Effect of hot isostatic pressing on densification, microstructure, and electrical properties of 0.95MgTiO3-0.05CaTiO3 ceramic

2023-1-20
Güntop, Selin
The effect(s) of hot isostatic pressing (HIPing) on densification, microstructure, and electrical properties of pressureless sintered 0.95MgTiO3-0.05CaTiO3 (M0.95CT) ceramic was researched. M0.95CT ceramic was prepared by the mixed oxide method. The powder mixture of the oxide components in appropriate molar ratios was compacted in a stainless steel die by uniaxial action pressing. The square shaped compacts with nominal dimensions of 35 mm in size and 4 mm in thickness were pressureless sintered in air at temperatures of 1300, 1350, and 1400 oC for 1 h. The M0.95CT ceramic pressureless sintered at 1400 oC had 96.06% relative density. HIPing was applied at 1200 oC for 1 h only to the M0.95CT ceramic pressureless sintered at 1400 oC . The effects of HIPing on the characteristics and electrical properties of M0.95CT ceramic was evaluated on the samples produced by application of HIP and without HIP. Results revealed that HIPing has a profound influence on densification, microstructural development, and electrical properties especially on insulating behavior of M0.95CT ceramic.

Suggestions

Effects of microwave and ultrasonic extraction methods on total phenolic content of nettle (Urtica diocia)
Ince, Alev Emine; Şahin, Serpil; Sumnu, Gulum (null; 2011-12-01)
Abstract. Effects of different extraction methods at different conditions on total phenolic content (TPC) of nettle (Urtica diocia) were investigated. Water was used as solvent. TPC analysis was performed according to Folin-Ciocalteu method. In microwave extraction, heating was achieved using microwaves at 407W power level. Effects was obtained as 1:30 solid-to-solvent ratio for 10min. Extraction was also performed conventionally at 1:30 solid-to-solvent ratio for 30min for comparison. There was no signific...
MikroRNA-Transkripsiyon Faktörü Düzenleyici Ağlarının Gen İfade Verisinden Olasılıksal Tema Modelleri Kullanılarak Tanımlanması
Acar, Aybar Can; Tercan, Bahar; Oğuz, Gökçe(2015-12-31)
Gen ifadesinde transkripsyion faktörlerinin pozitif ve mikroRNA'ların negatif etkisinin koordinasyonu ile belli hücre aktivitelerinin düzenlenlenişi son zamanlarda araştırmacıların dikkatini çekmiş ve bu konuya ilgi artmıştır. Bu düzenleyici yapıların, özellikle kanser, gelişim, hücre yaşlanması gibi konularda ciddi etkileri olduğu yönündeki bulgular artmıştır.Bu projenin amacı mikroRNA-transkripsyon faktörü düzenleyici ağlarının (regulatory network) ve bunların olası fonksiyonlarının endekslenip saklanacağ...
Observation of the Lambda(0)(b) -> J/psi Lambda phi decay in proton-proton collisions at root s=13 TeV
Sirunyan, A. M.; et. al. (Elsevier BV, 2020-03-01)
The observation of the Lambda(0)(b) -> J/psi Lambda phi decay is reported using proton-proton collision data collected at root s = 13TeV by the CMS experiment at the LHC in 2018, corresponding to an integrated luminosity of 60fb(-1). The ratio of the branching fractions B(Lambda(0)(b) -> J/psi Lambda phi)/B(Lambda(0)(b) > psi(2S)Lambda) is measured to be (8.26 +/- 0.90 (stat) +/- 0.68 (syst) +/- 0.11 (B)) x 10(-2), where the first uncertainty is statistical, the second is systematic, and the last uncertaint...
Impact of Occupant Behaviour on Energy Consumption in Buildings
Elias Özkan, Soofia Tahira(2016-12-31)
Yapılı çevrede enerji korunumu çalışmaları genel olarak bina kabuğu ve sistem teknolojileri konularında sürdürülmekte olup kullanıcın yapı enerji performansına etkisi az sayıda çalışmalarda incelenmiştir. Bu bağlamda, bu çalışmada kullanıcı davranışının enerji kullanımına etkisini özellikle ısıtma döneminde kullanıcının ısıl konfor koşullarına müdahalesi açısından incelemek ve seçilecek çalışma alanında gerekli verileri toplamak amaçlanmaktadır. Toplanacak olan bu veriler gerçek enerji tüketim karakteri ve ...
Saçtırma yöntemiyle üretilen Ag Zengin AgInSe2 ince filmlerinin özellikleri
Güllü, Hasan Hüseyin; Bayraklı, Özge; Parlak, Mehmet (null; 2015-12-25)
Bu çalışmada, AgInSe2 (AIS) ince film yapıları ultrasonik banyoda temizlenmiş cam alttaşlar üzerine saçtırma yöntemiyle üretildi. Üretim sırasında, alttaş sıcaklığı oda sıcaklığında tutuldu ve ince film örnekleri Ag, In2Se3 ve Se hedefleri kullanılarak eş-zamanlı olarak büyütüldü. Üretim sonrasında, elde edilen örneklerde Se eksikliğini önlemek için Se hedefi kullanılarak selenizasyon işlemi yapıldı. Üretilen AIS ince filmleri, ilk olarak üretim sonrası herhangi bir işlem görmeden, yapısal, elektriksel ve o...
Citation Formats
S. Güntop, “Effect of hot isostatic pressing on densification, microstructure, and electrical properties of 0.95MgTiO3-0.05CaTiO3 ceramic,” M.S. - Master of Science, Middle East Technical University, 2023.