Department of Architecture

Browse
Search within this community and its collections:
Collections in this community

Filters

Entity Type
Publication (1883)
Thesis (1562)
Project (75)
Open Course (1)

Has File(s)
Yes (2125)
No (1396)

Author
Bilsel, Fatma Cânâ (83)
Sorguç, Arzu (77)
Gürsel Dino, İpek (69)
Şahin Güçhan, Neriman (67)
Altan, Tomris Elvan (61)

Subject
Architecture (267)
Architecture. (161)
Ankara (42)
Engineering and Technology (32)
Urbanization. (30)

Date Issued
1964 - 1979 (208)
1980 - 1999 (610)
2000 - 2019 (2128)
2020 - 2024 (569)

Item Type
Master Thesis (1356)
Journal Article (1053)
Conference Paper (435)
Ph.D. Thesis (206)
Book Chapter (204)

Recent Submissions

Shading Effect of Transparent Photovoltaic Panels on Crops Underneath Agrivoltaic Systems
Seyedpour Esmaeilzad, Seyedehnasim; Gürsel Dino, İpek; Güney, Dilara; Yıldırım, Yusuf Ersoy; Turan, Raşit; Özden, Talat (2024-02-01)
Agrivoltaic systems combine soil-grown crops with photovoltaic (PV) panels erected several meters above the ground. Combining solar panels and food crops on the same land can maximize land utilization. Under the PV panels,...
Politika ve Estetik Arasında: Sharon Hayes ve Deneysel Sinema Tarihleri
Pinar, Ekin (2024-01-01)
Bu makale, Sharon Hayes’in Gay Power 1971/2007/2012 isimli çalışmasında hem tarihsel bir belge hem de estetik bir malzeme olarak yetmişlerin deneysel sinemasıyla protesto teması ve biçimselliği ekseninde kurduğu ilişkiye o...
The Potential of Co-Designing with Living Organisms: Towards a New Ecological Paradigm in Architecture
Chayaamor-Heil, Natasha; Houette, Thibaut; Demirci, Özge; Badarnah, Lidia (2024-01-01)
Living organisms have been progressively used by designers to propose alternative design outcomes aiming towards more ecological aspects. The design development and manufacturing of new materials or design components from ...
‘Shared Cultures’ and Contested Heritage: Byzantium in Turkey
Serin, Ufuk (2023-12-23)
Cumhuriyet Döneminde İzmir'de Kent Mekânlarını Biçimlendiren Şehircilik ve Kentsel Tasarım Uygulamaları: Güzel Şehirden Modernizme Değişen Kent İmgelemleri
Bilsel, Fatma Cânâ (2023-12-17)
Türkiye'de Konut Sorunu Tartışmalarını Mimarlık Dergisi Üzerinden Okumak
ATICI ŞAHİN, MELİKE; Bilsel, Fatma Cânâ (2023-12-17)
CAMPUS UTOPIAS A visual re-reading
Savaş Sargın, Ayşen; Gramsbergen, Esther; Söylev, Yağiz (2023-12-15)
“Campus Utopias: A Visual Re-reading” describes a multidisciplinary graduate course conducted collaboratively by TU Delft and METU Ankara’s Architecture Departments in 2022. The research course focused on the key urban and...
The Limits of Architecture in Built Environment
Güzer, Celal Abdi (2023-12-12)
KORDER (Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği)'in Kahramanmaraş Depremleri Sonrası Antakya Kentsel Sit Alanı'nda Yaptığı Çalışmalar
Özçakır, Özgün (2023-12-08)
Kültürel Miras Nesnesi Olarak Alman Mimarların Ankara'daki Eserleri ve Korunması
Özçakır, Özgün (2023-12-02)
The Byzantine ‘City’ in Asia Minor
Serin, Ufuk (Routledge, London/New York , 2023-12-01)
Bayram Kutlamalarının Mekânsal Bağlamını Görselleştirmek: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İstanbul’da Millî Bayramlar
Tozoğlu, Ahmet Erdem; Kaymaz, Elif; Sezen, Öykü Su (Vakıfbank Kültür Yayınları, 2023-12-01)
20. Yüzyıldan Günümüze Bir Kentsel Doğa Parçası: Papazın Bağı
Tükenmez, Başak; Sökülmez, Buse Ezgi (2023-12-01)
The study examines and evaluates the construction, micro-history, and transformation of an example of urban nature: Papazın Bağı (Pastor’s Vineyard). The area is an officially protected natural area and commercial enterpri...
The Digitalization of Studio Practices and Its Impact on the Development of Design Literacy of First-Year Architecture Students
Yorgancıoğlu, Derya; Kömez Dağlıoğlu, Esin (2023-12-01)
Digital skills are emphasized in the ongoing process of digital transformation in higher education. In this article, digital literacy is discussed within the broader perspective of design literacy and the acceleration of t...
Sinemada Mekân Ve Cinsiyet: Sciamma Ve Patriyarkal Arkitektoniğin İskelesi
Kara, Özge (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2023-12)
Bu çalışmada Fransız yönetmen Céline Sciamma’nın, Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi’nde ortaya koyduğu kadın tasviri, mekân teması merkeze alınarak yorumlanacaktır. Zira yönetmen kadına dair çizdiği portreyi, kadının mekâ...
Mekânın Özneleş[tir]Meye Yönelik Yapılandırıcı İşlevi: Kayseri Kentinde Mekânsal Deneyim Üzerine Tarihsel Bir Çözümleme
Ovacık Çoruh, Duygu (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2023-12)
Mekânın öznel deneyimi belirleyen etkisinin sorunsallaştırıldığı bu çalışma, Kayseri kentinin mekânsal yapılanmasında belirleyici hâle gelen pratiklere ilişkin eleştirel bir okumanın devamıdır. Okuma nesneye ilişkindir, an...
Tanzimat Sonrasında Selanik’in Gelişimi Ve İdadi Mektebi
Özbek, Yıldıray (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2023-12)
Selanik 19.yüzyılın son çeyreğinde demografisi ve topografyası değişen önemli Osmanlı kentlerindendir. Şehirde, 16.yüzyılın son çeyreğinden 19.yüzyılın son çeyreğine kadar geçen 300 yıllık zaman içinde, 1830-37 yılları ara...
How Industry And Urban Form Co-Evolve: The Case Of The Silk Industry Town Of Shengze, China
Chen, Yue; Dijk, Terry Van (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2023-12)
It is widely recognized that industrial activities exert a significant impact on the development of urban form; further research is still needed to understand how industry influences urban form during the extensive process...
The East In The West: Still Existing Victorian Turkish Baths In The British Isles
Pasin, Burkay (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2023-12)
Influenced by Orientalist discourses, the British culture incorporated numerous Eastern building types, including the Turkish bath (hammam). In the mid-19 th century, the Turkish Bath Movement witnessed the construction of...
Challenges And Opportunities In Participatory Urban Design: Highlights From The Turkish Cases
Arslan, Özlem; Kaya Erol, Nursen (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2023-12)
Integrating an effective participation into planning and urban design processes is necessary to democratize planning and design practices. However, integrating participation into these processes presents challenges which a...
Citation Formats