Ürün-Kullanıcı Deneyiminde Dokunma Hissinin Haptik Teknolojilerle Zenginleştirilmesi

2020-09-08

Suggestions

Ürün Tasarımında Sağlarlık Yönetimi ve Sağlarlığın Eleştirel Analizi
Kaygan, Harun; Çelikkaya, Esma Burcu(2016-12-31)
Araştırmanın amacı, örnek ürünlerin vaka çalışmaları üzerinden, tasarlanmış ürünlerde sağlarlığın (affordance) tespitine ve eleştirel analizine imkan veren teorik bir çerçeve geliştirmektir.Aslen çevresel psikoloji alanına ait olan sağlarlık kavramına, tasarım araştırmalarında son dönemde başvurulmakta. Ancak kavramın mevcut yorumlarında ürünün ve kullanım ortamının toplumsal bağlamından kopuk ve olası ya da mevcut politik etkilerinden azade analiz yöntem ve araçları öneriliyor. Aksine, sağlarlık kavramı, t...
Designing for sound as a component of product experience: development of a novel conceptual tool
Benli, Koray; Pedgley, Owaın Francıs; Department of Industrial Design (2015)
As a medium of interaction between users and products, the sound emitted by a product plays an important role in people's product experiences. However, in order to enhance user-product interaction, the design of auditory features of products is generally overlooked in the course of design process. This is in comparison with thesignificant effort spent by designers for the visual features of products. In this context, the purpose of this thesis is to explore the current and future practice of product sound d...
Construing product materials: developing senso-attitudinal maps through repertory grid technique
Derviş, Barış; Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z.; Department of Industrial Design (2021-1-6)
Designing material and product experiences is a complex process that requires a comprehensive understanding over subjective dimensions such as cultural and psychological backgrounds of the individual, multisensory relations, and product contexts. It is becoming more essential for a designer to understand how materials are perceived. There is a growing need for designers to achieve information sources that represent idiosyncratic data of the user anticipations towards perceived material qualities in particul...
Ürün Geri Kazanımı Yönetiminde Iadelerin Kalite Bilgisinin Değeri
Atabarut, Altan; Bayındır, Zeynep Pelin (null; 2010-06-30)
Ürün ve Süreç Tasarım Parametre Optimizasyonu
Köksal, Gülser (null; 2015-09-09)
Ürün ve süreçlerin kalitesini en çok tasarımları etkiler. Ürünlerin hem ortalamada müşteriyi memnun edecek kalite düzeyinde, hem de koşullar ne olursa olsun bir birimden diğerine az değişkenlik gösterecek şekilde geliştirilmesi zordur. Burada tasarımcının karşılaştığı ikilemlerin giderilmesinde yaratıcı problem çözme ve optimizasyon önemli bir rol oynar. Alışılmış ürün geliştirme yaklaşımında, tasarımcı kontrolünde olan ürün/süreç parametrelerinin değerlerini belirlerken, ortalama kalite performansını hedef...
Citation Formats
B. Şener Pedgley and O. F. Pedgley, “Ürün-Kullanıcı Deneyiminde Dokunma Hissinin Haptik Teknolojilerle Zenginleştirilmesi,” 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77012.