Geçmiş Yaşantı Konuşmalarında Annelerin Konuşma Stili ve Çocukların Konuşma Çıktıları

2022-10-15
21. Ulusal Psikoloji Kongresi

Suggestions

Geçmiş ve Gelecek Yatırımlar Ölçeği’nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
Üçok, S. Burcu; Sümer, Zeynep (null; 2018-10-15)
Geçmişte ve Günümüzde Okutulan Bazı Matematik Ders Kitaplarınının Görsel Estetik Anlayışlarının İncelenmesi
Bulut, Safure; Yavuz, Fatma Derya (null; 2016-06-15)
Literatürde estetik tanımlarında benzerlik veya farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2009 yılı Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Estetik Dersi Öğretim Programında estetik ise özellikle sanat alanında anlam kazanan bir bilgi alanı olarak kabul edilir (MEB, 2009a). Güncel Türkçe Sözlükte ise estetik ile ilgili “sanatsal yaratının genel yasalarıyla sanatta ve hayatta güzelliğin kuramsal bilimi, güzel duyu; Güzellik duygusu ile ilgili olan, Güzelliği ve güzelliğin insan belleğindeki ve ...
Geçmişin Aynasında Geleceği Görmek: Thomas Piketty’xxden Üç Asırlık Sistemik Eşitsizlik Analizi
Özen, İlhan Can; Voyvoda, Ebru (Ankara Üniversitesi , 2014-01-01)
Piketty’nin "21. Yüzyılda Sermaye" isimli gelir ve zenginliğin üç asırdak gelişimini incelediği çalışması ve Piketty’nin kendisi bu konuda yazan iktisatçılar tarafından bir fenomen olarak değerlendiriliyor. Bizce bu çalışmayı ve yazarı bir fenomen olarak görmedeki temel sıkıntı (fenomenin kelime anlamı açıklanamayacak yetkinlikte ve zenginlikte), bu çalışmanın öncesindeki çalışmaların ve tartışmaların, bu tartışmalarda Piketty’nin aldığı aktif pozisyonların, ve bu tartışmaların Piketty’nin çalışmasındaki be...
The Past Lies in the Present: A Social Psychological Investigation of History and Identity
Akarsu, Albina Sıla; Cingöz Ulu, Banu; Department of Psychology (2017)
Identities are one of the most important features of human beings and they affect our lives. In the literature, it is suggested that history determines a way which provides the guideline for the basis of group’s identity as well as the relationships with other groups. As a form of national identity, collective narcissism is defined as unrealistic belief of an individual about the exaggerated greatness of an in-group and it predicts out-group derogation, collective schadenfreude, and perceived threat from ou...
Narrating past places to present viewers: presentation of archaeological sites as contemporary (re)constructs, the case of Labraunda /
Kepenek, Banu; Bilgin Altınöz, Ayşe Güliz; Conservation of Cultural Heritage in Department of Architecture (2016)
The main subject of this thesis is the narration and presentation of archaeological sites which are past places to today’s viewers. The main purpose of this study is to narrate the past places with and as preserving its meaning and spirit. Those places are the proofs of ancient lives; that’s the reason why it is so important to understand and preserve them today and in the future. The study discusses what should be done while presenting and re-narrating, which can be called as a re-construction, the past pl...
Citation Formats
Y. İlgün, A. Alkış, and B. Şahin Acar, “Geçmiş Yaşantı Konuşmalarında Annelerin Konuşma Stili ve Çocukların Konuşma Çıktıları,” presented at the 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/100322.