problem adı altında çok sayıda soru çözeriz. Bu problemler daha çok konu sonlarında verilir ve dört işlem becerisini yoklamaya dönüktür( Heddens ve Speer, 1997). Problemler öğretmen tarafından belirlenir ve öğrencilere sunulur. Öğrenciler seviyelerine uygun ilk kez karşılaştıkları problemleri çözerken kazanmış oldukları matematik bilgilerini ilişkili bir şekilde, akıl yürütme süreçlerini kullanarak sonuca ulaşırlar. Eğer bu problemler öğrencinin seviyesinde d...
Matematik Öğretiminin Temelleri İlkokul
İşler Baykal, Işıl (null, Anı Yayıncılık, 2019-01-01)
Matematik eğitiminde matematiksel modelleme
Kertil, Mahmut; Çetinkaya, Bülent; Erbaş, Ayhan Kürşat; Çakıroğlu, Erdinç (2016-01-01)
Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Etkinliklerinde Geliştirdikleri Grup Modellerine Yön Veren Etmenler
MELEK, ZÜLAL; Sevinç, Şerife (2018-10-06)
Citation Formats
Ş. Sevinç and S. MAVİ, “Matematik Bölümü ve Matematik Eğitimi Bölümü Öğretim Üyelerinin İspat Anlayışları,” presented at the 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK 2018), Denizli, Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/99987.