Scene of transformation of urban space, politics, negotiations, communalities, and interactions: The case of independent theaters in Ankara and İstanbul

2023-2
Baykal, Zeynep
The subsidized theater groups have dominated the theatrical field in Turkey from the early republican period. However, from the late 1950s, private/non-subsidized theatrical groups have also begun to develop an institutional structure. Early in the 1990s and more so in the 2000s, the country's shifting socioeconomic conditions led to a divergent and pluralized theatrical landscape. Most theater practitioners nowadays produce plays for smaller audiences in unconventional theatrical venues, offering their audiences a variety of artistic languages, different means of expression, as well as novel spatiality and encounters. Although these theater companies seem to play a minor role in daily life, particularly in Istanbul and Ankara, it is worthwhile to examine them from a sociological perspective, through a wide range of layers including the rising number of independent theater groups, their members, the production styles, their position in urban life, and their connectedness to social phenomena. Accordingly, this study examines how the theater industry has changed since the 2010s, as well as the individuals who make up these independent theater companies, the plays they produce, and the venues in which they do it. In this framework, how independent theaters founded in Istanbul and Ankara since the mid-2000s have turned into a new experience area, and new public space for local urban audiences will be discussed. The dissertation also attempts to comprehend how such theater groups contributed to the development of new political meaning and a new understanding of urban culture.

Suggestions

Building for women's education during the Early Republican period in Turkey: İsmet Paşa Girls' Institute in Ankara in the 1930S
Gürol, Pelin; Altan, Tomris Elvan; Department of History of Architecture (2003)
This study attempts to examine the architecture in Turkey during the Early Republican period as part of the social, economic and political context of the modernization process of the newly founded state, focusing on the case of the Ismet Pasa Girls̕ Institute in Ankara. Firstly, the education of woman in general and the Girls̕ Institutes in particular are scrutinized in order to analyze the changes in the social role of women in the context of modernization in the Early Republic. Secondly, the relationship ...
Kentsel Dönüşümün Mekana Yansıması: Bir Küresel Kent ve Bir Başkent Karşılaştırması
Topal Yılmaz, Aylin; Voyvoda, Ebru(2014-12-31)
Küresel kapitalizmin dünya ölçeğindeki hakimiyeti ve 1980’li yıllarda uygulanmaya başlanan neoliberal politikalarla ulusal ve uluslararası gayrimenkul sektörünce kentsel toprak rantının ve kentsel mekanın kendisinin en önemli sermaye birikim aracı haline geldiği gözlenmektedir. Bu süreç, kent mekanına dönük yoğun ilginin arttığı, küresel kentlerin ve yeni kentsel hiyerarşilerin belirginleştiği bir döneme işaret ederken, büyük kentsel altyapı yatırımları (ulaşım, baraj, vb.) ve büyük kentsel projelerin (alış...
How Urban Designers Perform: An International Perspective On Actual Practice
Çalışkan, Olgu (2015-01-01)
ABD’de 1960’ların başında aynı adla (yüksek) lisans derecesi olarak tanımlanıp resmi eğitim programına dahil edilmesinden bu yana, kentsel tasarım birçok ülkede ciddi bir gelişme kaydederek bağımsız bir araştırma ve uygulama alanı olarak mesleki geçerliliğini kabul ettirmiştir. Bununla birlikte, kuram ve kılgıdaki görece yerleşik ve olgunlaşmış birikimine karşın, kentsel tasarımın araştırma ve uygulama alanları arasında etkili bir bütünleşmişlikten söz etmek güçtür. Bu durumun önde gelen nedenlerinden biri ...
Skyscrapers as Tools of Economic Reform and Elements of Urban Skyline: Case of the Abdali Development Project at Amman
Abu-Ghazalah, Samer (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2007)
Gökdelenlerin çevre sakinleri ve yatırımcılar tarafından gücün ve ekonomik güçlülüğün sembolü olarak algılandığı Ürdün’de, yakın zamanlarda ekonomik durumun iyileştirilmesi amacıyla yabancı yatırımcıyı teşvik edici bir ekonomik reform süreci başlatıldı. Bu makalede Amman kent merkezi yakınlarındaki Abdali bölgesinin yabancı yatırımcılar elinde gelişen kentsel dönüşüm (kentsel yeniden oluşum: urban regeneration) projesi, önerdiği yeni gökdelenler ve bunların kentin silüetine olan katkıları açısından değerlen...
The Changing Role Of Urban Heritage: Governance And Stakeholders’ Perceptions In Turkey And The United Arab Emirates
Yıldırım, Ayşe Ege (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2015-6-15)
Bu makalede, kültür mirasının kent yaşamındaki değişen rolü ile ilgili paydaşların kültür mirasına karşı tutumları arasındaki ilişkinin ortaya konması amaçlanmıştır. Konu, yazarın 2008-11 yıllarında hazırladığı Kentsel Koruma Projelerinde Aktörlerin Örgütlenmesi başlıklı doktora tez çalışması kapsamında Türkiye içinden seçilmiş bazı kentler ile yazarın 2008-12 yıllarında çalıştığı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi Emirliğindeki yerleşimler çerçevesinde ele alınmıştır. Bu karşılaştırmalı incelemenin am...
Citation Formats
Z. Baykal, “Scene of transformation of urban space, politics, negotiations, communalities, and interactions: The case of independent theaters in Ankara and İstanbul,” Ph.D. - Doctoral Program, Middle East Technical University, 2023.