Akademik Çalışma Ortamındaki İlişkisel "Sahne Arkası" Şikayetlere Konuşma Çözümlemesi Çerçevesinden Bir Bakış

2021-04-23
34. Ulusal Dilbilim Kurultayı

Suggestions

Akademik Kendileşmenin Bilimsel Araştırma Süreçleri ve Kurum Kültürüne Etkisine İlişkin Duygun Göktürk ile Söyleşi-Eleştirel Pedagoji Dergisi
Göktürk Ağın, Duygun (2021-04-01)
Book review genre in academic writing: a comparative study of English and Turkish across ten disciplines
Bal Gezegin, Betül; Işık Güler, Hale; Department of English Language Teaching (2015)
The current study aims to conduct a cross-disciplinary, and a cross-linguistic/crosscultural analysis of BRs published in English and Turkish in order to discover how this particular genre is enacted. To do so, it draws on two theoretical frameworks; Move Analysis (Swales, 1990), complemented by Appraisal Theory (Martin & White, 2005) within Systemic Functional Linguistics (SFL). For the study, a corpus of 385 BRs published in Turkish and English journals in ten different disciplines in the period of 1990-2...
Akademik Görüş [ODTÜTV - Video]
ODTÜ TV(2010-1-19)
Akademik ilgi: Türkiye temsili örneklem üzerinden betimleyici bir çalışma
Aydoğdu, Ezgi; Doğan, Aysun; Şahin Acar, Başak; Tahiroğlu, Deniz; Kazak Berument, Sibel (2022-10-13)
GİRİŞ VE AMAÇ:Öğrencinin öğrenmek için sarf ettiği kendi çabası, kendi kendine araştırması ve öğrenme isteği olarak tanımlanan akademik ilgi okul performansını ve okula devam etmeyi belirleyen önemli bir faktördür. Birçok çalışma akademik ilgisi yüksek olan öğrencilerin derslerinde daha iyi performans gösterdiğini ve okulu bırakma ile akademik ilgi arasında ters yönlü bir ilişki olduğunu göstermiştir. Bu nedenle öğrencilerin akademik ilgisini etkileyen faktörleri anlamak akademik performansı artırmak ve oku...
University ranking by academic performance: a scientometrics study for ranking world universities
Alaşehir, Oğuzhan; Baykal, Nazife; Özkan Yıldırım, Sevgi; Department of Information Systems (2010)
Higher Education Institutions (HEIs), whose basic aim is the contribution of scientific developments and providing services have been showing an increasing interest in evaluation of productivity and quality. In fact, productivity and quality evaluation is essential for all type of organizations since the evaluation helps organization to set short and long term goals by defining the current situations, future expectations and the roadmap to fulfill these expectations. The studies on evaluation of academic pr...
Citation Formats
Ö. Özbakış and H. Işık Güler, “Akademik Çalışma Ortamındaki İlişkisel “Sahne Arkası” Şikayetlere Konuşma Çözümlemesi Çerçevesinden Bir Bakış,” presented at the 34. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Ankara, Türkiye, 2021, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/100063.